Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation, der giver merværdi i hverdagen

I SUF arbejder vi for at skabe konkrete og synlige resultater for de unge inden for syv områder. For at målrette og kvalificere arbejdet dokumenterer vi løbende de unges udvikling på de syv områder. Områderne er:

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Samfundsliv (f.eks. bolig, privatøkonomi og beskæftigelse)
  • Evner til dialog og kommunikation
  • Socialt liv
  • Psykisk og fysisk sundhed
  • Identitet og adfærd
  • Misbrug og risikoadfærd

Vores dokumentationsindsats skal leve og skabe værdi i hverdagen. Derfor inddrager vi alle ledere og medarbejdere i at fastlægge, hvad der skal dokumenteres og i at udvikle de værktøjer, vi evaluerer med. Samtidig inddrager vi de unge i at sætte mål og følge op på, om de bliver nået. Det bidrager til at skabe motivation og ejerskab hos de unge og give medarbejderne feedback på, hvordan deres arbejde virker. Det kalder vi merværdi.

Tegning af ung ved vejviser skilt