Dokumentation, der giver mening

For at skabe forandringer for de unge, skal vi kunne se, hvilke forandringer, vores indsats skaber og hvem i målgruppen, der udvikler sig mest og mindst. Samtidig skal arbejdet med at dokumentere og måle forandringer give mening i dagligdagen.

Derfor inddrager vi alle ledere og medarbejdere i SUF i at udvikle de værktøjer, vi måler effekten af vores arbejde med. Jo mere enige, vi er om formålet med at dokumentere vores arbejde, jo bedre kan vi bruge dokumentationen til at målrette vores indsatser og støtte vores faglige udvikling.

 

Kvalitetssikring og faglig udvikling 

Vi sørger for at udvikle vores kompetencer til dokumentation og dele vores viden på tværs i SUF. Vi er organiseret, så hver enkel afdeling har deres egen dokumentationspraksis, som afspejler deres målgruppe og metode. Samtidig er alle afdelinger repræsenteret af forskellige former for ambassadører i tværgående samarbejder, som sikrer, at dokumentationsarbejdet sker med afsæt i SUF's fælles værdier.

På den måde lærer medarbejdere og ledere i SUF naturligt at bruge redskaber til dokumentation i indsatsen for at skabe forandringer hos de unge. Vi lægger vægt på tre grundelementer i dokumentationsarbejdet:

 

Inddragelse af alle

Alle medarbejdere har deltaget i et 2-dages seminar, så de har et fælles udgangspunkt for arbejdet med dokumentation. Afdelingerne har formuleret egne målsætninger for dokumentationarbejdet. Endelig inddrages de unge i dokumentationen af deres egen udvikling.

Fælles værdisæt

SUF består af afdelinger, der arbejder med forskellige målgrupper og fokusområder, men vi er bundet sammen af et fælles værdisæt for dokumentationsarbejdet. Værdierne er selvstændighed, relation og inddragelse

Forankring gennem ambassadører

SUF har en række interne ambassadører, som arbejder med dokumentation. De sikrer, at indsatserne bliver videreført og forankret i de enkelte afdelinger. Ambassadørerne indgår i et netværk, der mødes løbende til sparring og kompetenceudvikling.