Et liv med særlige evner – og med særlige behov

Dea Birgitte Hansen bestrider job i Socialstyrelsen. Aspergers syndrom og følgetilstandene angst, depression og OCD er til at leve med i kraft af støtte og vejledning 

Dea Birgitte Hansen kan det meste. Veltalenhed, en udtalt evne til refleksion og skarpe iagttagelser springer i øjnene i mødet med hende. En kvinde med mange umiddelbare ressourcer og kompetencer. I år 2000 færdiggjorde hun sin HF med et karaktergennemsnit på 11,6, som det år var landets næsthøjeste snit. Hun er uddannet cand. mag. i dansk og engelsk og har formået i flere år at arbejde i Socialstyrelsen under flexjob-ordningen.

Men lige under overfladen lever hun et liv med stort behov for sparring og støtte til at overkomme mange af de udfordringer, som hun har med i sin bagage. Dea Birgitte Hansen har brug for støtte og vejledning. Aspergers syndrom er hendes grunddiagnose. Derudover har hun angst, OCD og depression som følgediagnoser og må derfor også leve med medicinsk behandling som en del af sin hverdag.

For et år siden søgte Dea Birgitte Hansen sin hjemkommune, Gladsaxe Kommune, om at blive indskrevet hos BOAS Mentor. 

Jeg havde et ønske om at få et mere helhedsorienteret forløb på et sted med stor autismeforståelse. Jeg oplever, at jeg har brug for at blive mødt med tålmodighed og en accept af, at der er perioder, hvor jeg ikke udvikler mig. Når den grundaccept er til stede, har jeg de bedste forudsætninger for at bevæge mig i den rigtige retning.

Dea Birgitte Hansen

“Jeg havde et ønske om at få et mere helhedsorienteret forløb på et sted med stor autismeforståelse. Jeg oplever, at jeg har brug for at blive mødt med tålmodighed og en accept af, at der er perioder, hvor jeg ikke udvikler mig. Når den grundaccept er til stede, har jeg de bedste forudsætninger for at bevæge mig i den rigtige retning,” siger Dea Birgitte Hansen.

Egen socialkonsulent

Hos Socialstyrelsen er hun ansat 12 timer om ugen i flexjob. Hun arbejder med alt fra oversættelse til korrekturlæsning, transskribering og analyseopgaver.

“Jeg kan også godt lide kreativt vidensarbejde, men det er hårdt. Som andre med autisme har jeg det nok sådan, at jeg trives bedst med struktur,” siger Dea Birgitte Hansen.

Støtten til at skabe struktur i hverdagen får hun hos BOAS Mentor med adresse på Frederiksberg. BOAS Mentor, der er en del af Den Sociale Udviklingsfond, retter sig mod unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser samt unge og voksne med ADHD og/eller andre psykiske følgetilstande. Tilbuddet består af støtte, vejledning, udvikling af ADL-færdigheder, samtaleforløb individualiseret ud fra behov samt coaching, når der er behov for at styrke motivationen for forandring.  Samlet set fokuserer BOAS Mentor på at højne borgerens selvstændighed.

Siden Dea Birgitte Hansen blev indskrevet, har hun haft Rikke Ramsing som sin fast tilknyttede socialkonsulent. De er fast sammen to gange om ugen. Derudover er Rikke Ramsing tilgængelig i døgnets 24 timer.

“Det specielle ved vores model er, at dem, som er tilknyttet os, altid kan få fat i os. Det giver tryghed for Dea, at hun ved, at jeg er tilgængelig, når hun har brug for at få vendt nogle tanker,” siger Rikke Ramsing.

Ligeværd i spil

Som 42-årig med en række psykiske problemstillinger har Dea Birgitte Hansen færdedes i behandlersystemet i en stor del af sit liv. Hun ved, hvad der nedbryder, og hvad der opbygger.

“Jeg har desværre oplevet, at mange pædagoger og hjemmevejledere har talt ned til mig. Ikke af ond vilje, men fordi de ikke har evnet at skabe en ligeværdig relation. Det er her, at jeg oplever en stor styrke ved BOAS Mentor. Rikke har aldrig talt ned til mig eller forsøgt at trække ting ned over hovedet på mig,” siger Dea Birgitte Hansen.

Som socialkonsulent er Rikke Ramsing først og fremmest dialog- og sparringspartner.

