TIlbage til forsiden

Botilbud til unge og voksne med autisme

Godkendt efter Serviceloven §§ 85 og 107-tilbud til normaltbegavede unge mellem 18 og 40 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

Vi lytter. Vi arbejder individuelt. Vi inviterer til fællesskab og giver de unge ejerskab over egen indsats

BOAS Teglholmen er et botilbud målrettet unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse i alderen 18-40 år. Gennem individuelt tilrettelagt støtte arbejder vi med, at hver enkelt opnår så høj en grad af selvstændighed som muligt. For langt de flestes vedkommende er målet, at de ved udskrivning er parate til at flytte i egen lejlighed.

Den individuelle støtte består af individuel hjælp og vejledning flere gange ugentligt samt telefonisk kontakt og adgang til akut assistance døgnet rundt. Vi støtter hver enkelt i forhold til uddannelse, erhvervstræning og fleksjob. Derudover har vi stort fokus på vejledning og træning i hverdagens praktiske gøremål.

Vi arbejder helhedsorienteret. Gennem hele indsatsen etablerer vi et tæt samarbejde med relevante parter omkring den unge, fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution, psykiatri og anden behandling samt pårørende.

Vi tror på fællesskabet. Vi har en fælleslejlighed, hvor døren altid er åben, og hvor vi flere gange om ugen inviterer til at deltage i aktiviteter og det sociale liv. Vi oplever, at hver enkelt får styrket de sociale og personlige kompetencer i samspillet med andre.

Diversitet er et nøgleord hos os. Det gælder både i vores medarbejdergruppe og blandt de unge. Forskellighed – i fagligheder og på det personlige plan – værdsætter vi, og vi gør meget ud af at skabe de rette match mellem unge og socialkonsulenter. På den måde har relationsarbejdet de bedste forudsætninger for at skabe resultater.

Træd indenfor, og få i ord og billeder et indtryk af BOAS Teglholmen, og hvad vi lægger vægt på.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Aktiviteter & fællesskab

I BOAS Teglholmen skaber vi aktiviteter, som tager udgangspunkt i de unges interesser og behov. Aktuelt tilbyder vi:

 

  • dagligt fællesskab i vores fælleslejlighed
  • fitnesshold én gang ugentligt
  • svømmehold én gang ugentligt
  • madlavning tre gange om ugen
  • massage hver anden uge
  • to årlige udviklingsture i Danmark eller i udlandet

De fysiske rammer

Vi holder til i Sydhavnen tæt på både by, vand og natur. Samlet råder vi over 13 lejligheder og derudover en fælleslejlighed, som er et samlingspunkt for sociale aktiviteter flere gange om ugen. Alle lejligheder er placeret i samme bygning med nem adgang til fælleslejligheden.

Unge og voksne, som er indskrevet i BOAS Teglholmen, har hver dag adgang til fælleslejligheden, hvor socialkonsulenter deltager i aktiviteter og inviterer til såvel hverdagsdialog som mere eksistentielle samtaler – afhængig af den enkeltes behov. Hver enkelt udvikler sig i det sociale rum gennem fællesskab om alt fra brætspil til musik og madlavning.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Medarbejdere

Joachim Dam Jonassen

Afdelingsleder

Bachelor i ergoterapi fra Københavns Professionshøjskole 2021

Efteruddannelse
Certificeret i brugen af Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)
Erfaring i anvendelsen af Adolescent / Adult Sensory Profile (AASP)

Tidligere erfaringer
4 års erfaring som pædagogiskmedarbejder på skærmet botilbud for voksne udviklingshæmmede
2 års erfaring som miljømedarbejder på botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelse og svære følgetilstande

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Dennis

Socialkonsulent

Bachelor som Socialrådgiver fra 2019, Københavns Professionshøjskole

Efteruddannelse
LA2 og gruppemetode fra Københavns Professionshøjskole.

