SUF Nyheder

Når mørket kaster lys over sanserne

jul 7, 2023

BOAS Taastrup sætter gang i friluftsprojekt, der bringer beboere med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser ud i naturen. Målet er en overnatning i shelter til september

Er der et sted, hvor mennesker med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser sjældent søger hen af egen fri vilje, så er det ud i naturen. Blot udsigten til et par timer udenfor kan føles som en uoverstigelig – ja, næsten skræmmende – udfordring.  

Det gør de noget ved med et nyt friluftsprojekt i vores afdeling BOAS Taastrup, der er et døgntilbud med bofællesskab for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt følgetilstande som OCD, angst, spiseforstyrrelser og depression. 

Friluftsprojektet skal gradvist eksponere beboerne for sanseindtryk i udelivet og dermed opøve evnen til at finde glæde i at opholde sig i naturen.  

– Vi forsøger at skabe nogle aktiviteter, der passer til vores beboere, og som på nænsom vis vænner dem til at være udenfor, siger Michael Allen, socialkonsulent, BOAS Taastrup. 

Naturligt sansearbejde 

Michael Allen, der både er uddannet i idræt og sundhed, fysioterapeut samt friluftsliv, er ikke i tvivl om, at naturen har noget ganske særligt at give til den socialfaglige indsats.    

– Vores beboere fortæller, at de faktisk gerne vil lære færdigheder, som de kan bruge i naturen, og det er et rigtig godt udgangspunkt for det relationsarbejde, der er omdrejningspunktet for vores indsatser i SUF, siger Michael Allen.   

Lige nu tilbydes der i BOAS Taastrup ugentlige udendørsaktiviteter af et par timers varighed, hvor beboerne deltager i en på forhånd planlagt aktivitet. 

– Om det er kløvning af brænde, optænding af et bål, eller det at snitte en snobrødspind, så skaber det et helt andet rum for en samtale – for eksempel om sanseoplevelser – end hvis de sidder foran fjernsynet i tv-stuen, siger Michael Allen.      

Shelteren venter 

Om alt går vel, er det meningen, at de beboere, som har lyst, tager på en shelter med overnatning i begyndelsen af september.  

– Der er ingen tvivl om, at oplevelsen af nat og mørke udenfor er en stor udfordring for vores beboere, men flere af dem fortæller, at de har lyst til det, og med den rette forberedelse tror jeg på, at det kan lade sig gøre, fortæller Michael Allen, der oplyser, at shelterturen vil blive grundigt forberedt med blandt andet inddragelse af pårørende som hjælpere.    

– Vi arbejder med en målgruppe, som har et stort behov for strukturer, faste rutiner og forudsigelighed. Hvis vi har det for øje, kan vi rykke dem langt, siger Michael Allen, som håber, at shelterturen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.  

Friluftsprojektet i BOAS Taastrup er støttet af Friluftsrådet.

{

– Vores beboere fortæller, at de faktisk gerne vil lære færdigheder, som de kan bruge i naturen, og det er et rigtig godt udgangspunkt for det relationsarbejde, der er omdrejningspunktet for vores indsatser i SUF


Michael Allen

Mere SUF nyt

SUF møder fremtidens socialrådgivere

SUF møder fremtidens socialrådgivere

Nysgerrigheden og spørgelysten var stor, da SUF gæstede Professionshøjskolen Absalons Karrieredage og talte med fremtidens socialrådgivere

Alle vinder på efteruddannelse

Alle vinder på efteruddannelse

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

Solisterne finder vej til fællesskab

Solisterne finder vej til fællesskab

Godt et år efter etableringen af botilbuddet BOAS Brønshøj spirer fællesskaberne i det små blandt særligt sårbare beboere med behov for massiv støtte

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mange af dem, som bliver indskrevet i SUF, har svært ved at erkende, at de har et misbrug, dokumenterer de seneste tal fra 2022. I SUF Syd, der er godkendt til misbrugsbehandling, har de fundet en vej til at afdække problemet