TIlbage til forsiden

Botilbud for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og spiseforstyrrelse – eller forstyrret spisning

Godkendt tilbud med 6 pladser efter §66, stk. 1 nr. 6 og §107.

BOAS Villa er et godkendt tilbud med 6 pladser efter §66, stk. 1 nr. 6 og §107.

Vi arbejder med normaltbegavede unge og voksne mellem 16 og 40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning, der er opstået som følgetilstand til autismen. Dertil kan komme andre følgetilstande som angst, depression osv. Men det er først og fremmest kombination af autisme og spiseforstyrrelse, som danner grundlag for, at den unge får plads i BOAS Villa.

Vores mål er, at den unge gennem en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats – der finder sted i en fagprofessionel ramme, hvor den unge er sammen med andre unge med lignende problematikker – finder en balance, som gør, at den unge kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med sin autisme og et sundt forhold til kost. BOAS Villa tilbyder kompenserende, rolige og strukturerede rammer, som ikke mindst tager hensyn til unge med sanseforstyrrelser.

Vi tilbyder intensiv støtte og eget værelse med tilhørende toilet og bad i et mindre botilbud.

Få baggrunden for etableringen af BOAS Villa:

“Krydstilstanden mellem spiseforstyrrelse og autismespektret er særdeles kompleks. Derfor er der brug for målrettede tilbud, hvor den unge oplever, at han eller hun ikke gør noget forkert, og hvor der samtidig bliver etableret et fællesskab, som gør, at de unge får brudt med den isolation, de ofte befinder sig i.”

 

Kirsten Callesen, psykolog med speciale i autismeområdet,
Psykologisk Ressource Center 

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Tilbuddet omfatter

 • eget værelse
 • fælleslokaler med sociale aktiviteter
 • fast tilknyttet socialkonsulent samt
 • fast aften- og nattevagt, som sikrer
 • mulighed for kontakt døgnet rundt
 • kontinuerligt arbejde med udvikling
 • af identitet og selvstændighed
 • målrettet arbejde med sanseforstyrrelse
 • madplan udviklet af diætist
 • mulighed for individuelt tilrettelagte
 • måltider og støtte ved måltider
 • hjælp til at håndtere og lære praktiske gøremål i hverdagen
 • samarbejde med pårørende, sundhedsvæsen, uddannelsesinstitution, arbejdsplads samt relevante behandlingssteder
 • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.

BOAS Villa tæller 6 lyse og hyggelige værelser med eget toilet og bad i en nyrenoveret villa i Taastrup. Derudover er der stor fællesstue, to mindre rum som kan anvendes til samtaler eller individuel spisning samt en stor stue med udsigt til en smuk have. I haven er der et flot udhus, som bliver brugt til fællesaktiviteter. Desuden er der to drivhuse. Vi har adresse i et stille kvarter, og samtidig er der nem adgang til offentlig transport til hele hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland.

Pårørende

I BOAS Villa lægger vi vægt på et tæt samarbejde med pårørende, som vi dels inddrager, når det drejer sig om at skabe et helhedsbillede af den unges historie og aktuelle livssituation, dels når det vurderes at have betydning for støtten til den unge. I

BOAS Villa er der løbende forskellige pårørendearrangementer. Du kan samtidig læse mere om, hvordan det generelt er at være ung eller pårørende i SUF. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår rundt om i vores afdelinger. Derudover er du meget velkommen til at kontakte os. 

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Medarbejdere

Alexandra Huszar

Afdelingsleder

Ergoterapeut – specialiseret i arbejde med ernæring og fysisk aktivitet

Efteruddannelse
Videreuddannelse inden for kognitiv terapi og motivationsarbejde.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatri og arbejde med psykisk sårbare.
Ansat siden 2014.

Send sikker mail

Camilla Kinsbøl

Socialkonsulent

Socialpædagog

Efteruddannelse:
Kursus i medicinadministration samt dispensering. Uddannet instruktør i Nænsom Nødværge.

Tidligere erfaringer:
Har siden endt uddannelse udelukkende beskæftiget sig med børn og unge på socialpsykiatriske behandlingstilbud og herigennem fået erfaring med miljøterapeutisk behandlingsarbejde i en psykodynamisk samt mentaliserings-baseret ramme.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Camilla Wils Jepsen

Socialkonsulent


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Birgitte Palme

Aktivitetsmedarbejder

Pædagog

Tidligere erfaringer
Har arbejdet med børn og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse gennem næsten 30 år, herunder 22 år på bosted for voksne med ASF.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Maria Veggerby

Aktivitetsmedarbejder


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Helle Ann-Beth Hansen

Nattevagt og pædagogisk medarbejder

Nattevagt og pædagogisk medarbejder
Uddannet SOSU-assistent

Tidligere erfaringer
Socialrådgiverstuderende med relevant erfaring fra praksis.

Ansat siden 2019

Send sikker mail

Kenneth Freddin

Nattevagt

Nattevagt

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Torben Spangsborg

Nattevagt

Nattevagt

Efteruddannelse
Kurser i medicin, handleplaner for bosteder og magtanvendelse samt kursus i førstehjælp.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring fra forskellige bosteder for mennesker med autisme og psykisk sygdom samt erfaring fra Psykiatrisk Center Ballerup. Desuden en baggrund i militærpolitiet.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Materialer

BOAS Villa

Download folder om BOAS Villa her.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

BOAS Villa

Østerparken 13
2630 Taastrup

Kontakt:
Afdelingsleder Alexandra Huszar

Tlf.: 30 84 46 64
Mail: alh@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede