Assens Kommune

SUF er ikke som de andre

”For Assens Kommune var SUF Opgangen det helt rette valg, da vi stod med en 18-årig ung mand, der gik fra afdelingen ”Børn og unge” til voksenregi. For mange unge, kan det være et voldsomt skifte, fordi der oftest gives en mindre støtte samt, at de unge skal forholde sig til flere afdelinger i kommunen – jobcenter, ydelsesafdelingen, socialafdelingen osv. Jeg havde svært ved at finde et passende sted til ham, indtil jeg stødte på SUF Opgangen i Odense. 

En væsentlig forskel på SUF Opgangen og mange andre botilbud er, at SUF Opgangen ikke har præg af institution. De unge bor i egne lejligheder, men i trygge rammer.

SUF’s socialkonsulenter har formået at skabe en ekstraordinær god kontakt til vores 18-årige borger. Det betyder, at de har rykket ham meget på det ene år, han har været hos dem.

Samtidig er SUF dygtige til at lave en koordineret indsats i kraft af deres kontakter til såvel jobcenter, uddannelser som misbrugscenter og psykiatrien.

Som sagsbehandler sætter jeg pris på samarbejdet med SUF. De er gode til at inddrage mig, når det er nødvendigt. Jeg får løbende statusbeskrivelser om, hvad der arbejdes med, og hvad der er fokus på.”

Esben Lautrop-Rasmussen, socialrådgiver i Myndighed Social, Assens Kommune.

Egedal Kommune

SUF og det med kontakten

”SUF er dygtige til at fange den unge lige på kornet. De ansatte ved, hvad de taler om, og de har den professionalisme, som vi har brug for fra et tilbud. Det er min oplevelse, at SUF allerede i de indledende samtaler med os og borgeren fanger problematikken. De ser, hvad borgeren har brug for og får forløbet grebet godt an.

For mig er dialog noget af det allervigtigste og en forudsætning for, at et samarbejde lykkes. Det gælder både dialog mellem borger og SUF, mellem os og SUF. I den kontaktskabende del er SUF meget kompetente, og derfor er de et godt match for mig.”

Eva Hoffmann, tilsynskonsulent, Myndighed og Bestiller, Egedal Kommune.

Vesthimmerlands Kommune

SUF leverer mere end vi forventer

”Med fokus på udvikling er SUF rigtig gode til at få borgere videre. Vi har stor tillid til, at vi får det, som vi har lavet aftale om – og nogle gange får vi også mere, end vi forventer.

Vi oplever SUF som meget professionelle og fagligt dygtige. Socialkonsulenterne har et godt og realistisk blik for borgerens ressourcer. De er gode til at hjælpe borgere med at indgå i det omgivne samfund, fx fritidstilbud, job og uddannelse.

Vi har blandt andet brugt SUF, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte for eksempel i egen bolig. Her formår SUF at imødekomme vores behov.

Som sagsbehandlere er det vigtigt, at vi følger udviklingen hos den enkelte borger på et relevant niveau. Med SUF har vi faste aftaler om skriftlige statusskrivelser, og vi ved, at vi hører fra dem, når det er relevant og kræver vores inddragelse.”

Bente Larsen, faglig leder, Sagsbehandlerteam Vesthimmerlands Kommune

Aabenraa Kommune

Kommunens sparringspartner

”I særligt vanskelige – og nogle gange akutte tilfælde – benytter Aabenraa Kommune SUF. Særligt deres 1-1 kontakt mellem socialkonsulent og borger, er de kendte for, og det fungerer bare. SUF-folkene har en meget høj faglighed i deres arbejde med socialt udsatte. Når vi samarbejder med dem, skruer de et tilbud sammen, hvor der er klare aftaler og en tidsramme.

 

Et element, som jeg rigtig godt kan lide ved SUF er, at de ikke er en pengemaskine. Vi bruger dem også som sparringspartnere og medudviklere af vores medarbejdere i kommunen. Det gælder for eksempel inden for området med spiseforstyrrelse, hvor de har en høj ekspertise. Her er de med til at gøre os dygtigere som kommune – og hvor de ikke har tanke på, at de ved at give os kompetencer måske fratager sig selv nogle opgaver.” 

Henning Iversen, Centerleder for Socialpsykiatri og Udsatte, Aabenraa Kommune.

Janni Rye, tidl. Albertslund og Høje Taastrup Kommune

Som ligeværdige voksne

”Hvis borgere med svære problemstillinger får for tydelige adfærdskorrektioner, så tager de ikke imod. I Høje Taastrup stod jeg med en 17-årig pige, som havde haft et hav af professionelle inde over. Hun stejlede mod professionelle. Siden hun var 11 år, havde hun været i misbrug, men hun nægtede at komme i misbrugsbehandling.

