SUF Nyheder

Ergoterapeuter føjer nye dimensioner til vores socialfaglige kompetencer

jun 9, 2022

Arbejdet med sanseprofiler er blevet en hjørnesten i mange af indsatserne i SUF. Derfor ser vi flere og flere socialkonsulenter med ergoterapeut-baggrund.

En af de fagprofiler, som ses oftere og oftere blandt socialkonsulenterne i SUF er ergoterapeuter. Det er der en særlig grund til. Ergoterapeuterne har fordelagtige kompetencer, når det gælder arbejdet med sanseprofiler, som er blevet en hjørnesten i mange af indsatserne.

– Dét, som sanseprofilerne kan, er blandt andet at tydeliggøre, hvordan psyken og det anatomiske spiller sammen, siger Joachim Dam Jonassen, socialkonsulent i BOAS Teglholmen siden 2021, uddannet ergoterapeut og certificeret i brugen af redskabet Adult Sensory Profile, som bruges til at udarbejde sanseprofiler.

Øget vågenhed
Redskabet er et standardiseret spørgeskema, som den unge eller voksne besvarer, og på den baggrund trækker Joachim Dam Jonassen en række sensoriske præferencer og mønstre, som han bruger til at få indkredset, hvad der i praksis skal arbejdes med.

– Jeg lavede en sanseprofil på en ung, som har autisme og er udfordret på sin koncentration, jeg brugte derfor Sanseprofilen til at afklare, hvordan jeg på den mest hensigtsmæssige måde kan øge og sænke arousal, uden den unge oplever ubehag eller bliver overstimuleret, siger Joachim Dam Jonassen og fremhæver, at Sanseprofilen blev et redskab til at finde små strategier i hverdagen.

– Jeg ved for eksempel, at den unge reagerer meget kraftigt på lyd og lys, hvorfor strategier som høretelefoner og solbriller kan forebygge, at den unge ikke udtrættes. Til gengæld er den unge god til at smage, og her kan en simpel pebermyntepastil bidrage til øget vågenhed.

Giver så god mening
I en anden SUF-afdeling, BOAS Frederiksberg, møder vi Louise Kristensen, der også er uddannet ergoterapeut, og som kom til SUF i 2010.

– Jeg havde arbejdet indenfor autismeområdet længe inden, jeg blev uddannet ergoterapeut, og efterfølgende arbejdede jeg indenfor psykiatrien. Da der i SUF bød sig en mulighed for at få et job, hvor jeg kunne arbejde med mennesker med autisme og svære følgetilstande, vidste jeg, at min ergoterapeutbaggrund ville komme til sin ret, fortæller Louise Kristensen og fortsætter:
– De fleste mennesker med autisme har udfordringer med deres sansebearbejdning, og derfor giver det så god mening at tilknytte ergoterapeuter i botilbud, som kan hjælpe med at kortlægge, hvad det er for sansestimuli, som overbelaster i en hverdag, og dermed finde gode strategier til at leve med dem, uden de afholder fra aktiv deltagelse.

Med brug af den sanseorienterede tilgang har hun blandt andet støttet en unge med autisme, angst og sensorisk følsomhed i at gennemføre en omfattende tandbehandling.
Ud fra den unges sanseprofil vurderede jeg, at der både var brug for et fokus på at hæmme sansestimuli som for eksempel lys og lyd, men at der også var brug for at fremme sansestimuli på nærsanserne, for eksempel åndedræt og muskel-ledsansen for at kropsafgrænse og berolige nervesystemet, forklarer hun.

Ergo-netværk
I dag har ergoterapeuterne i SUF skabt et fagligt netværk på tværs af afdelingerne. Her mødes de for at udveksle viden og erfaringer samt inspirere hinanden.
– Kommer du som ny ergoterapeut i SUF, mærker du, at der er andre fagfæller i organisationen, og det styrker indsatsen, som leveres ude i afdelingerne, slutter Louise Kristensen.

{

– De fleste mennesker med autisme har udfordringer med deres sansebearbejdning, og derfor giver det så god mening at tilknytte ergoterapeuter i botilbud, som kan hjælpe med at kortlægge, hvad det er for sansestimuli, som overbelaster i en hverdag, og dermed finde gode strategier til at leve med dem, uden de afholder fra aktiv deltagelse.

Louise Kristensen
Socialkonsulent hos BOAS Frederiksberg

Mere SUF nyt

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det