“Dialogen og drøftelserne er noget af det vigtigste for Dea. Jeg skal minde hende om, hvordan hun skal strukturere sin dag, så den hænger sammen for hende. Ikke ved at diktere en plan, men ved gennem samtale at hjælpe Dea til at huske på, hvad der skal til, for at hun fungerer godt.

Kan alt og ingenting

Et eksempel på et område, hvor Dea Birgitte Hansen har brug støtte til at skabe gode rammer, er i forhold til hendes søvn. Dea Birgitte Hansen skal helst sove 10-12 timer hver nat. Får hun mindre søvn, har hun brug for hvile. Rikke Ramsing har hjulpet Dea Birgitte Hansen med at registrere søvnen. Dermed får Dea Birgitte Hansen et billede af sit søvnmønster, og hun kan se en sammenhæng mellem manglende søvn og manglende dagligt overskud.

Dea Birgitte Hansen er samtidig meget bevidst om, at hun til tider kan have svært ved at tage imod råd og vejledning.

“Det vanskelige i arbejdet med mig er, at jeg selv synes, at jeg ved det meste om mig selv og har mange indsigter. Samtidig må jeg erkende, at der er ting, som jeg ikke kan, for eksempel oprydning, rengøring og madlavning, når jeg er for træt,” siger Dea Birgitte Hansen og uddyber:

“Det er Dea, der på den ene side kan alt, og det er Dea, der på den anden side ingenting kan på grund af tankemylder og træthed.”

Omsorg og tiltro

Derfor har Dea Birgitte Hansen også brug for støtte til nogle af dagligdagens rutiner. Blandt andet sørger Rikke Ramsing for morgenvækning de dage om ugen, hvor Dea Birgitte Hansen skal på job.

“Jeg er morgendeprimeret og påvirket af medicin. Derfor har jeg brug for, at Rikke hjælper mig med at komme op,” siger hun.

Rikke Ramsing har nemt ved at få øje på Dea Birgitte Hansen livsoverskud trods de psykiske problemstillinger, der er en følge af hendes primære Aspergers diagnose.

“Forudsætningen for, at vi lykkes, er, at jeg tror på Deas kompetencer og ressourcer. Samtidig er det helt afgørende, at Dea har tillid til mig og kan læne sig op ad mig. Hun skal kunne spille bold op ad mig og bruge mig til at få refleksioner på sig selv,” siger Rikke Ramsing.

Personlig udvikling

Fokus hos BOAS Mentor er således både på at skabe personlig udvikling og træning i almindeligt dagligliv. De to områder er hinandens forudsætninger.

“Når Dea er i gang med en god personlig udvikling, mærker hun også, at hun får overskud til at arbejde med dagligdagens opgaver. Samtidig oplever hun, at god struktur i hverdagen – og indarbejdelse af vigtige hverdagsrutiner – giver hende overskud til at arbejde på det personlige plan,” fremhæver Rikke Ramsing.

Dea Birgitte Hansen supplerer:

“Rikke er med til at sikre, at jeg får tingene gjort. Det kan for eksempel være at få ringet til tandlægen. Men jeg bruger også Rikke, hvis jeg har brug for at snakke med en person i telefon. Her er det givende for mig at kunne sparre med Rikke forinden og efterfølgende,” siger hun.

Deas trappestige

Livet har lært Dea Birgitte Hansen, at hun skal være forsigtig med at sætte sig for ambitiøse mål. Hun bruger sig selv bedst, når hun er bevidst om sine begrænsninger. Fortsat arbejder hun på at lære sig selv bedre at kende, for ikke at brænde sammen, blive selvskadende og få dage, hvor humøret slipper helt op.

“Dea laver et stort personligt stykke arbejde i forhold til sin selvforståelse, men det tager lang tid at ændre mønstre og vaner. Jeg hjælper Dea ved at prikke til hendes antagelser og mønstre,” siger Rikke Ramsing.

Dea Birgitte Hansen har selv et billede af sin vej i livet.

“Jeg går på en trappestige. Mange dage går det godt og i den rigtige retning, men nogle gange må jeg også acceptere, at jeg ikke kan gå alle de skridt, som jeg vil. Det er her, at Rikke hjælper mig med at tage det næste skridt,” siger Dea Birgitte Hansen.

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

BOAS Mentor

Vores målgruppe er normalt begavede unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, Aspergers Syndrom og/eller ADHD. Flere har desuden følgetilstande som OCD, angst og depression.

Bliv klogere på BOAS Mentor