Den Sociale Udviklingsfond arbejder ud fra en helheds – og løsningsorienteret tilgang. Den tillidsfulde relation mellem det enkelte menneske og hans/hendes socialkonsulent står centralt, og er det bærende pædagogiske fundament i Den Sociale Udviklingsfonds arbejde.

I praksis betyder det, at vi inddrager og giver det enkelte menneske medansvar for egen udvikling. Den unge eller voksne har indflydelse på, hvordan belastninger kan afhjælpes, ny læring kan tilegnes, og potentialer og ressourcer kan udvikles. Den unge oplever et samarbejde med fokus på læring, omsorg, anerkendelse, aktiv lytning og udviklende samtaler.

I den pædagogiske strategi holder vi fast i, at alle centrale aspekter i den enkeltes liv bliver inddraget undervejs i forløbet.

  • Mentale kompetencer: troen på fremtiden - selvværd - koncentration - holde fokus på læring

  • Psykiske kompetencer: relationsarbejde - personlig læring via socialkonsulenten - hjælp til selvhjælp

  • Praktiske kompetencer: hverdagslivet - struktur - rengøring - privatøkonomi

  • Sundhedskompetencer: ernæring og tilberedning af mad - personlig hygiejne - motion og sport

  • Sociale kompetencer: socialt samspil - kultur - netværk - undervisning