SUNDHEDSFREMME: SUF med i nyt forskningsprojekt

 

Svære psykiske og sociale problemstillinger har ofte stor indvirkning på det enkelte menneskes sundhed. Dårlige spisevaner, manglende appetit, træthed, ingen lyst til motion og behov for euforiserende stimulans er blot nogle af de problematikker, som kan følge med psykisk mistrivsel.

I SUF’s afdelinger har der gennem flere år været et stort fokus på sundhed og også været igangsat sundhedsfremmende aktiviteter med betydelige resultater. Men nu får vi mulighed for at blive endnu klogere på dette felt.

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed sætter SUF nemlig gang i et 2-årigt forskningsprojekt. Målet er, at finde ud af, hvordan vi styrker den sundhedsfremmende indsats.

- Vi har gennem flere år gjort os en række praktiske erfaringer i arbejdet med sundhedsfremme i flere afdelinger, og hvor vi også ser effekt af indsatsen. Men med forskningsprojektet får vi mulighed for at arbejde mere systematisk med sundhedsfremme og få det implementeret bredt i organisationen, siger Vinnie Loft Holdt, projektleder, SUF. 

 

3 afdelinger og forventningsfuld forsker

Tre af SUF’s i alt 27 afdelinger deltager i forskningsprojektet. Det er BOAS Frederiksberg, BOAS Mentor og SUF Stranden, der alle er beliggende i hovedstaden, og som har arbejdet målrettet med sundhed gennem flere år.

Hos Statens Institut for Folkesundhed er det Dina Danielsen, postdoc, ph.d. i pædagogik og sundhedsfremme, som kommer til at lede projektet. Hun ser spændende muligheder i at arbejde sammen med SUF.

- Det er en organisation med mange forskellige typer bo- og væresteder og en meget bred målgruppe. Inden for sundhedsforskningen er det en kendt problematik, at mennesker i svære livssituationer, er dem, som har mindst overskud til at tænke på sundhed. Med det her projekt forventer vi – i et samarbejde mellem forsker og socialkonsulenter - at skabe brugbar viden om, hvordan man kan inddrage sundhedsfremme mere systematisk i det socialfaglige arbejde,” siger Dina Danielsen.

 

Socialpædagogik i fremmed land

Forskeren vil sammen med SUF definere de områder af sundhedsfremme, som der skal studeres over de næste år. Det handler således ikke kun om at få udviklet de mest hensigtsmæssige metoder, det handler også om at få kigget på barrierene for sundhedsfremme.

- For socialkonsulenter er sundhedsfremme typisk udenfor ens fagområde, og mange kan opleve det som et vanskeligt felt. Vi skal blive klogere på, hvad der kan skabe benspænd, og hvordan man fra et socialfagligt afsæt arbejder bedst med sundhedsfremme, siger Dina Danielsen.

Ambitionen er, at SUF over de næste år opnår viden om, hvordan sundhed blandt unge og voksne med svære psykiske problematikker, bliver en naturlig og integreret del af hverdagen.

Følg med i kommende nyheder og numre af SUF Magasinet, hvor du kommer tæt på sundhedsfremmeforskningen i BOAS Mentor, BOAS Frederiksberg og SUF Stranden.

Nyheder