Organisatorisk og metodisk er Den Sociale Udviklingsfond struktureret, så vi kan tilbyde et helt særligt individuelt tilpasset støtte, lærings -og udviklingsforløb. Et individuelt tilpasset forløb er forudsætningen for, at den enkelte kan komme videre med sit liv med så høj grad af selvstændighed som muligt.

Værdierne, kulturen og medarbejderkompetencerne er udviklet, så vi er i stand til at samle de unge op dér, hvor det ikke er lykkedes for andre at finde løsninger.

Gennemførelse af positive og holdbare forandringsprocesser hos mennesker kræver, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes forståelse af sig selv og dets sociale situation. Det handler om at møde det enkelte menneske, dér hvor det er.

Herfra hjælper vi den unge med at få opbygget troen på fremtiden og en motivation til at indgå i et tæt samarbejde om at finde veje, som tager et realistisk afsæt i den enkeltes drømme, behov, ressourcer og belastninger.

Diagnoser må ikke låse

Mange af de unge og voksne, som Den Sociale Udviklingsfond arbejder med, har forskellige diagnoser og dobbeltdiagnoser. Eksperter og behandlingssystemer har beskrevet og defineret deres problemstillinger. Vores grundholdning er, at diagnosen ikke må være udgangspunktet for at forstå den enkelte. Diagnoser er vigtige i forhold til afklaring og behandling, men de er ikke det fulde svar på udvikling. Hos Den Sociale Udviklingsfond bestræber vi at møde det enkelte menneske, som han eller hun er.

Etik, værdier og holdninger:

  • Vi har fokus på den enkeltes styrker og muligheder.

  • Inddragelse og involvering motiverer den enkelte til at tage ansvar.

  • En tillidsfuld relation er afsæt for udvikling hos det enkelte menneske.