Cookie- og privatlivspolitik

Cookies- og privatlivspolitik

1) Dataansvarlig

1.1 Formål for cookie- og privatlivspolitik

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne cookie- og privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

1.2 Kontaktoplysninger

SUF – Den Sociale Udviklingsfond er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Morten Dichmann-Damgaard
Adresse:  Hunderupvej 116, 5230 Odense M
CVR:   24206475
Telefonnr.:+45 70 22 40 42
Mail:suf@suf.dk 
Website:www.suf.dk

1.3 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, for eksempel en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, at vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2) Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:

 • Husker om du er logget ind eller ej
 • Statistik over dit besøg på hjemmesiden
 • Brugerindstillinger på hjemmesiden

2.1. Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms-data og cookies er eksempler på dette.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • dato og tidspunkt for besøg
 • de sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.),
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service, Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

Google tilbyder en række løsninger til anonymisering af dine data og adfærd, se mere her:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4

2.2. Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Brug af kontaktformularer på vores hjemmeside
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger ved tilmelding til nyhedsbrev
 • Oplysninger ved download af whitepaper, e-bøger eller lignende.

3) Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

3.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed
 • Optimering af vores digitale løsninger
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger m.m. via digitale løsninger
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger
 • Administration af medlemskaber
 • Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os
 • Har vi dit udtrykkelige samtykke, kan vi kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål, enten postalt, digitalt eller via telefon
 • Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data

3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

3.3. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer vi, at vi overholder de krav, lovgivningen stiller til sådanne overførsler.