Om os

Den Sociale Udviklingsfond – en nonprofit almennyttig fond

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er etableret i 1991 og drives som en nonprofit almennyttig fond. Fonden er landsdækkende og har i dag 30 afdelinger og specialprojekter med 550 ansatte.

I samspil med kommuner, sundhedsvæsen og andre relevante offentlige myndigheder skaber SUF bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger. SUF udbyder og organiserer støtte-, læring- og udviklingstilbud efter såvel Serviceloven som Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB).

Med udgangspunkt i de unges behov er organisering og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltning, bostøtte, dagbehandling, den terapeutiske indfaldsvinkel, uddannelsessektoren samt arbejdsmarkedsforanstaltninger og jobtræning.

Relationspædagogikken er den metodiske grundsten i vores arbejde. I SUF arbejder vi desuden systematisk med at dokumentere vores indsats og måle effekten af vores arbejde.

Hovedkontor

Michael Hansen

Michael Hansen

Direktør

Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet. Executive MBA i forandringsledelse fra Aarhus Business School og Syddansk Universitet. Har tidligere arbejdet med EU-programmer i ICU og Cirius under Undervisningsministeriet. 

Ansat i SUF siden 2001

Direktør i SUF siden 2002

Tlf.:  30 84 45 01
Mail: mh@suf.dk

Sikker mail

Margrethe Langer

Margrethe Langer

Regionsdirektør Øst

Diplom i ledelse. Konsulentuddannelse fra DISPUK. Master i organisationspsykologi.

Uddannet sygeplejerske.

Flere års erfaring med udvikling og ledelse af socialt arbejde som hhv. udviklingskonsulent, forstander og socialchef.

Ansat i SUF siden 2011.

Tlf.:  30 84 45 05
Mail: mla@suf.dk

Sikker mail

Kamille Ebbe

Kamille Ebbe

Regionsdirektør Vest

Master i Ledelse- og organisationspsykologi,

cand. pæd. soc., pædagog.

Mangeårig erfaring som leder i både det private og offentlige. Fra 2016-2023 afdelingsleder i Special Minds Aarhus, som også rummer Special Minds IT og Vækstpark for Socialøkonomi. Har arbejdet som personalechef, adm. direktør og bestyrelsesformand i virksomheden Solhjulet 2002-2013. I årene 2009-2016 projektleder samt virksomhedskonsulent i Jobcenter Aarhus med særligt fokus på de socialøkonomiske virksomheder.

Ansat i SUF siden 2016

Regionsdirektør siden 2024

Tlf.:  30 84 48 13
Mail: kbb@suf.dk 

Sikker mail

Vinnie Loft Holdt

Vinnie Loft Holdt

Projektleder

Uddannet socialrådgiver.

Diplom i ledelse.

Flere års forvaltningserfaring vedr. børn- og ungeområdet, erfaring fra botilbudsområdet via ansættelse i kommunale forvaltninger og Region Syddanmark, samt erfaring med kvalitetssikring, udviklingsopgaver og tilsyn med sociale tilbud.

Ansat i SUF siden 2018.

Send sikker mail

Tlf.:  51 25 36 73
Mail: vlh@suf.dk

Sikker mail

Martin Lund Nielsen

Martin Lund Nielsen

Akademisk medarbejder

Uddannet cand.scient.pol. fra SDU

Flere års erfaring som akademisk konsulent i henholdsvis Haderslev og Kerteminde Kommune med særligt fokus på politisk og administrativ ledelsesunderstøttelse.

Ansat i SUF siden 2023.

Tlf.: 30 84 45 03
Mail: mln@suf.dk

  Erva Omich

Erva Omich

Sundhedsfaglig projektleder

Uddannet sygeplejerske

Uddannet Cand. Scient san,  Syddansk Universitet

Projektleder uddannelse

Diplom i kognitive behandlingsformer

Har arbejdet som adjunkt ved UCL Odense, sygeplejerskeuddannelse.

Flere års erfaring med undervisning og projektarbejde.

Bred psykiatrisk og socialpsykiatrisk erfaring på tværs af sektorer og kommunale forvaltninger, med speciale i spiseforstyrrelser og seksualitet.

Ansat i SUF siden 2021

Tlf.:  40 62 80 45
Mail: eaj@suf.dk

Sikker mail

Susanne Fransson Vildrik

Susanne Fransson Vildrik

Afdelingsleder for økonomi og administration

Diplomuddannelse i ledelse.

