SUF's indsatser gør en forskel

Alle i Den Sociale Udviklingsfonds målgruppe kæmper med svære psykiske problemstillinger. For eksempel har 29 % mere end én diagnose, 34 % har misbrugsproblemer, og af disse har 20 % konstateret dobbeltdiagnose. Resultaterne fra SUF's løbende dokumentationsindsats viser, at SUF i samarbejde med de unge formår at skabe en positiv udvikling i deres liv.

 

1½ år efter indskrivning er der sket følgende:

  • 51 % af de unge med svære psykiske vanskeligheder har fået det bedre psykisk.

  • 67 % af de unge, som ved indskrivningen klarede håndtering af dagligdagen i eget hjem ”dårligt” eller ”meget dårligt” klarer dagligdagen bedre.

  • 32 % af de unge, som ved indskrivning var kriminelle, er kommet ud af deres kriminalitet.

  • 32 % af de unge, som ved indskrivning var misbrugere, er kommet ud af deres misbrug.

 

Indsamling af data

Tallene bygger på data om den enkelte unges udvikling indsamlet af socialkonsulenterne i det webbaserede evalueringsværktøj Det Sociale Udviklingsindeks. I SUF er vi overgået til et nyt dokumentationssystem, SUF Bosted, som erstatter Det Sociale Udviklingsindeks. Indtil vi har indsamlet nok data i SUF Bosted til at vise nye tal med, bruger vi data fra Det Sociale Udviklingsindeks til at synliggøre resultaterne med.

Med disse data kan vi måle og vise den samlede effekt af SUFs arbejde, sammenligne data på tværs af afdelinger, afrapportere til kommunerne og udvikle den pædagogiske indsats. Du kan læse mere om vores arbejde med dokumentation i denne rapport .

 

Udvalgte resultater for 145 unge - fulgt fra indskrivning til udskrivning

145 unge er blevet fulgt fra indskrivning til udskrivning. Spørgeskemaerne ser på otte indikatorer: Psykisk velbefindende, socialt liv, håndtering af dagliglivet, beskæftigelse, krop og resurser samt eventuelt kriminalitet og misbrug. Nedenfor finder du eksempler på resultater for udvalgte indikatorer målt på 145 unge, der har været indskrevet og udskrevet i SUF i perioden 2007-2015. 

Psykisk velbefindende måler på områder som motivation, stabilitet og selverkendelse. Det er områder, som er afgørende for at få det bedre. Målingen viser, at andelen af unge, der har det meget godt/godt er vokset fra 14 % til 39 % i løbet af en indskrivningsperiode.

 

Det sociale liv er væsentligt i arbejdet med de unge. Mange, der indskrives i Den Sociale Udviklingsfond, har det svært socialt og kæmper med svage netværk. I løbet af en indskrivning får mange et styrket socialt liv. Undersøgelsen viser næsten en halvering i andelen, der har det dårligt eller meget dårligt socialt – et fald fra 45 % til 29 %.  

Et godt forhold til pårørende er vigtigt for de unges velbefindende og udvikling. Derfor er der stort fokus på pårørende i Den Sociale Udviklingsfond. I løbet af en indskrivning flytter 9 % sig fra at have et dårligt/meget dårligt forhold til sine pårørende til at have et nogenlunde eller godt/meget godt forhold til sine pårørende.

Tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt fokusområde for indsatserne i Den Sociale Udviklingsfond. I løbet af en indskrivning ser vi en stigning fra 39 % til 57 % i andelen af unge, som er i en eller anden form for beskæftigelse. 

 

Grafen viser den samlede udvikling fra indskrivning til udvikling i andelen af unge, der er i beskæftigelse (job eller under uddannelse).