”Ser vi os selv som færdiguddannede, er vi mere færdige end uddannede”

Kurser, supervision og efteruddannelse er hjørnesten i SUF’s socialfaglige arbejde. Mød to af vores socialkonsulenter, som henter nye faglige redskaber i autismeuddannelsen VITA

 

Efter dage med VITA og ny viden
Er den ikke så lang – altså tiden.

Når vi skal tilbage til hverdagen igen.
og har nye redskaber med hjem. 

Empatisk gensvar øver jeg stadig
Så relationen mellem mennesker forbliver værdig.
Jeg øver mig i at genspejle den anden
og ikke male den på væggen – altså fanden.

 

Ordene er blot et uddrag af et længere stykke poesi, som Susanne Gram Frandsen, socialkonsulent i autismebofællesskabet BOAS Taastrup, skrev, da hun havde gennemført autismeuddannelsen VITA (Vejleder, Instruktør, Terapeut, Autisme, red.) hos Psykologisk Ressource Center. Bag versefødderne gemmer sig et vigtigt budskab:

– Gennem VITA har jeg fået flere redskaber til at hjælpe vores beboere med autisme til at forstå sig selv og gøre ting anderledes, siger Susanne Gram Frandsen om VITA-uddannelsen, der har til formål at styrke den kognitive tilgang til mennesker med autisme gennem en øget forståelse af adfærdsmønstre og hjernens funktioner.

 

Tilbyder en følelse

Særligt samtalemetoden ’Så løs Pio’ trækker Susanne Gram Frandsen på i sit socialfaglige arbejde.  

– Det drejer sig om en opmærksomhed på samtalerummet, hvor mit fokus som socialkonsulent er på at gøre det trygt for vores beboere, og hvor jeg for eksempel hjælper den unge med at oversætte nogle af sine følelser ved at ’tilbyde’ en følelse. Jeg kan finde på at sige, at ’når du fortæller om det, så oplever jeg, at du får en følelse af vrede.’ Måske er det ikke den rigtige følelse, jeg byder ind med, men ofte får det alligevel den unge til at reflektere over, hvad det så var for en følelse, der var på spil, forklarer Susanne Gram Frandsen.

Hvem er du?

I naboafdelingen BOAS Valby genkender socialkonsulent Stig Bøckel ordene fra sin kollega i Taastrup. Også han har stiftet bekendtskab med nye metoder, som han i dag omsætter til praksis.

– Dét, som jeg har været mest begejstret for, er de små øvelser, jeg kan tage ned fra hylderne og bruge 50 minutter på sammen med en ung, og hvor øvelsen bringer os begge et helt nyt sted hen, siger Stig Bøckel og nævner som eksempel en øvelse, hvor ens personlighed bliver opdelt efter det, der mest af alt minder om et lagkagediagram.

– Hvis ikke man har autisme, synes man formentlig ikke om at få inddelt sin person i kategorier, men har du autisme er det lige sagen, og det gør, at vi sammen kan gå ind i så stort et spørgsmål som ’hvem er du?’ Jeg byder ind med at fortælle, at jeg er far og socialkonsulent, men jeg er også brætspilnørd og guitarist, og så tegner jeg i diagrammet, hvor meget jeg mener, at de enkelte sider udgør af min person, fortæller Stig Bøckel, som oplever, at øvelsen gør beboeren tryg og skaber et fællessprog, som sætter farten op for udviklingsprocessen med den unge.    

Tårnhøj faglighed

Og VITA-uddannelsen er blot én blandt flere kurser og efteruddannelser, som løbende bliver tilbudt i SUF, eller som medarbejderen selv finder.

– Ser vi os selv som færdiguddannede, er vi mere færdige end uddannede, siger Susanne Gram Frandsen med henvisning til et gammel kinesisk ordsprog om den betydning, som muligheden for løbende supervision og efteruddannelse har for hendes arbejdsliv.

– Det er med til at sikre, at vi ikke bliver låst i den måde, hvorpå vi arbejder med vores unge. Selvom vi alle har en grundlæggende autismetilgang, så er der stadig et hav af metoder, som er værd at afprøve. 

Stig Bøckel, som har arbejdet indenfor det sociale område gennem 30 år, har aldrig tidligere arbejdet et sted, hvor efteruddannelse fyldte så meget som i SUF.  

– Da jeg blev ansat, var jeg en smule skræmt over, at folk som det naturligste slyngede om sig med fagudtryk, men da jeg selv kom på skolebænken, kom jeg hurtigt efter det, og i dag føles det naturligt, at der hele tiden kommer nye teorier og metoder ind i mit arbejde, slutter han.    

Nyheder