Enneagram Practitioner Uddannelse.

Enneagram Grunduddannelse samt specialmoduler.

Uddannet kontorassistent hos Gasa Odense-Blomster.

Otte år hos Gasa Odense-Blomster, senest som kontorassistent. Seks år som kontorassistent/revisorassistent hos Revisionsfirmaet Villy Jensen, Søndersø. Derudover erfaring fra amerikanskejet virksomhed som accountant og kundekonsulent hos Bygteq it i Vejle.

Ansat i SUF siden 2009.

Tlf.: 30 84 45 06
Mail: sf@suf.dk

Sikker mail

Pia Skov Bækkelund

Pia Skov Bækkelund

Direktionsassistent

Diplom i ledelse hos Probana Business School samt DI lederuddannelse.

Enneagram Grunduddannelse samt specialmoduler.

Uddannet kontorassistent med speciale i distribution.

Flere års erfaring med ledelse som kundeservicechef, primært inden for telebranchen.

Derudover erfaring som kundesupporter samt teknisk kundesupport.

Ansat i SUF siden 2015.

Tlf.: 51 46 02 37
Mail: ps@suf.dk

Send sikker mail

Carina Juul Nielsen

Carina Juul Nielsen

HR konsulent og faglig koordinator

Uddannet akademimerkonom på Tietgen Skolen, Odense.

Senest arbejdet 7½ år som controller hos esoft a/s. Tidligere regnskabsassistent hos Muehlhan A/S og hos Aquadomi A/S.

Ansat i SUF siden 2016.

Tlf.: 30 84 45 02
Mail: cjn@suf.dk

Send sikker mail

Majbrit Grundtvig

Majbrit Grundtvig

HR Projektmedarbejder

Diplomuddannelse i HR.

AU i personalejura, projektledelse og konflikthåndtering.

Flere års erfaring med udvikling, HR, rådgivning og ledelse indenfor beskæftigelsesområdet og socialøkonomisk virksomhed.

Ansat i SUF siden 2020.

Tlf.: 30 84 45 08
Mail: mag@suf.dk

Send sikker mail

Helle Juul Birn

Helle Juul Birn

Økonomikonsulent

Har arbejdet 19 år ved Invensys, fire år i et ingeniørfirma og senest som selvstændig bogholder for mindre virksomheder.

Ansat i SUF siden 2010.

Tlf.: 21 63 06 08
Mail: hjb@suf.dk

Send sikker mail

Lars Hauptmann

Lars Hauptmann

Økonomikonsulent/controller

Uddannet registreret revisor med 7 års arbejde inden for branchen.

14 år hos LEGOLAND ApS som Controller. Sidst arbejdet som konsulent hos EY Net Source A/S i 8 måneder.

Ansat i SUF siden 2015.

Tlf.: 30 84 45 14
Mail: lha@suf.dk

Send sikker mail

Maybrit Thorborg

Maybrit Thorborg

Økonomikonsulent

Uddannet kontorassistent på Revisisionskontoret, Uldum.

Maybrit har mangeårig erfaring som regnskabsassistent i forskellige virksomheder, bl.a. Unik System Design, Arla, home og senest otte år hos Danske Familierestauranter.

Ansat i SUF siden 2016.

Tlf.: 30 88 88 30
Mail: mth@suf.dk

Send sikker mail

Høgni Hentze

Høgni Hentze

Økonomikonsulent

Cand. Merc. regnskab & organisation fra Syddansk Universitet.

Erfaring som underviser på akademiuddannelse og AMU-kurser.

Flere års ansættelse som ejendomsadministrator.

Ansat i SUF siden 2019.

Tlf.: 61 85 25 71
Mail: hhe@suf.dk

Send sikker mail

Elvis Boric

Elvis Boric

Økonomikonsulent

Diplomuddannelse i HD Regnskab og økonomistyring.

Kommunomuddannelsen.

Enneagram Grunduddannelse.

MED-uddannelse.

 

Elvis har gennem mange år arbejdet som økonomi- og personalemedarbejder bl.a. hos Odense Symfoniorkester. Flere års erfaring med projektstyring, budgettering og lønadministration.