Da hun kom til SUF Strax, ændrede hendes historie sig. Selv om socialkonsulenten, Jan, overhovedet ikke talte misbrug med hende, men udelukkende gav hende spejlinger, refleksioner og lydhørhed, så kom hun efter tre måneder hos SUF og bad om misbrugsbehandling. Jeg var mildest talt overrasket. Fordi hun følte sig forstået af Jan, turde hun tro på ham. Hendes vej til udvikling var åbnet.

Det er oplevelser som disse, der gør, at jeg vender tilbage til SUF. Lige nu er jeg kontaktperson for en 17årig dreng, hvor jeg har anbefalet sagsbehandleren at vælge SUF.

Af flere omgange har jeg henvendt mig til SUF Strax med borgere, hvor der allerede har været forsøgt meget, og hvor de stejler på mødet med professionelle. Her formår SUF noget ganske særligt.

Det starter allerede på det indledende møde. Mange udbydere siger, at de laver individuelt tilrettelagte forløb, men uden det reelt sker. Anderledes med SUF. De sætter først rammen efter mødet med borgeren og os som myndighed. Den tilgang er meget brugerinddragende, fordi borger fra starten føler sig set og hørt.

Det sammen oplever borgeren i høj grad gennem hele SUF’s intensive relationsarbejde. De føler sig ikke puttet ind i en ramme, men oplever sig tværtimod set og forstået. SUF har en evne til at tage borgere med rigtig svære og komplekse problemstillinger og møde dem som ligeværdige voksne. Det gør, at de bliver modtagelige for udvikling.”

Janni Rye, socialfaglig koordinator i Københavnsk døgninstitution og tidligere myndighedssagsbehandler i Albertslund og Høje Taastrup Kommune. Har samarbejdet med SUF Strax, SUF Albertslund og Eremitterne.

 

Fredericia Kommune

SUF præsterer vedholdenhed

”Vores samarbejde med SUF startede for omkring syv år siden, da vi stod med en borger, som vi havde svært ved at få placeret inden for vores almindelige § 85-botilbud. Siden har vi haft et vellykket samarbejde omkring en hel del borgere, som ikke passer ind i vores egne tilbud.

Jeg oplever, at SUF er rigtig dygtige til vedholdenhed. Borgere, som har været vant til at blive smidt ud andre steder, holder SUF fast i. Det unge menneske bliver set og hørt. SUF er blandt de bedste til at løse opgaven.

SUF kommer aldrig og siger: ”Nu kan vi ikke mere.” I stedet ligger de op til en dialog med os om, hvordan vi griber det an og finder en ny vej, hvis der er brug for at justere i tilbuddet og indsatsen.

Der er flere grunde til – ud over den rent socialpædagogiske tilgang – at SUF er gode til at skabe § 85-tilbud til de af vores borgere med særlige behov. Borgeren har hos SUF eksempelvis mulighed for døgnkontakt.  Derudover har SUF SYD også en hybridmodel som er et rigtig godt tilbud til de af vores unge, som skal øve sig i livet i egen bolig inden for trygge rammer.”

Vickie Kramer Bang, afdelingsleder, Voksenteam, Fredericia Kommune. Har benyttet tilbud fra SUF Syd

Herning Kommune

Herning Kommune vægter vedholdenhed

”Vi har haft et barn anbragt på Ryomgård Kostskole i to år. For os var det afgørende, at vi fandt et sted til den unge pige, hvor vi havde vished for, at hun ikke ville blive smidt ud, hvis opgaven blev for vanskelig. Det ville pigen med hendes historie ganske enkelt ikke kunne tåle. Her har det været meget positivt, at de har holdt fast, selv om det til tider har været særdeles svært.

Da jeg valgte opholdsstedet her, var det i høj grad, fordi skolen er en del af tilbuddet. Det er fantastisk, at opholdsstedet arbejder hen imod skolegang i normalklasser. De unge skal spejle sig i det normale i skolen – så følger fritidsinteresser også med.”

Vibeke Marlene Johannessen, socialrådgiver, Herning Kommune har benyttet tilbud fra SUF Dyrhøjlund.

 

Aarhus Kommune

Værdi for Aarhus Kommune

”Vi har i flere år haft unge anbragt på SUF Dyrhøjlund. For Aarhus Kommune er SUF Dyrhøjlund interessant. Både på grund af den geografiske placering med en god afstand til os, og derudover fordi de har en målgruppe, som vi har brug for.

At SUF Dyrhøjlund samtidig har intern skole vægter vi enormt højt. Det gør, at vi hurtigt kan komme i gang med en indsats og ikke skal vente på godkendelse fra PPR.”

 Lars Meinicke, anbringelseskonsulent, Aarhus Kommune har benyttet tilbud fra SUF Dyrhøjlund.