Dokumentation er noget vi gør sammen

Dokumentation er for SUF en mulighed for at blive klogere på og bedre til vores samarbejde med den enkelte unge. Vi arbejder aktivt på at gøre dokumentation meningsfuldt og betydningsfuldt i det daglige, og derfor laver vi også dokumentation sammen med den unge. På den måde kan vi skabe dialog om den enkelte unges mål og ansvar for egen udvikling.  

Vi arbejder løbende på at styrke og tydeliggøre vores fortælling om dokumentation, så vi allerede ved første møde med den unge kan fortælle, hvordan vi arbejder med dokumentation. Det er vores mål, at den enkelte unge skal være med til at bestemme, hvad vi dokumenterer, og at vi f.eks. på udviklingsdage kan invitere de unge ind til at være eksperter på, hvordan dokumentationsarbejdet i SUF Bosted kan gøres inddragende og relevant.

I det daglige arbejder vi med tre greb:

  • Vi inviterer til dialog med den unge om, hvad der skal ske i vores dokumentations-samarbejde med dem. 

  • Vi laver plan, mål og delmål sammen med den unge og samarbejder om den daglige dokumentation af delmål.

  • Vi inviterer løbende til samtale om delmålene, da arbejdet med disse er et fælles ansvar. Det medvirker til, at den unge tager ejerskab over egne mål, kan være med til at fejre succes'er og dermed oplever en øget ansvarsfølelse.

 

De unges stemmer - interviewundersøgelse med de unge i SUF

Metoderne i SUF's evalueringsarbejde er udviklet af analysevirksomheden SocialRespons. I perioden 2008-2014 har SocialRespons fulgt 17 tilfældigt udvalgte unge (10 %), der alle blev indskrevet i SUF i 2008. De blev fulgt til to år efter udskrivning for at belyse deres udvikling og høre deres stemme om, hvad der virker og ikke virker, samt hvilke udviklingspotentialer der kan være i arbejdet. Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i brochuren De unges stemme

I alt er der gennemført 143 interviews med de unge, deres kontaktpersoner, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere. Du kan læse uddybende om evalueringsdesignet i den samlede evalueringsrapport her.

I foråret 2010 blev første del af interviewundersøgelsen afsluttet, og der blev her evalueret på, hvilke resultater der skabes i løbet af et år i Den Sociale Udviklingsfond. Se konklusionerne i rapporten  Når ønsket er et helt normalt liv.

Se "En ungs fortælling" her.