Ansat i SUF siden 2022

Tlf.: 50 40 51 26
Mail: elbo@suf.dk

Anette Nørregaard Steffensen

Anette Nørregaard Steffensen

Lønkonsulent

Uddannet kontorassistent hos Holm Maskiner i Odense. 

Anette har mange års erfaring som lønkonsulent og lønbogholder hos bl.a. KMD BPO, Københavns Kommune og Munck Gruppen Nyborg.

Ansat i SUF siden 2022

Tlf.: 30 84 45 04
Mail: ast@suf.dk

Send sikker mail

Lonnie Rosendahl Høst

Lonnie Rosendahl Høst

Receptionist

Uddannet salgsassistent

Mange års erfaring  med kundeservice bl.a. hos Day Birger Mikkelsen og Tine K. Home. Selvstændig butiksejer gennem 8 år.

Ansat i SUF siden 2023

Tlf.: 53 86 53 58
Mail: lrh@suf.dk

Morten Hansen

Morten Hansen

Ejendomsinspektør

Ansat i SUF siden 2015.

Tlf.: 20 32 80 29
Mail: moh@suf.dk

Michael Tollak

Michael Tollak

Bygningskonstruktør

Uddannet murer

8 års erfaring som bygge/ projektleder.

Supplerende uddannelser energikonsulent og byggesagkyndig.

Ansat i SUF siden 2023.

Tlf.: 42 64 94 99
Mail: mtollak@suf.dk

SUF Magasinet

Få viden og ny inspiration i SUF Magasinet – fagmagasinet der går i dybden med tidens vigtigste socialpædagoiske spørgsmål.

Forside SUF Magasinet 02 2023

De arbejdende værdier

En række formulerede værdier udgør grundstenen i vores arbejde i SUF.

Bestyrelsen ›

Vision, mission og værdier

Den Sociale Udviklingsfond har en vision om at være et fyrtårn for socialt udviklingsarbejde. Vi vil bidrage til, at der hele tiden sættes nye høje faglige standarder, som medvirker til at udvikle indsatserne for udsatte mennesker.

Mission

Den Sociale Udviklingsfonds formål er ”at medvirke til at skabe en bedre tilværelse for mennesker med særlige behov, indenfor de i serviceloven fastsatte rammer”.

I den praktiske udførelse betyder det, at Den Sociale Udviklingsfond også arbejder indenfor LAB-lovens område, dels fordi beskæftigelsesmål og -indsatser prioriteres meget højt i de sociale sager, dels fordi mange sociale opgaver bedst løses med udgangspunkt i beskæftigelsesafklarende og -forberedende aktiviteter.

Værdierne

Arbejdet i Den Sociale Udviklingsfond hviler på fire grundlæggende værdier, der afspejler sig i vores handlinger på alle niveauer i organisationen og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Rummelighed overfor forskellighed giver styrke og udfordrer vores nysgerrighed på både os selv og andre. Samtidig har rummelighed en helt særlig dimension overfor de unge, som ofte ikke har fået fodfæste i inkluderende fællesskaber.

Nærhed betyder, at vi er nærværende og til stede i relationen til hinanden, til de unge og til samarbejdsparter, og at vi fysisk flytter os derhen, hvor den unge og opgaven er.

Faglighed tager afsæt i, at vi alle skal være særligt troværdige og dygtige til vores arbejde, og denne dygtighed bygger på faglig relevant uddannelse og efteruddannelse samt supervision.

Udvikling handler om, at vi altid er nysgerrige på, om tingene kan gøres bedre eller på en helt anden måde for at skabe større værdi for først og fremmest de unge – sekundært for samfundet og for os selv.

Værdierne bliver levende, når vi løbende evner at udfordre, udvikle og samskabe

  • Hinanden som kolleger og fagpersoner.
  • De unge som selvstændige individer.
  • De kommunale sagsbehandlere og de unges netværk som strategiske partnere.

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed

Den Sociale Udviklingsfond samt afdelingerne Special Minds og Café Frida er godkendt og registreret som socialøkonomiske virksomheder.

Vi arbejder både med en social og en økonomisk bundlinje.

Socialt er vi optaget af at skabe en arbejdsplads med plads til alle.

Økonomisk har vi fokus på at drive en bæredygtig forretning, som skaber overskud.

RSV logo

Organisation

Organisationsdiagram SUF