For 15 år siden var der én BOAS-afdeling – snart åbner nummer syv

Fleksibilitet og specialiseret viden er forklaringen bag den store udbredelse af autismetilbuddet BOAS, der leverer kreative og målrettede løsninger til mennesker med autismediagnoser og komplekse tillægsdiagnoser

 

Når der om et par måneder åbner en BOAS-afdeling i SUF – denne gang i Jægerspris – bliver der føjet endnu et kapitel til en pionérhistorie, som på mange måder er enestående. Det er nemlig BOAS-tilbud nummer syv i rækken, og afdeling nummer otte og ni venter lige om hjørnet.

Det hele tog sin begyndelse for 15 år siden, da socialkonsulent Eva Garde fik den idé, at der skulle udvikles et specialtilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, dengang særligt målrettet unge med Aspergers Syndrom. 

– Når jeg dengang så mig omkring, eksisterede der praktisk taget ikke noget som helst, der var målrettet unge med Aspergers. Behovet for at åbne en specialiseret afdeling var udtalt, siger Eva Garde, der tilbage i 2005 arbejdede som socialkonsulent hos SUF Eremitterne.

En plan med vokseværk

Hun satte sig for at få udarbejdet en projektbeskrivelse, der blandt andet tog afsæt i en rapport, som en forælder til en ung med Aspergers havde skrevet om behovene. Kort efter slog BOAS Nørrebro dørene op med Eva Garde som afdelingsleder.

– Det væltede ind med henvendelser, og der varede ikke længe, før vi havde 17 unge indskrevet, fortæller Eva Garde, der allerede fra starten havde som ambition, at der hurtigst muligt skulle etableres endnu flere BOAS-afdelinger, fordi det var for sårbart med blot en enkelt.   

– Hvis vi skulle udvide specialiseringen og højne fagligheden, så måtte der nogle flere BOAS-afdelinger til, der kunne trække på hinanden, og som hver især repræsenterede noget forskelligt, som imødekom behovene, siger Eva Garde.

Diagnosekompleksitet

I dag springer det da også i øjnene, at flere af BOAS-afdelingerne har indbyrdes forskellige profiler. Hvor nogle afdelinger har fælleslokaler tæt på de unges boliger, så er der andre afdelinger, hvor de unge bor i lejligheder ude i byen, og fælleslokalerne her har mere karakter af en klub. Derudover er der afdelinger, hvor eksempelvis nattevagter er en del af tilbuddet.

Den kommende BOAS-afdeling, der åbner i Jægerspris til marts, kommer til at slå sig op på rolige omgivelser, der tilgodeser unge, som på grund af sanseforstyrrelser har svært ved at bo inde i byen.  Og endnu en BOAS-afdeling – der forventes at åbne sidst på foråret – kommer til at arbejde med unge med autisme og spiseforstyrrelser.

Eva Garde tegner et billede af udviklingen:

– Hvor det i begyndelsen var unge med ren autisme, som blev indskrevet, så har vi i de senere år set en markant stigning i antallet af unge med følgediagnoser. Sagerne er kort sagt blevet mere og mere komplekse. Dét, som vi i den sammenhæng lykkes med i forhold til de unge, bunder i en specialiseret viden, mange års erfaring samt en høj grad af fleksibilitet. Vi kan meget hurtigt etablere et kompetent tilbud, så snart behovet opstår. 

Kommunerne kan altid regne med os

Et godt eksempel er BOAS Mentor, som midt under corona lykkedes med at etablere et krævende enkeltmandsprojekt, hvor der både var behov for nye boliger og ansættelse af kvalificerede medarbejdere.

– Noget af det, der kendetegner BOAS-historien, har været evnen til at tilpasse os udviklingen indenfor autismeområdet og på den baggrund strikke tilbud sammen, så kommunerne hele tiden har kunnet vide sig sikre på, at vi kan levere den løsning, der er brug for her og nu, slutter Vickie Dalgaard, afdelingsleder, BOAS Mentor. 

Nyheder