BOAS Nørrebro inviterer beboerne til digitale hus-møder

I en tid med massiv adskillelse og forstærket ensomhed skaber BOAS Nørrebro sammen med de unge nye digitale fællesskaber

 

”Det her kan ikke blive ved med at gå!”

Det er den erkendelse, man er nået frem til hos BOAS Nørrebro, der er et botilbud for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser som eksempelvis angst. Erkendelsen udspringer af en særdeles udfordrende corona-tid, som har ført til aflysninger af de sædvanlige hus-møder i fælleslokalerne på Husumgade.      

– Som alle andre er vi selvfølgelig nødt til at overholde de restriktioner og anbefalinger, som myndighederne melder ud, og vi har længe forsøgt at få dagligdagen til at fungere ved at ændre på rutinerne i brugen af fælleslokalerne, så der ikke er så mange beboere på samme tid og ved at servere mad på fortovet. Men i betragtning af, at corona-tiden fortsætter længe endnu, er det et kæmpe problem, at vi som bosted ikke kan tilbyde den sociale kontakt og tryghed, som mange af de unge har så hårdt brug for, siger Eva Garde, afdelingsleder, BOAS Nørrebro.  

Interessen er stor

I tæt dialog med de unge har socialkonsulenterne i BOAS Nørrebro derfor talt om, hvordan de på kreativ vis kan skabe nye fællesskaber, hvor de unge godt nok ikke er fysisk sammen som større gruppe, men i stedet mødes i den digitale verden. En af idéerne er hus-møder via digitale platforme.

– Inddragelsen af de unge er helt afgørende i udformningen af de nødvendige løsninger. Det vigtige er, at det giver mening for de unge, siger Eva Garde, som med det samme understreger, at de digitale møder aldrig kan blive en erstatning for de fysiske møder, og at socialkonsulenternes én-til-én-møder med de unge fortsætter som hidtil.

De første digitale hus-møde kommer til at handle om, er, hvordan der kan skabes et godt indhold i den digitale verden, som de unge finder vedkommende.  

– Spil- og dinner-aftener, hvor de unge kan spille med hinanden eller følge med i madlavningen via skærm, er allerede på tegnebrættet, siger Eva Garde, som glæder sig over, at interessen for de kommende digitale hus-møder er stor.  

– Lige nu er der allerede 10 unge, som har meldt sig til det næste digitale hus-møde, og det tyder på, at de unge er klar på ideen.

Fremtidigt potentiale

Afdelingslederen hæfter sig i den sammenhæng ved, at nogle af de unge, som har tilmeldt sig de digitale hus-møder også er dem, som ellers aldrig dukker op til de fysiske møder.

– Der er noget, som tyder på, at det digitale fællesmøde er i stand til at rumme nogle af de unge, som har så megen angst, at de normalt trækker sig helt fra de fysiske møder. På de digitale platforme kan den unge lukke sit eget skærmbillede, hvis vedkommende har det skidt med at stå frem, men den unge er alligevel en del af fællesskabet, forklarer Eva Garde, som i det lys håber, at de kommende digitale hus-møder kan vise sig at indeholde et potentiale, som rækker ind i fremtiden.    

– Det vil da være fantastisk, hvis vi kan få den her krise vendt til noget positivt og få udviklet nogle nye digitale redskaber til brug i den socialfaglige indsats, siger Eva Garde og tilføjer:

– Vi skal være åbne for, at det digitale møde måske nogle gange kan fungere godt som et supplement til det fysiske møde.

På udkig efter varmekanoner

Udover digitale fællesskaber er BOAS Nørrebro samtidig på udkig efter varmekanoner, som kan forlænge sæsonen for fysiske møder udendørs.

– I stedet for at afvise eller kigge på, hvad der ikke kan lade sig gøre, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, og så bliver vi nødt til at være indstillede på, at noget vil fungere, mens noget andet ikke vil, slutter hun.  

Nyheder