SUF-afdeling udbygger med endnu en natoverbygning

Efterspørgsel på tilbud til unge, som har brug for tryghed og støtte om natten, er årsagen til SUF Eremitternes etablering af ny natoverbygning på Østerbro. Flere andre kan være på vej

 

Hos SUF Eremitterne i København har man gode erfaringer med såkaldte natoverbygninger til unge, der har vanskeligt ved at være alene, og som for en kortere eller længere periode har behov for intensiv støtte i aften- og nattetimerne fra klokken 20.00 – 08.00. Den første natoverbygning åbnede for 11 år siden på Rantzausgade i København med plads til seks unge, og siden har SUF Eremitterne oplevet en tilbagevendende efterspørgsel på et lignende tilbud.

Den 1. januar 2020 åbnede SUF Eremitterne derfor endnu en ejendom med natoverbygning til unge. Denne gang på Østerbro i København, hvor der aktuelt er plads til fire unge. På sigt forventes der at blive plads til seks.

– Åbningen af vores nye natoverbygning sker ud fra et ønske om at imødekomme kommunernes voksende efterspørgsel på pladser med sovende nattevagt, siger Trine Egholm, afdelingsleder, SUF Eremitterne, et bo-selvtilbud til unge i alderen 16-35 år, der for eksempel har været anbragt udenfor hjemmet, og som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme.     

Tryghed inden for rækkevidde

De unge, som har gavn af natoverbygningen, er typisk unge, der kan være vanskelige at rumme i et almindeligt bosted, men som omvendt heller ikke er i stand til at bo selv. De har brug for støtte – også i aften- og nattetimerne.

– Det kan være voldsom angst, der gør, at den unge har brug for den tryghed, at der er en nattevagt til stede. Men det kan også handle om hjælp til medicin eller et behov for opsyn for at sikre, at den unges liv ikke bliver opsøgt af folk fra mere eller mindre kriminelle miljøer, forklarer Trine Egholm.     

Kompetente nattevagter

Hun understreger, at natoverbygningen hviler på den eksisterende grundmodel hos SUF Eremitterne med fast tilknyttede socialkonsulenter, ugentlige møder og adgang til afdelingens fælles faciliteter. Af samme grund er det i udgangspunktet også altid den unges fast tilknyttede socialkonsulent, som er den primære kontaktperson, hvis der opstår problemer om natten.

– Vi har jo et rådighedsprincip i SUF, som handler om, at den unge altid skal kunne få fat på sin socialkonsulent. Det gælder også om natten. Alligevel kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at gribe fat i nattevagten, der er fysisk til stede tæt på den unge, siger Trine Egholm og pointerer i den sammenhæng, at nattevagterne er ansatte med mange års erfaringer indenfor det sociale område.

– Nattevagterne er yderst kompetente folk, der til enhver tid er i stand til at tage vare på den unge og den opståede situation, siger hun.

Succesen med SUF Eremitternes natoverbygning standser formentlig ikke med den nystartede overbygning på Østerbro.

– Vi kan se, at behovet for flere natoverbygninger i nogle af de øvrige SUF-afdelinger er der, slutter Trine Egholm.

Læs mere om SUF Eremitterne her: https://suf.dk/afdelinger/region-hovedstaden/eremitterne

 

 

 

 

Nyheder