Tidligere erfaringer
Jeg arbejdet med en gruppe unge psykisk sårbare og autister 1 år og efter jeg blev færdig med min bachelor, har jeg 4 års erfaring fra socialpsykiatrien i Herlev Kommune som §85 medarbejder. Udover dette har jeg en fortid i Forsvaret med en enkelt udsendelse til Afghanistan.

Lissi

Socialkonsulent

Bachelor i pædagogik ved Ballerup seminaret

Efteruddannelse
Kognitiv terapeut uddannelse Seksualvejleder uddannelse Pædagogisk diplomuddannelse, social pædagogik i velfærdssamfundet, Professionshøjskolen UCC

Tidligere erfaringer
14 års erfaring som socialpædagog i Københavns kommune på hhv. § 104 Dagtilbud for ældre borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 103 Beskyttet beskæftigelse for borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne § 105 Botilbud for borgere med autismespektrum forstyrrelser, angst samt personligheds forstyrrelser Seksualvejleder for borgere, pårørende og personaler i socialforvaltningen i Københavns kommune

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Nicklas

Socialkonsulent

Uddannet Socialpædagog

Efteruddannelse
Uddannet psykoterapeut på Hildebrand instituttet i analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb.

Tidligere erfaringer
Har siden 2007 arbejdet inden for specialområdet på forskellige bo, uddannelses- og behandlingstilbud.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Signe

Socialkonsulent

Bachelor i Uddannelsesvidenskab

Efteruddannelse
Cand.Mag i Læring og Forandringsprocesser 2016

Tidligere erfaringer
Er specialiseret inden for unge- og uddannelsesfeltet.
Har flere års erfaring med vejlednings- og mentorarbejde.
Erfaring med at facilitere lærings- og udviklingsorienteret projektarbejde.
Erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge og pårørendekonsultation.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Sabrina

Socialkonsulent

Pædagog i 2018

Tidligere erfaringer
Har siden 2012 arbejdet inden for specialområdet - primært med unge mennesker med særlige behov på dag/døgntilbud.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Shaymaa

Socialkonsulent i barselsvikariat

Emil Skytte

Emil

Aktivitetsmedarbejder


Ansat siden 2022
Internt kursus i miljøterapi samt intern uddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Har arbejdet som pædagogisk hjælper i Holmstrupgård gennem en årrække og dernæst på institution som kognitiv adfærdsterapeut.
Send sikker mail

Martin

Aftenvagt

Sirus

Nattevagt

BA i Dansk og sprogvidenskab fra Københavns Universitet

Tidligere erfaring Har arbejdet med skolevægring og som støtte og kontaktperson. Siden 2016 tilknyttet en række solistprojekter for borgere med ASF. I denne periode har jeg løbende taget kurser i ASF, konflikthåndtering og samarbejde; kollegialt såvel som med pårørende.

Camilla

Nattevagt

Bachelor i ergoterapi fra Københavns Professionshøjskole 2021

Tidligere erfaringer
Erfaring som pædagogmedhjælper i skole- og dagtilbud for børn med autismespektrumforstyrrelse og andre særligebehov Erfaring som hjælper for mand med svære somatiske og kognitive udfordringer (døgnvagter, med vågen nat)

Ansat siden 2023

Lars

Nattevagt

Kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet

Efteruddannelse
VITA-uddannelsen.
Har derudover deltaget i en række kurser, supervisioner og temadage med relevans for arbejdet med målgruppen.

Tidligere erfaringer
5 års erfaring i arbejdet med unge med ASF og diverse tillægsdiagnoser som for eksempel PDA depression, angst og OCD. Erfaring fra arbejde i STU, i en café drevet af unge med ASF, mentoropgaver, været nattevagt og som socialkonsulent.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Visitation og Priser

Priser

Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Kontakt afdelingslederen for nærmere information.

Joachim Dam Jonassen
Tlf. 42 98 82 58

 

Kontakt

BOAS Teglholmen

Nordre Teglkaj 18 5. tv.
2450 København SV

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken