Ny afdeling – men med mere end 25 års socialfaglig erfaring

SUF Holstebro har gennemgået en markant forvandling og bliver nu også botilbud efter §§43 og 107 

Hovedadressen er den samme. Og det er også stadigvæk det store lokale med de farvestrålende billeder på væggene, som møder én, når man træder ind ad døren på Østergade 19 i det centrale Holstebro.

Alligevel er meget fundamentalt anderledes.

SUF Holstebro – der indtil for et års tid siden hed SUF Midt/Vest – har de seneste måneder gennemgået en omfattende forvandling. Fra at have været en afdeling, der tilbød bostøtte i eget hjem efter §§85 og 76, er SUF Holstebro nu også godkendt som botilbud efter §§43 og 107.

– For at kunne imødekomme flere af de henvendelser, som vi modtager fra de kommuner, vi samarbejder med, har det været naturligt at udvide vores tilbud, siger Gitte Jensen, afdelingsleder, SUF Holstebro, der med sin etablering i 1998 trækker på mere end 25 års erfaring.

Individuelt og relationelt

Og den mangeårige erfaring er værdifuld, understreger hun.

– Vores tilgang til de mennesker, vi arbejder med, er den samme som hidtil. Vi har en opgave, som går ud på at lære sårbare unge og voksne at lære at mestre eget liv, og det kan vi kun gøre ved at arbejde individuelt og relationelt. Den unge oplever, at vi er til rådighed 24/7 – altså også når det pludselig brænder på – og det gør, at vi kan tage fat, når problemerne opstår. Med det afsæt arbejder vi sammen med den unge på at nå de mål, der er sat for den enkelte indsats, siger Gitte Jensen.

Stine Mundbjerg Iversen, socialkonsulent, SUF Holstebro er enig:

– Vi arbejder altid individuelt og målrettet med den enkelte unge. Selvfølgelig har vi øje for diagnoser og andre problematikker, men det, som det drejer sig om, er, at vi får fundet frem til det enkelte menneskes resurser. Det kan vi kun gøre ved at have en stærk og tillidsfuld relation til de mennesker, vi arbejder med.   

Hjemlighed og nærhed

Det nye botilbud er indrettet i en gennemrenoveret lejlighed i det centrale Holstebro.

– Der er lige nu tale om et botilbud med plads til én borger, men målet er, at det kommer til at rumme flere unge, som sammen med socialkonsulenterne skaber et fællesskab, der emmer af hjemlighed og nærhed – to af grundpillerne i vores tilbud, som vi ved, at særligt sårbare unge og voksne har stor gavn af i forhold til at skabe progression, siger Gitte Jensen, som afslutningsvist fremhæver betydningen af at være en afdeling med en stærk lokal forankring.

– Vi kender vores nærområde, og det betyder blandt andet, at vi har gode kontakter, når det drejer sig om at få de mennesker, vi arbejder med i beskæftigelse eller uddannelse.   

For at kunne imødekomme flere af de henvendelser, som vi modtager fra de kommuner, vi samarbejder med, har det været naturligt at udvide vores tilbud

Gitte Jensen, afdelingsleder, SUF Holstebro

SUF Holstebro – nu både med bostøtte og botilbud

SUF Holstebro er et individuelt tilrettelagt tilbud godkendt efter Servicelovens §§ 107, 66, 85 og 76. Tilbuddet omfatter blandt andet hverdagstræning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål samt individuel og fleksibel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job.