“Er I her også, hvis jeg fucker op?”

20-årige Maria er adopteret fra Indien og har en lang historie med svigt. Hun er i gang med at lade sin forhistorie med stofmisbrug, prostitution, selvskade og kraftig medicinering omskrive med det gennemgående ord ’tillid’

Indimellem er der udsatte unge i håbløse livssituationer, som på kort tid formår at skabe en uventet livsforandring. De åbenlyse forklaringer er være svære at få øje på – men deres historier er ikke desto mindre værd at lytte til.

”Da du kom her, var du så vind og skæv, at du ikke kunne huske, om du var en dreng eller pige.”

Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder i SUF Sydsjælland, kigger på Maria. De griner begge, og for Maria er den direkte tone rar.

”Jeg vidste ikke, hvem jeg var, da jeg kom her. Det var slut med min kæreste, som solgte stoffer, og jeg var fanget i misbrug og selvskade,” siger 20-årige Maria, der var en del af misbrugsmiljøet i Odense.

To Maria’er
Hun havde været omkring op-holdssteder på Fyn og indlæggelser på psykiatrisk hospital, og hendes tiltro til, at nogen reelt ville hende, var ikke eksisterende.

”Da jeg kom her for halvandet år siden, havde jeg brug for at teste jer. Er I her også, hvis jeg fucker op?” siger Maria og husker, hvordan hun efter seks uger tog tilbage til Odense og Tinder Box Festival for igen at stå midt i det liv, der ødelagde hende.

”I det første halve år var du her halvdelen af tiden, og den anden halvdel af tiden, vidste vi ikke, hvor du var,” siger Jan S. Hirsvang, socialkonsulent SUF Sydsjælland og fast kontaktperson for Maria 24 timer i døgnet.

”Der var to Maria’er. Den, vi måtte se, og den hun holdt for sig selv. I takt med at Maria selv blev klar til at vedstå begge Maria’er, fik vi lov at se mere og mere af den anden,” supplerer Morten Bruun Pedersen.

Misbruget og familien
Da Maria kom til SUF Sydsjælland, der er et botilbud til unge med svære psykiske og sociale problematikker, blev der lavet en meget struktureret plan. En lang liste med alt det, som Maria ønskede hjælp til blev nedfældet, og Maria skulle derefter vælge tre fokusområder. Det blev:

• Familien
• Misbruget
• Diagnose og behandling

”Alt var i kaos i mig, så jeg havde brug for noget overskueligt. Det hjalp, at jeg vidste, at der var noget, som jeg skulle fokusere på.

Maria kom til Danmark som 4-årig sammen med sin storesøster og lillesøster, og familien boede de sidste år, hvor Maria var hjemme, ved Kerteminde.

”Mine forældre har altid haft det svært med mig. Lige fra jeg var lille, har jeg tænkt og handlet modsat af, hvad de sagde, og da jeg som 13-årig blev indlagt med svær depression med psykotiske symptomer, blev forholdet til dem smadret,” siger Maria og uddyber:

”Min mor valgte, at jeg skulle indlægges, fordi jeg var selvmordstruet og selvskadende. Jeg lukkede mig inde, og mine forældre kunne ikke nå mig. Jeg kan i dag godt forstå, at de var afmægtige, og det er ikke deres skyld, at det gik som det gjorde, selv om jeg har følt mig svigtet.”

Jeg har fået frihed under ansvar, og jeg har vidst, når jeg tog på weekend, at det var mit eget ansvar at holde mig fra stoffer.

Maria

Konfrontationen med fortiden
Maria har en ringe erindring om sin barndom og ungdom, bl.a. forårsaget af misbrug siden hun var 13 år og fra da af kun var på overvåget samvær hos sine forældre. Derfor var Jan S. Hirsvang heller ikke i tvivl om, at Maria i sin helingsproces skulle genopdage sin opvækst. 

Efter seks ugers afrusning i Sverige som indledte opholdet i SUF Sydsjælland, gik turen derfor tilbage til Fyn og Jylland.

