Nogle tider kræver ekstraordinært nærvær

I SUF har vi i snart 30 år insisteret på en særlig socialpædagogisk støtte med en fast tilknyttet socialkonsulent og rådighed 24/7. De seneste måneders corona-nedlukning har tydeliggjort, hvorfor den model er essentiel for de unge

 

Louise sidder roligt på stolen for bordenden. Ligesom flere af de andre unge er hun mødt ind til morgenmad, selv om myndighederne har anbefalet, at al unødig social kontakt undlades.

- Det her er en nødvendighed. Hvis ikke vi havde lavet ekstraordinære fællesskaber og fundet samværsformer med vores unge, var de gået helt til grunde under Corona, siger Thomas Rotne, afdelingsleder SUF Syd i Kolding, der er et botilbud for unge med svære sociale og psykiske vanskeligheder.

 

Tankemylder om natten

27-årige Louise  blev indskrevet i SUF Syd for 10 år siden, og selv om hun er kommet så langt i sin personlige udvikling, at hun nu er i gang med 4. semester på socialrådgiveruddannelsen, så har hun haft brug for at vide sig sikker på, at hun har støtten inden for rækkevidde i alle døgnets timer.

- Det giver mig en tryghed. Hvis jeg ligger lørdag aften og ikke kan sove, ville jeg få stress, hvis ikke jeg kunne få fat i Gitte (socialkonsulent, red) og hjælp til tankerne,” siger hun.

Louise lider af personlighedsforstyrrelse og har kæmpet med både angst, depression og selvmordsforsøg siden sine ungdomsår. Personlighedsforstyrrelsen gør, at hun fra det ene øjeblik til det andet kan opleve, at tankerne stikker af, eller hun rammes af raseri.

- Gitte kan få mig til at tænke rationelt og prikke hul på min boble, så jeg får min verden redt ud, når den brænder sammen, siger Louise.

Gitte Kargo, Socialkonsulent i SUF Syd sidder overfor og nikker:

- Dét som du i særlig grad har brug for, er korrigerende adfærd. Hjælp til at forstå, at verden ikke er, som du ser den, når dine tanker myldrer sammen.

 

30 års levedygtighed

Da Den Sociale Udviklingsfond blev etableret for snart 30 år siden, nytænkte man hele måden at levere socialpædagogisk støtte på. Hver ung skulle have én kontaktperson og adgang til denne 24 timer i døgnet.

- Det er en helt anden måde at arbejde på. Men coronatiden har i den grad understreget, hvorfor det giver så god mening for den enkelte unge. Under corona er verden for mange faldet sammen, og her har vi kunnet tilbyde nærvær og en tillidsfuld relation, når behovet har været der, siger Thomas Rotne, der har oplevet, at hans medarbejdere har skabt samvær med de unge på alle mulige nye måder under corona.

- Vi har skruet massivt op for den individuelle 1-1-tid mellem den unge og socialkonsulenten med cykel-, vandre-, fisketure og andre aktiviteter, som har været tilpasset den enkelte unge, siger Thomas Rotne og fortsætter:

- Derudover har vi også måttet skabe fællesskaber og strukturer som for eksempel morgenmad og frokost for simpelthen at sikre et minimum af rammer.

 

Gevinst for medarbejdere

Når nye socialkonsulenter bliver ansat i SUF, så er den største omvæltning arbejdsformen, hvor det ikke længere hedder 8-16, men rådighed 24 timer i døgnet.

Jonna Bergstrøm kom for knap et år siden til SUF Djurs som socialkonsulent efter flere år på døgninstitution. Hun lægger ikke skjul på sin begejstring.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt fra de unge i døgninstitutionen, at ”du tager jo bare hjem” og ”jeg er jo bare et arbejde”.

Socialkonsulenten oplever, at rådighedstilgangen ikke blot er værdifuld for den unge, men også bringer faglig og personlig tilfredshed. 

- Jeg har været vant til døgnarbejdet, hvor jeg ofte fik at vide, at nu skulle jeg huske at holde fri, når jeg gik hjem, men jeg kunne ikke lade være med at have den unge i tankerne, hvis der havde været nogle konflikter, jeg gerne ville have fulgt op på. Nu kan jeg handle, når det er vigtigt, og det gør det nemmere roligt at parkere arbejdet, siger Jonna Bergstrøm og uddyber:

 

- Nu går jeg aldrig hjem, når det brænder på, lyder det fra socialkonsulenten.

 

Nyheder