Den Sociale Udviklingsfond – en nonprofit almennyttig fond

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er etableret i 1991 og drives som en nonprofit almennyttig fond. Fonden er landsdækkende og har i dag 28 afdelinger og specialprojekter med omkring 300 ansatte.

I samspil med kommuner, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF udbyder og organiserer støtte-, læring- og udviklingstilbud efter såvel Serviceloven som Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

Med udgangspunkt i de unges behov er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltning, bostøtte, dagbehandling, den terapeutiske indfaldsvinkel, uddannelsessektoren samt arbejdsmarkedsforanstaltninger og jobtræning.

Relationspædagogikken er den metodiske grundsten i vores arbejde. I SUF arbejder vi desuden systematisk med at dokumentere vores indsats og måle effekten af vores arbejde.

Se vores organisationsdiagram her.

Læs mere om De arbejdende værdier, og find vores ydelser på  Tilbudsportalen.

Hent brochuren Socialpædagogiske løsninger – til mennesker med komplekse problemstillinger.