”Der er meget usagt om Marias opvækst, og hun har haft en oplevelse af meget mere kulde end kærlighed. Vi tog derfor på flere ture, så Maria fik mulighed for at gense og erindre det liv, som hun havde været i opbrud fra,” siger Jan S. Hirsvang.

Maria bryder ind:
”Min farmor og farfar har altid været der, og de har forstået mig,” siger Maria, der langsomt arbejder på at skabt et bedre forhold til såvel sine søskende som forældre.

”Selv om jeg er vred og har følt mig ikke-forstået, så savner jeg også mine forældre,” siger hun.

Afvænning og depotmedicin
Mens SUF Sydsjælland for Maria udgør det relationelle anker, hvor hun både får omsorg, støtte og bliver skubbet, så er der et tæt samarbejde med en række andre instanser omkring afvænning, medicinhåndtering og diagnoseudredning.

De sidste fire måneder har hun været på afvænning på Psykiatrisk Center Sct. Hans, som er et behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser.

”Jeg har fået frihed under ansvar, og jeg har vidst, når jeg tog på weekend, at det var mit eget ansvar at holde mig fra stoffer,” siger Maria, der har oplevet, at den psykiatriske misbrugsbehandling har harmoneret godt med den måde, hun bliver mødt på i SUF Sydsjælland.

”Her giver de mig også ansvar og tror på mig. Det prøver jeg at bruge. Jeg har familie, små søskende og kusiner, som ser op til mig. Jeg skal videre, og jeg har taget mine stoffer i livet.”

Morten Bruun Pedersen supplerer: 

”Da du kom her, anede du ikke, hvad ansvar var.”

Hybridfamilie som ramme
Dét ved Maria i dag. I dag bor hun i en såkaldt hybridfamilie, en helt almindelig familie, som er udpeget af SUF Sydsjælland, hvor hun har egen bolig med de familiære rammer tæt på, og SUF Sydsjælland i den professionelle rolle.

”I takt med at du har set, at vi vil dig, er din hylde med ansvar vokset. I starten troede du kun, at du kunne blive her indtil den dag, hvor det gik galt. I dag ved du, at du kan fejle, og du bliver her,” siger Henrik Palmqiust.

Maria arbejder på at opnå en stadig større indsigt i sig selv og de psykiske problematikker, som hun har med sig. Hun ved, at hun er tiltrukket af stoffer, og hun ved, at hun med diagnosen borderline – som blev stillet i 2018 – tiltrækker mennesker med grænseoverskridende adfærd og nemt lader sig udnytte på grund af sit gode hjerte.

”Det gode er, at jeg i dag har strategier og værktøjer, så jeg ved, hvad jeg skal gøre for at undgå at falde i mine huller,” siger Maria, der i dag fungerer uden medicin.

Børnehaven skaber drømme
I SUF Sydsjælland er de overraskede over, hvor hurtigt Maria har formået at træde ind på en ny livsbane. Hun er begyndt i praktik i en børnehave.

”For første gang siden 6. klasse har jeg noget at stå op til,” siger hun og drømmer om en dag at blive mentor for andre unge, som havner i lignende problemer.

”Lige meget hvor håbløst det ser ud, så er der håb,” siger hun.

Skåret helt ind til benet, så ved hun også godt, hvad det er, som har gjort forskellen for hende. Det gennemgående ord er tillid.

”Jeg kan fortælle alt til Jan. Jeg ved, at han kan rumme hele mig som person, og at jeg ikke kan skuffe ham. Han er min støtte og tror på mig, når jeg ikke tror på mig selv.”

 

 

 

I takt med at du har set, at vi vil dig, er din hylde med ansvar vokset. I starten troede du kun, at du kunne blive her indtil den dag, hvor det gik galt. I dag ved du, at du kan fejle, og du bliver her

Henrik Palmquist,
socialkonsulent, SUF Sydsjælland

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

SUF Sydsjælland

SUF Sydsjælland tilbyder støtte i egen bolig efter §85 samt anbringelse efter §§ 66 og 107.

Bliv klogere på SUF Sydsjælland