Tal om SUF og SUF's målgrupper

Nedenfor kan du danne dig et overordnet indtryk af, hvem de unge i SUF er, og hvilke udfordringer, de har. Tallene bygger på data indsamlet fra det webbaserede evalueringsværktøj Det Sociale Udviklingsindeks. I SUF er vi ovegået til et nyt dokumentationssystem, SUF Bostedsom erstatter Det Sociale Udviklingsindeks. Indtil vi har indsamlet nok data i SUF Bosted til at vise nye tal med, bruger vi data fra Det Sociale Udviklingsindeks fra 2016.

 

Den Sociale Udviklingsfond, 2016

  • 23 afdelinger med ca. 250 ansatte.

  • 335 unge/voksne indskrevet 

 

En beskrivelse af målgruppesammensætningen i Den Sociale Udviklingsfond

283 af de unge og voksne, der er indskrevet i afdelingerne, er tilknyttet Det Sociale Udviklingsindeks. Derfor kan vi med de følgende grafer give et overblik over sammensætningen af den samlede målgruppe. 

 

Kønsfordeling

Der er stort set lige mange mænd (57%) og kvinder (43%) indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond

 

Aldersfordeling

Hovedparten af de indskrevne er mellem 18 og 30 år. Denne gruppe udgør 83 %.

 

Baggrunden for indskrivning

67 % af de unge har minimum én psykiatrisk diagnose.

 


38 % af de indskrevne i Den Sociale Udviklingsfond har én diagnose. 13 % procent af dem har tre eller flere diagnoser.