TIlbage til forsiden

Godkendt døgntilbud med bofællesskab for normaltbegavede voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og forskellige følgetilstande

Et godkendt døgntilbud med bofællesskab, der skaber individuelt tilpassede løsninger efter Serviceloven §§ 107 og 108.

BOAS Taastrup er et godkendt døgntilbud med bofællesskab, der skaber individuelt tilpassede løsninger. Vores målgruppe er normaltbegavede voksne i aldersgruppen 18+ med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt følgetilstande som f.eks. depression, OCD og ADHD.

I vores socialfaglige arbejde har vi særligt fokus på, hvordan vi i samarbejde med beboerne skaber en livsform med en høj grad af stabilitet, trivsel og livskvalitet. Omdrejningspunkt er de 3 værdier sundhed og kreativitet livsbalance, fællesskab og hjemlighed Læs værdierne

 fordi vores erfaring viser, at lige præcis disse aspekter har en positiv og givende effekt på beboernes almene trivsel. Værdierne kommer ikke mindst til udtryk gennem de fælles aktiviteter, vi tilbyder i hverdagen.  

Beboerne har behov for tilpasset støtte for at opretholde et tilfredsstillende hverdagsliv, men på grund af deres funktionsmæssige udfordringer er der sjældent udsigt til at kunne klare sig selvstændigt i egen bolig. 

Træd indenfor og lær mere om BOAS Taastrup

I BOAS Taastrup lever vores værdier i hverdagen. Det kan du bl.a. læse om her:

BOAS Taastrup er også masser af aktiviteter. Tag med ud i det fri:  

Mand og kvinde i køkken

Tilbuddet omfatter:

 • bolig med eget køkken og bad samt egen indgang
 • faste kontaktpersoner/vejledere
 • 24 timers mulighed for kontakt på telefon
 • akuthjælp
 • adgang til fælleslokaler som er bemandet 22-24 timer i døgnet
 • vågen nattevagt
 • miljøterapeutisk indsats med mulighed for støtte ved særlige behov – f.eks. vækning, tryghedskig om natten
 • opbakning, koordinering og samarbejde i forhold til beskæftigelse, uddannelse, behandling, møder mm.
 • psykoedukation
 • ADL-træning
 • fællesarrangementer i en fast forudsigelig struktur, f.eks. social træning, lektiehjælp, køkkenaktiviteter, fysiske aktiviteter, kulturelle arrangementer og inddragelse af beboere i planlægning af disse
 • pædagogisk fællesspisning dagligt
 • indflydelse og inddragelse ved ugentlige beboermøder
 • pårørendesamarbejde/arrangementer
Mand og kvinde i køkken

Fysiske rammer

BOAS Taastrup har adresse i en charmerende rødstensbygning, som ligger placeret i et roligt kvarter. Der er kun fem minutter til bymidten og S-tog med busstoppested lige uden for døren.

BOAS Taastrup råder over 11 lejligheder med eget køkken og bad. Nogle lejligheder har egen indgang fra gaden, andre ligger i hovedhuset. Derudover er der store fællesarealer med køkken og stue. 

Pårørende

Hos BOAS Taastrup lægger vi vægt på samarbejdet med pårørende. Vi inddrager pårørende i det omfang, beboeren ønsker det og afholder årlige arrangementer for beboere og pårørende.

Til kommende beboere og pårørende

Er du kommende beboer eller pårørende, har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i BOAS Taastrup, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Medarbejdere

Kate Bach

Afdelingsleder

ID Lifecoach og pædagog

Efteruddannelse
Étårig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Watter Gruppen. Uddannet ID Lifecoach hos Ole Vadum Dahl i 2009. Diverse kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og kommunikation. Desuden Københavns Kommune Leder 1. Intern psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Pædagog i botilbud og dagtilbud for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Afdelingsleder i tre år i botilbud.

Ansat siden 2008

Send sikker mail

Heine

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse, psykiatrivejleder, étårig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen. Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter

Tidligere erfaringer
Erfaring fra støtteforanstaltninger primært for voksne inden for autistiskespektret i henholdsvis solistprojekter og på bosteder. Specialskoleerfaring for børn med særlige behov med ansvar for solistprojekt for dreng med infantil autisme

Ansat siden 2008

Michael

Socialkonsulent

Fysioterapeut og bachelor i idræt og sundhed

Efteruddannelse
Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter. Intern uddannelse i psykiatri

Tidligere erfaringer
Fysioterapeut i Københavns Kommune bl.a. med fokus på behandling af socialt udsatte. Igennem flere år frivilligt beskæftiget med fysisk aktivitet for hjemløse og misbrugere.

