TIlbage til forsiden

Tilbud til normaltbegavede unge med autisme spektrum forstyrrelser

Godkendt §85 og §107-tilbud til normaltbegavede unge mellem 18 og 35 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Hos BOAS Teglholmen er vores mål, at den unge opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt – ud fra en individuelt tilrettelagt støtte.

BOAS Teglholmen er et botilbud, der medvirker til, at de unge kan flytte i egen lejlighed, når de er parate.
I BOAS Teglholmen tilbyder vi et bofællesskab og intensiv støtte i egen lejlighed/hjem.

Tilbuddet indeholder:

  • samvær med en støtteperson flere gange om ugen samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt.
  • individuel hjælp og vejledning til den enkelte beboer om fx uddannelse, erhvervstræning og fleksjob.
  • vejledning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen.
  • fællesspisning hver dag samt løbende
  • tilbud om andre fælles aktiviteter.
  • samarbejde med relevante parter omkring den unge, fx arbejdsplads, skole, uddannelsesinstitution og familie.
  • en skriftlig udredning til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.

Kig indenfor hos BOAS Teglholmen

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Faciliteter

BOAS Teglholmen råder over 14 lejligheder, som består af 12 solo-lejligheder, en delelejlighed, en kontorlejlighed samt en fælleslejlighed. Det er muligt dagligt at komme i fælleslejligheden, hvor der er socialkonsulenter til stede alle ugens dage. Alle vores lejligheder ligger i samme bygning og der er derfor nem og hurtig adgang til vores fælleslokaler, hvor der er mulighed for at deltage i et socialt fællesskab, som rummer både fællesspisninger og forskellige aktiviteter.

Se mere om vores aktiviteter her:

Pårørende

Hos Teglholmen spiller pårørende en væsentlig rolle. Vi inddrager pårørende i det omfang den unge ønsker det, og derudover er pårørende en værdifuld indgang til et helhedsbillede af den unge. 

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Medarbejdere

Joachim Dam Jonassen

Afdelingsleder

Bachelor i ergoterapi fra Københavns Professionshøjskole 2021

Efteruddannelse
Certificeret i brugen af Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)
Erfaring i anvendelsen af Adolescent / Adult Sensory Profile (AASP)

Tidligere erfaringer
4 års erfaring som pædagogiskmedarbejder på skærmet botilbud for voksne udviklingshæmmede
2 års erfaring som miljømedarbejder på botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelse og svære følgetilstande

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Sabrina Krogh Rasmussen

Socialkonsulent

Pædagog i 2018

Tidligere erfaringer
Har siden 2012 arbejdet inden for specialområdet - primært med unge mennesker med særlige behov på dag/døgntilbud.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Signe P. Wilken​

Socialkonsulent

Bachelor i Uddannelsesvidenskab

Efteruddannelse
Cand.Mag i Læring og Forandringsprocesser 2016

Tidligere erfaringer
Er specialiseret inden for unge- og uddannelsesfeltet.
Har flere års erfaring med vejlednings- og mentorarbejde.
Erfaring med at facilitere lærings- og udviklingsorienteret projektarbejde.
Erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge og pårørendekonsultation.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Nicklas Mackenzie​

Socialkonsulent

Uddannet Socialpædagog

Efteruddannelse
Uddannet psykoterapeut på Hildebrand instituttet i analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb.

Tidligere erfaringer
Har siden 2007 arbejdet inden for specialområdet på forskellige bo, uddannelses- og behandlingstilbud.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Lissi Rasmussen

Socialkonsulent


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Ashkan Kamali

Nattevagt

Uddannet sygeplejerske i 2015 fra professionshøjskolen metropol.

Efteruddannelse
Uddannet Autisme vejleder ved VITA i 2019
Gennemført Suf’s psykiatri grunduddannelse i 2019

Tidligere erfaringer
5 års erfaring som psykiatrisk sygeplejerske
2 års erfaring som deltidsansat på stofindtagelsesrummet H17

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Lars Emil Leonhardt​

Nattevagt

Kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet

Efteruddannelse
VITA-uddannelsen.
Har derudover deltaget i en række kurser, supervisioner og temadage med relevans for arbejdet med målgruppen.

Tidligere erfaringer
5 års erfaring i arbejdet med unge med ASF og diverse tillægsdiagnoser som for eksempel PDA depression, angst og OCD. Erfaring fra arbejde i STU, i en café drevet af unge med ASF, mentoropgaver, været nattevagt og som socialkonsulent.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Mahir Ekici

Nattevagt

Pædagog med speciale indenfor social- og specialpædagogik

Tidligere erfaringer
7 års erfaring indenfor autisme området, og har tidligere arbejdet i vikarbureauer og har været beskæftiget med både unge og voksne indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien.
Har gennem de seneste 7 år deltaget i supervisioner og kurser vedrørende arbejdet med psykisk sårbare borgere.
Pædagog med speciale indenfor social- og specialpædagogik
7 års erfaring indenfor autisme området, og har tidligere arbejdet i vikarbureauer og har været beskæftiget med både unge og voksne indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien.
Har gennem de seneste 7 år deltaget i supervisioner og kurser vedrørende arbejdet med psykisk sårbare borgere.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Materialer

Visitation og Priser

Priser

Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Kontakt afdelinglederen for nærmere information.

Joachim Dam Jonassen
Tlf. 42 98 82 58

 

Kontakt

BOAS Teglholmen

Nordre Teglkaj 18 5. tv.
2450 København SV

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken