De unge, som vi møder i Den Sociale Udviklingsfond, kommer ofte med vanskelige psykiske og sociale problemstillinger. Det er samtidig unge, som ofte drømmer om en helt almindelig tilværelse med egen bolig, uddannelse, job og familieliv. Men de kan have svært ved at tilpasse sig omgivelsernes forventninger og normer.

De passer ikke ind. Nogle står med så betydelige problemstillinger i deres familier, at det er umuligt for dem at bo hjemme. Andre oplever, at de ikke passer ind i de almindelige døgninstitutioner, ungdomsboliger og opholds/bosteder.

Det er unge med erfaringer fra opvæksten og ungdomsårerne om, at ingen har været i stand til at rumme og acceptere dem, som de mennesker de er på godt og ondt. Deres personlighed er præget af mistrivsel, omsorgssvigt og andre belastende sociale og personlige begivenheder.

Modgang skaber overlevelse

Modgangen under opvæksten og i ungdomsårerne resulterer for mange i en udvikling af en betydelig overlevelsesevne. Den overlevelsesevne opfylder samtidig forudsætningerne for at klare et støtte-, lærings – og udviklingsforløb med udgangspunkt i et selvstændigt liv.

Det er unge som typisk har udviklet grundlæggende ressourcer som selvstændighedstrang, overlevelsesstrategier og modet til at gå egne veje, selvom de i mødet med Den Sociale Udviklingsfond i begyndelsen ofte anvender disse ressourcer uhensigtsmæssigt.

Den tillidsfulde relation

Hos Den Sociale Udviklingsfond begynder forandringsprocessen mod en bedre tilværelse i takt med, at de unge får opbygget en tillidsfuld relation til en autentisk og troværdig voksen. De bliver en del af en samværskultur, som er baseret på respekt, positiv opmærksomhed, omsorg, krav og inddragelse i ansvaret for og indflydelse på deres eget liv. Det er herfra, at drømme bliver til håb, og håbet bliver til mål, nye handlinger og tro på, at det er muligt at opnå et bedre liv.

Hos Den Sociale Udviklingsfond er det en helt grundlæggende værdi gennem den tillidsfulde relation at hjælpe unge mod nye og sikre skridt i livet. Tilsvarende indgår vi også i et professionelt samarbejde med de pårørende omkring den unge som en ekstra støtte enten i familien eller i en egen bolig.