Jeg ser mig selv som en socialfaglig altmuligmand

At være socialkonsulent er i høj grad en stillingsbetegnelse, hvis indhold man selv er med til at definere, mener Arne-Marius Skogås, socialkonsulent i BOAS Gruppen

Året var 2018. Arne-Marius Skogås befandt sig i en god pædagogisk stilling, men indimellem kredsede tankerne om at komme et nyt sted hen, hvor han kunne møde anderledes socialfaglige udfordringer, og hvor muligheden for selvbestemmelse var udtalt.

Kærestens veninde tippede ham om noget, der hed ’BOAS’ under Den Sociale Udviklingsfond (SUF). Resten er historie.

– Siden 2018 har jeg befundet mig i et arbejdsmiljø, hvor jeg oplever masser af indflydelse og medbestemmelse på min arbejdsdag, siger 41-årige Arne-Marius Skogås, der er socialkonsulent i BOAS Nørrebro, et paragraf 107-tilbud for unge og voksne i alderen 18-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og forskellige tillægsdiagnoser.  

Bred titel med mening
Når jobkandidater af og til studser over stillingsbetegnelsen ’socialkonsulent’, forstår han dem godt. Alligevel giver betegnelsen mening, påpeger Arne-Marius Skogås, der er uddannet pædagog og efterfølgende cand.pæd. i didaktik.

Jeg ser mig selv som en socialfaglig altmuligmand, hvor jeg selv er med til at definere min titel. Min rolle indebærer, at jeg forholder mig undersøgende og kreativ i udarbejdelsen af en handleplan, som min beboer kan følge og selv handle efter.

Arne-Marius Skogås, socialkonsulent BOAS Nørrebro

BOAS Nørrebro stemningsbillede

– Konsulent er en meget bred titel, og den kan betyde mange ting. Præcis derfor passer den også så godt til det arbejde, som venter dig som socialkonsulent i SUF og BOAS Gruppen, siger Arne-Marius Skogås og uddyber:

– Jeg ser mig selv som en socialfaglig altmuligmand, hvor jeg selv er med til at definere min titel. Min rolle indebærer, at jeg forholder mig undersøgende og kreativ i udarbejdelsen af en handleplan, som min beboer kan følge og selv handle efter. Det drejer det sig om at skabe et læringsmiljø og nogle strategier for beboerens udvikling, hvor vedkommendes egne ressourcer går hånd i hånd med mine faglige kundskaber. Derudover er der varetagelsen af dagligdagens spontane opgaver. Socialkonsulent-titlen er kort sagt summen af de forskellige typer arbejdsopgaver, som spænder over bredde såvel som dybde, og hvor fællesnævneren er målet om at gøre beboeren mere selvsikker og selvstændig i eget liv.  

Trives med ansvar
Arne-Marius Skogås, der foruden sin pædagoguddannelse har en kandidatuddannelse i didaktik, oplever jævnligt, at han får lov at bringe sine forskellige kompetencer i spil.
– Hvis jeg har lyst til at sætte noget i værk med den unge og ellers kan argumentere socialfagligt for min sag, er der sjældent langt fra tanke til handling. Og da jeg i kraft af min didaktiske baggrund kom med forslag til, hvordan ting kunne sættes på dagsordenen på en ny måde, eller hvordan vi kunne lave dokumentation og statusrapporter, fik jeg lov at tage ansvar. Dét ansvar trives jeg godt med, fordi det grundlæggende betyder, at jeg selv er med til at bestemme, hvordan og hvornår jeg er en god socialkonsulent, slutter Arne-Marius Skogås.         

BOAS Nørrebro

BOAS Nørrebro er et §107-tilbud for unge og voksne i alderen 18-40 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og tillægsdiagnoser såsom angst, OCD, ADHD og depression.

Bliv klogere på BOAS Nørrebro