Corona

I Den Sociale Udviklingsfond følger vi anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i forhold til udviklingen af COVID-19.

Vi løser stadig vores opgaver og forpligtelser overfor alle indskrevne, så de får den nødvendige hjælp. Vores fokus er lige nu på at forebygge yderligere smitte og samtidig give den bedst mulige støtte og vejledning til vores borgere, pårørende og samarbejdspartnere i en udfordrende tid. Der er således udarbejdet skriftlige samarbejdsaftaler med hver enkelt borger om, hvordan vi bedst imødekommer deres behov i de kommende uger. For de fleste borgere er det muligt at være i kontakt med socialkonsulenterne via telefon, SMS og Face Time – for andre borgere vil der fortsat være behov for, at vi er fysisk tilstede i forhold til tilsyn, hjælp til mad, indkøb af mad, medicin mm. I disse tilfælde er det selvfølgelig med udgangspunkt i reglerne for god hygiejne og afstand.

Nyheder