Sådan er det at arbejde i SUF

Uanset hvilken afdeling af Den Sociale Udviklingsfond, du træder ind i, oplever du, at vi stiller særlige krav til vores medarbejdere både fagligt og personligt. Noget af det, der gør SUFs tilbud til noget helt særligt, er vores rådighedsbegreb som betyder, at du som medarbejder står til rådighed for vores brugere, når det er nødvendigt – 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det kræver medarbejdere af en særlig støbning, som har modet og viljen til at investere sig selv i indsatsen. Vores ansatte beskriver det ofte som en livsstil at være ansat i SUF, fordi grænserne mellem arbejde og fritid opleves mere flydende end andre steder, men hvor jobbet til gengæld tilbyder stor fleksibilitet.

Som socialkonsulent oplever du, hvordan rådighedsbegrebet åbner mulighed for at skabe en unik relation til det menneske, du er tilknyttet; en relation, hvor du bidrager med dine kompetencer og dit nærvær, når den unge eller voksne  har behovet. Du bliver samtidig en del af en arbejdskultur og et værdisæt, som giver særlige udfoldelsesmuligheder, og hvor du hele tiden får mulighed for at dygtiggøre dig.

I Den Sociale Udviklingsfond er vi 550 medarbejdere. 550 individuelle profiler med en fælles vision om at gøre en forskel. Du møder nogle af dem her:

SUF profil illustration

Mentorordning i SUF

SUF’s mentorordning – et tilbud til nye medarbejdere 

Som ny medarbejder i SUF kan det være sin sag fra den ene dag til den anden at skulle forholde sig til begreber som selvledelse, arbejdet som en livsstil og et rådighedsprincip, som indebærer, at du er tilgængelig 24/7.  

Hvad betyder de begreber i praksis i dit nye arbejdsliv? 

Med vores mentorordning hjælper vi dig med svar på de spørgsmål, der dukker op. Ved din opstart bliver du koblet sammen med en erfaren kollega fra din nye afdeling. Du får en praktisk indføring i arbejdsgangene ligesom vender nogle af de socialfaglige spørgsmål og refleksioner, som især i opstartsfasen trænger sig på. 

Vi tilbyder mentorordningen, fordi vi ønsker at give dig en god start, hvor du får vores kultur og værdier i SUF ind under huden på en måde, der på en og samme tid føles tryg og vedkommende.  

Hvis du vil vide, hvordan mentorordningen i praksis foregår, så har du her historien om Rebecca Sølvsteen og hendes mentor, Michael Gramether: 

Socialkonsulent i SUF

” Ordet arbejde får en helt anden betydning for mig nu, fordi jeg ikke bare tager hjem, når dagen er omme, men altid står til rådighed og kan kontaktes, hvis den unge har brug for det.”

Jonna Bergstrøm, socialkonsulent i SUF Djurs

Nattevagt i SUF

 ”Jeg kan virkelig godt lide at være nattevagt. Både fordi jeg hygger mig i mit eget selskab, og fordi det giver rigtig god mening at være den nære kontaktperson for en ung, som trænger til omsorg i de timer, der nogle gange kan være svære at komme igennem”

Rikke Aabenhus, nattevagt i SUF Nord

Leder i SUF

For vores ledere er muligheden for at handle en stærk drivkraft.

” Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os.”

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord

Socialkonsulent i en BOAS-afdeling 

Vi har unge, hvor det er en nødvendighed at tænke kreativt, fordi det hidtil afprøvede ikke har haft effekt.

Louise Kristensen, socialkonsulent, BOAS Frederiksberg

Læs mere om, hvordan Louise oplever det særlige i arbejdet som socialkonsulent 

At være leder i SUF giver muligheder.

Jeg har altid været drevet af en lyst til at få især unge mennesker til at udvikle sig, men det kræver, at rammerne for udvikling er til stede.

Kristian Larsen, afdelingsleder i SUF Djurs 

Læs mere om de rammer, som Kristian Larsen fremhæver i SUF