Ansat siden 2016

Susanne

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Modul i neuropsykologi og neuropædagogik, TR basisuddannelse. Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter. Intern psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Pædagog i opgangsfællesskab (§85) for mennesker med ASF, ADHD og tillægsdiagnoser som depression, angst og OCD. Kontaktperson for blind kvinde. Kontaktperson for kvinder med sclerose

Ansat siden 2017

Majbritt

Socialkonsulent

Pædagog. Pæd. Diplom i Projektledelse & Organisationsudvikling.

Efteruddannelse
Intern uddannelse i psykiatri.
kostvejleder, rygestopkonsulent og mindfulness-instruktør.

Tidligere erfaringer
Kurser indenfor autisme og spiseforstyrrelse, ADHD, minoritetsgrupper, konfliktløsning, mediering og værdsættende samtaler, den dysfunktionelle familie/misbrugsfamilie og ikke-voldelig kommunikation. Intern psykiatriuddannelse.

Ansat siden 2019

Josefine

Socialkonsulent

Professionsbachelor i ernæring og sundhed med linjen sundhedsfremme, forebyggelse og formidling

Efteruddannelse
Certificeret Vita-konsulent Diplomuddannelse i socialformidling med fokus på voksne udsatte og personer med handicap Intern psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Erfaring med tilberedning af mad, samt at formidle og motivere til et sundere liv, både ift. kost, fysisk aktivitet, men også mental og social sundhed. Har tidligere været ansat i hospitalsregi og igennem flere år været frivillig i forskellige madklubber for hhv. børn i udsatte positioner, samt for unge og voksne med psykiske og fysiske udfordringer.

Ansat siden 2017

Sabrina

Socialkonsulent

Socialpædagog

Efteruddannelse
Recovery- og rehabiliterings modul på Københavns Professionshøjskole Dialektisk Adfærdsterapi uddannelse v/ psykolog Casper Åen.

Tidligere erfaringer
Forskellige bosteder under §107 & 108 samt §85 i Københavns kommune samt Slagelse Kommune. 2 år i Handicap- og socialpsykiatrien i Nuuk, Grønland på værestedet Kammagiit. Alle steder har været borgere med diverse diagnoser fra både handicapområdet samt psykiatriske diagnoser.

Ansat siden marts 2023

Thomas

Socialkonsulent

Religionssociolog

Efter uddannelse
Diverse kurser og efteruddannelse gennem årene, senest færdiggørelse af VITA-uddannelsen

Tidligere erfaringer
Undervisning, vejledning, socialpædagogisk arbejde både i kommunalt og privat regi .

Ansat siden 2017

Jannie

Pædagogisk køkkenansvarlig

Konditor med 10 års erfaring.

Efteruddannelse
Speciale i diabetes og allergier/diæter, måltidsudvikling, sensorisk anretning, bæredygtighed, ergonomi, innovativ gastronomi.
Intern psykiatriuddannelse og autisme kursus, SUF.

Tidligere erfaringer
Har de sidste 15 år arbejdet med tilberedning og ernæring til ældre mennesker og børn.
Madlavning, kostsammensætning og det pædagogiske arbejde med at formidle budskabet til målgruppen, så der vækkes en interesse for maden.

Ansat siden 2021

Inez

Nattevagt

Socialrådgiver

Efteruddannelse
MI (motiverende samtaleteknik), supervisor og praktikvejleder. Intern psykiatriuddannelse.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring som socialrådgiver i arbejdet med psykisk syge og socialt udsatte borgere. Arbejder desuden som mentor inden for Kriminalforsorgen.

Ansat siden 2017

Helena

Nattevagt

Efteruddannelse
Autismekursus, SUF

Tidligere erfaringer
Pasning af børn med autisme, ADHD, tilknytningsforstyrrelse mm.

Ansat i SUF siden 2020

Runar

Nattevagt

Uddannelse
Master i elektronisk musik komposition fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Tidligere erfaringer
Arbejdet indenfor specialpædagogisk område i over 30 år. Både på bosteder, dagtilbud, aflastningstilbud, sommerlejre mm både i Island og i Danmark. Hovedsagelig har det drejet sig om mennesker med diagnoser indenfor autisme fra børn til ældre mennesker.
Derudover i almindelig børnehave og plejehjem.
De sidste 15 år kun som nattevagt.

Ved siden af arbejder jeg med kunst og musik.

Materialer

BOAS Taastrups værdier

Hent vores folder om BOAS Taastrups værdier her.

Visitation og Priser

Priser

Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende visation og priser.

Se vores tilbud på tilbudsportalen her:

 

Kontakt

BOAS Taastrup

Gasværksvej 1 – 3
2630 Taastrup

Kontakt:
Leder Kate Bach

Tlf: 60 40 49 47

Mail: kateb@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken