Guide til POM-opgaven

 

Her får du et eksempel på en opgave, og hvordan du løser den

 

7

1

7

8

6

3

9

1

3

2

3

9

 

Vær altid opmærksom på tallene 9

 

Sådan gør du

 

Kasse 1:

 1. Du skriver nu alle de tal, der er til venstre for det første 9-tal, og sætter en streg under talrækken – se nedenfor.

 2. I øverste række sætter du altid kryds under alle tallene1, 2, 3 og 4.

 3. I den midterste række sætter du altid kryds under alle lige tal.

 4. I den nederste række sætter du altid kryds under alle 3, 4, 5 og 6.

 5. De resterende (tomme) felter udfylder du nu med streger.

 

 

7

1

7

8

6

3

Tallene fra inden første 9 tal

-

x

-

-

-

x

I øverste række sætter du kryds under tallene 1, 2, 3 og 4.

-

-

-

x

x

-

I den midterste række sætter du kryds ved alle lige tal

-

-

-

-

x

x

I den nederste række sætter du kryds ved tallene 3, 4, 5 og 6.

 

 

Kasse 2:

Kasse 2 Er ALTID 6 felter dyb, og halv så lang som den første kasse – se kasse 2 nedenfor.

 

 1. Du skal nu kigge efter det første 9-tal i selve opgaven. Står det alene skal linje et fra oven markeres med en ekstra tyk streg. Er der to 9-taller lige efter hinanden, markeres linje to osv.  

 2. I første kasse læser du altid fra øverste venstre hjørne mod højre. Det gør du også i kasse 2, men du starter altid i den række, der er under den markerede linje.

 3. Når du når til bunden, starter du igen fra toppen - altså felter, der ligger over den markerede linje, og forsætter med at køre nedad til kasse to er udfyldt med krydser og streger fra kasse 1.

 4. Nu tæller du antallet af det næste hold 9-taller lige efter hinanden, og noterer det antal under kasse 2.  

 5. Nu kigger du på den/de krydser der er i den første lodrette kolonne i kasse 2. Ud for krydserne står der et tal, som altid er 1, 2, 4, 8, 16, og 32, som vist i eksemplet. Disse tal plusses, såfremt der er flere krydser i samme lodrette kolonne, hvilket vil forekomme de fleste gange.

 6. Når disse tal lægges sammen, skal de efterfølgende fratrækkes tallet i bunden af kasse 2.

 7. Resultatet af det regnestykke, svarer til samme bogstavnummer i alfabetet, fx resultatet 12 er bogstavet L.

 8. Sådan fortsætter du nu i næste kolonne indtil du har udregnet det færdige ord.

 

 

Eksempel vises herunder:

1

-

X

x

2

-

X

-

4

-

-

x

8

-

-

-

16

x

X

-

32

-

-

-

I alt (tallene ud for et kryds skal lægges sammen lodret

16

19

5

Minus 1 (da der er ét 9-tal (efter det første 9-tal)

15

18

4

Tallet ovenfor skal nu konverteres til et bogstav

O

R

D

 

 

 1. Første lodrette kolonne: 16-1 = 15 = O

 2. Lodrette kolonne: 1+2+16 = 19 - 1 = 18 = R

 3. Lodrette kolonne: 1+4 = 5 - 1 = 4 = D

 

Løsningen er således ordet: O+R+D = ORD

 

Her er dagens opgave

8

1

2

2

7

1

3

7

9

1

3

6

6

9

 

Kasse 1

8

1

2

2

7

1

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasse 2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

16

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsning: GENI

 

 

 

Nyheder