Til unge og pårørende

 

Uanset hvad din livssituation kalder på af støtte og afklaring, så skal du vide, at det er dig, vi sætter i centrum fra det øjeblik, hvor du bliver indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond. Vores tilgang er, at ikke to mennesker er ens, og du fortjener at blive mødt lige præcis dér, hvor du befinder dig i livet. 

 

1. Indskrivning

I Den Sociale Udviklingsfond bliver vi ofte kontaktet af unge eller deres pårørende, som ønsker at besøge en af vores afdelinger eller få en plads. Det er dog vigtigt, at I som det første går omkring sagsbehandleren i jeres hjemkommune, da det er denne, som altid skal vurdere, om der er basis for en indskrivning hos os. 

 

Derfor anbefaler vi, at du og dine pårørende som det første retter henvendelse til sagsbehandleren i jeres hjemkommune og får drøftet mulighederne. Hvis din sagsbehandler vurderer, at Den Sociale Udviklingsfond kunne være et relevant sted for dig, retter han/hun henvendelse til os, og vi indkalder til en visiterende samtale. Er du i tvivl om noget i denne proces, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi kan hjælpe med at lede dig den rette vej.

 

2. Inddragelse

Når du bliver indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond, kan du ikke undgå at mærke, at vi hele tiden er optaget af, hvad der virker og skaber mening i dit liv. Vi er ikke i tvivl om, at inddragelse af dine erfaringer og dit personlige netværk skaber de bedste betingelser for, at du finder en ny retning i dit liv.

 

Du kan læse meget mere om, hvordan vi i Den Sociale Udviklingsfond arbejder med inddragelse af den unge, i brochuren ”De unges stemme”, som du kan downloade her 

 

3. Relationen

Relationen mellem mennesker er omdrejningspunktet for indsatserne i Den Sociale Udviklingsfond. Vi tror på, at du får de bedste betingelser for at tage de afgørende skridt i retning mod et liv med størst mulig selvbestemmelse og livsglæde, når en kompetent og nærværende person følger dig undervejs. I Den Sociale Udviklingsfond får du en socialkonsulent tilknyttet, der er din primære kontakt. Socialkonsulenten hjælper dig med at skabe retning og finde vej igennem udfordringer.

 

4. Udskrivning  

Sammen med dig vurderer vi løbende, om du udvikler dig i den retning, du ønsker. Din hjemkommune vil også være involveret i denne proces, da de helt naturligt er med til at afgøre, hvor længe du skal være i Den Sociale Udviklingsfond, og hvordan din støtte skal se ud fremadrettet. Når vi – sammen med dig – vurderer, at du er klar til dit næste skridt i livet, vil vi i god tid planlægge din udskrivning i tæt samarbejde med din hjemkommune. Det er vigtigt for de fleste, at sikkerhedsnettet ikke ophører den dag, hvor du slutter hos os, men at støtten er nedtrappet og følger nænsomt med i en overgangsfase.