”Jeg er imponeret over så stærke værdier”

Vinnie Loft Holdt og Mette Skov Clausen sætter ord på deres vej til projektlederjob i Den Sociale Udviklingsfond

- Jeg er imponeret over, at du som leverandør har så tydelige værdier om, hvornår du lykkes som medarbejder.

Ordene kommer fra Mette Skov Clausen. For få timer siden trådte hun ind ad døren i Den Sociale Udviklingsfonds hovedkontor i Odense til sin første arbejdsdag i en selvejende organisation med 27 afdelinger og mere end 300 medarbejdere.

Efter 14 år i Slagelse Kommune, de sidste knap 10 år i lederstillinger - senest som leder af myndighed og mentorer på området arbejdsmarked og integration 18-29 år – var det tid til et karriereskifte.

- Jeg har arbejdet i myndigheder gennem mange år og været rigtig glad for mit arbejde. At skifte til SUF er, skal jeg blankt indrømme, et ukendt land, men da jeg så stillingen som projektleder her, kunne jeg simpelthen mærke, at det var en mulighed, som jeg skulle forfølge, siger Mette Skov Clausen.

 

Værdisættet fascinerer

Som ny projektleder i Den Sociale Udviklingsfond skal hun være med til lede udviklingsprojekter i SUF-afdelingerne rundt om i landet. Selv om hun endnu ikke har nået at hilse på sine mange nye kolleger, fornemmer hun allerede nu, hvad det er for en kultur, som hun er trådt ind i.

- Det er sjældent, at man møder en virksomhed eller organisation, som så præcist har formuleret deres værdisæt. Den del ser jeg virkelig frem til at blive en del af, da det giver tydelighed om retning og målsætning i arbejdet, samt ikke mindst en respektfuld tilgang til den unge, siger Mette Skov Clausen.

 

 

Kendt fra tilsynet

Vinnie Loft Holdt lytter til sin nye kollega. For et halvt år siden var det hende, der var nytiltrådt projektleder. Hun foretog skiftet fra Socialtilsyn Syd, hvor hun var tilsynskonsulent, bl.a. ved en række af SUF-afdelingerne.

På den måde havde hun et kendskab til SUF, og hun havde da også en meget klar fornemmelse af, at projektlederstillingen skulle være hendes.

- Jeg oplevede SUF som en spændende organisation i de år, hvor jeg førte tilsyn. Jeg vidste, at jeg, hvis jeg fik stillingen, ville træde ind i en organisation, som har en udtalt evne til at skabe individuelt tilrettelagte forløb og favne meget forskellige målgrupper, siger Vinnie Loft Holdt og fortsætter:

- Hvor traditionelle botilbud kan have institutionspræg, så skaber SUF eksempelvis botilbud i lejligheder og huse. De arbejder med fysiske rammer, som afspejler, at det er mennesker, som de arbejder med – og det skinner igennem i hele tilgangen til de unge.

 

Vægter det dokumenterede

Mens Vinnie Loft Holdt de seneste måneder har opnået en fortrolighed med afdelingerne og deres måde at arbejde på, så hviler Mette Skov Clausens foreløbige indtryk af SUF alene på møderne og ansættelsessamtalerne og så det, som hun har kunnet læse sig til.

Og der er tydelige fokuspunkter i SUF, som tiltaler den nu tidligere leder fra det offentlige.

- Det skinner igennem i alt, at SUF arbejder målrettet med dokumentation, evaluering og evidensbaseret. Jeg har en fornemmelse af, at jeg træder ind i en organisation med stor professionalisme og kvalitet i arbejdet, siger Mette Skov Clausen.

 

Projektledere skal udvikle

Der nikkes fra den anden side af bordet.

- Noget af det som jeg har bemærket – også i min tid i tilsynet – er evnen til at have de unge som omdrejningspunkt. Jeg talte med mange unge i SUF, da jeg førte tilsyn, og det, som gik igen var, at de følte sig værdsat, set og lyttet til, siger Vinnie Loft Holdt og indfanger det, som er blevet hendes helt store drivkraft:

- I tilsynet var jeg med til at bedømme kvaliteten. Nu kan jeg være med til at udvikle den. Og vi er i en flad, dynamisk organisation, hvor der er meget kort fra tanke til handling, når medarbejdere og ledere ser nye muligheder for at skabe styrkede indsatser.