SUF Nyheder

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

mar 8, 2023

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Troels Lund Poulsen besøger SUF Veteran

– Jeg har lavet en fuglekasse til dig!

Forbløffelsen lyste ud af øjnene på fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), da han forleden besøgte SUF Veterans nye afdeling på Fyn. Foran ministeren stod krigsveteranen Steffen, som har fået plads i et af de selvstændige træhuse, der er beliggende i naturskønne omgivelser ved Haarby.

– Ministeren fik både en smuk, hjemmelavet fuglekasse med hjem og forhåbentligt også en masse nyttig viden om et tilbud, der har været med til at sætte en ny dagsorden for, hvordan vi skaber udviklende tilbud til krigsveteraner, som kæmper med PTSD, siger Jesper Maigaard, forstander for SUF Veteran.  

Tæt på rammerne

Ministerbesøget bød både på morgenmad og en rundvisning, hvor Troels Lund Poulsen – der blandt andre havde følgeskab af chefen for Veterancentret, oberst Kim Simonsen og direktør i Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen – på nærmeste hold fik set de forhold, som tilbydes veteranerne.

– Selve tanken med SUF Veteran er at kunne yde socialfaglig støtte inden for nogle rammer, der dels tilgodeser veteranens behov for uforstyrrethed, dels giver veteranen mulighed for at indgå i et fællesskab med andre veteraner, så den enkelte ikke sidder isoleret tilbage i egen bolig, fortæller Helle Iversen, afdelingsleder, SUF Veteran.

Gør en forskel

Sammen med Jesper Maigaard har hun været med siden 2016, hvor den første afdeling af SUF Veteran, beliggende ved Nr. Broby på Fyn, blev etableret som et af Danmarks første forsorgshjem for krigsveteraner. 

– Vores mål var dengang som nu at skabe et tilbud, som giver veteranerne mulighed for at styrke deres kompetencer med henblik på at vende tilbage til et liv i egen bolig og med begrænset støtte, siger Helle Iversen.

I praksis foregår det ved, at hver veteran får tilknyttet en fast kontaktperson, som giver støtte i forhold til samarbejde med myndigheder og behandling, og som hjælper med at genoprette en hensigtsmæssig livsførelse. Samtidig tilbydes krigsveteranerne forskellige former for fællesskaber og aktiviteter med de øvrige krigsveteraner.

– Vi har kunnet se, at SUF Veteran gør en forskel for mennesker, som har været udsendt. Derfor tillader vi os også at nyde den anerkendelse, som alene interessen og besøget fra ministeren vidner om, slutter Jesper Maigaard.      

{

– Selve tanken med SUF Veteran er at kunne yde socialfaglig støtte inden for nogle rammer, der dels tilgodeser veteranens behov for uforstyrrethed, dels giver veteranen mulighed for at indgå i et fællesskab med andre veteraner, så den enkelte ikke sidder isoleret tilbage i egen boli

Helle Iversen,
afdelingsleder SUF Veteran

Troels Lund Poulsen besøger SUF Veteran
Troels Lund Poulsen besøger SUF Veteran

Mere SUF nyt

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det