Supervision giver relationsarbejde ekstra værdi

SUF NORDSJÆLLAND: Løbende supervision af medarbejderne har gennem mange år stået højt på dagsordenen i SUF. SUF Nordsjælland har tilknyttet fast supervisor, som kaster lys over det superviserende værktøj

 

Omdrejningspunktet for indsatserne i SUF har alle dage heddet et tæt relationsarbejde mellem den unge og socialkonsulenten. Men det er samtidig et arbejde, som uundgåeligt gør, at socialkonsulenterne indimellem havner i frustration og afmagt over manglende udvikling eller tilbagetrækning fra den unges side. For at fastholde meningen og tilføre relationsarbejdet ekstra værdi har supervision af socialkonsulenterne derfor også stået højt på dagsordenen i SUF gennem årtier.

Tag med en tur til SUF Nordsjælland, hvor man gør sig refleksioner over supervisionens værdi.

– Som socialkonsulent i SUF står du med nogle unge, som typisk har haft rigtig mange dårlige erfaringer med at indgå i relationer, og som har lært, at det kan være svært at stole på andre mennesker. Her skal du som socialkonsulent være i stand til at tilbyde nye erfaringer, som opbygger tryghed og tillid, siger Kasper Østergaard Linde, der er psykolog og fast tilknyttet supervisor i SUF Nordsjælland, som arbejder med unge med store emotionelle, sociale og psykiske vanskeligheder. Han tilføjer:

– Relationsarbejdet er et særdeles udfordrende arbejdsfelt. Selvom socialkonsulenterne altid skal udvise rummelighed, så ændrer det ikke på, at den unges mistillid eller afstand til tider kan gøre relationsarbejdet rigtig svært, når man står midt i det. Her kan supervision vise sig betydningsfuld, fordi den øger forståelsen for, hvorfor de unge reagerer, som de gør, og hvad det er, man som socialkonsulent selv kan blive udfordret af.        

Interviews og rollespil

Én gang måneden kommer Kasper Østergaard Linde på besøg på SUF Nordsjællands adresse på Torvet i Hillerød for at tale med socialkonsulenterne, som på forhånd har forberedt de spørgsmål, hvad de ønsker at få vendt. Det kan være udfordringerne med en bestemt ung, eller det kan være et generelt tema.

For Kasper Østergaard Linde har besøgene stor mening.

– Det socialpædagogiske arbejde adskiller sig på flere områder fra den terapeutiske indsats ved at strække sig over længere tid og ved at være uden nogen egentlig afgrænsning. Dybest set handler relationsarbejdet om dannelse, og derfor kan det heller ikke undgå at påvirke socialkonsulenten på det menneskelige plan, siger Kasper Østergaard Linde, der i sin supervision af socialkonsulenterne både benytter interviews, rollespil og andre teknikker med det formål at få den konkrete problemstilling eller de vanskelige følelser til at træde så tydeligt frem som muligt.

Den narrative metode

Ved siden af selve supervisionerne afholder Kasper Østergaard Linde desuden workshops, hvor emnet for eksempel har været den narrative metode, som går ud på at fremhæve og styrke de intentioner og værdier, som ligger bag et menneskes handlinger.

– Det er et meget identitetsstyrkende fokus, man har, når man arbejder narrativt: ’Hvad er det, jeg står for?’ ’Hvad er vigtigt for mig?’ Det handler om at fremelske menneskets eget perspektiv, hvilket er vigtigt for socialkonsulenternes eget afsæt i arbejdet med de unge – og selvfølgelig også for de unge selv, forklarer Kasper Østergaard Linde.      

Ord på relationen

For Thomas Gammelgaard, der er afdelingsleder i SUF Nordsjælland, er der ingen tvivl om udbyttet af den løbende supervision.

– Vi får nogle andre vinkler på relationsarbejdet, som vi måske ikke ellers ville have fået øje på, når dagligdagen ruller, siger Thomas Gammelgaard, der specielt fremhæver værdien ved at få defineret nogle af de begreber, som knytter sig til relationsarbejdet.

– Alene ordet ’relationsarbejde’ er et ord, man meget nemt kan komme til at tage for givet. Men hvad betyder det i grunden?

De nordsjællandske socialkonsulenter er blandt andet blevet præsenteret for modeller, som konkret viser, hvordan relationen til den unge hele tiden udfolder sig i forskellige rum.

– Nogle af de termer og modeller, som vi har stiftet bekendtskab med gennem supervisionen, har vi taget med ind i det daglige arbejde, hvilket er med til at sikre et fælles sprog mellem medarbejderne.

 

Den største respekt

Men det er ikke kun socialkonsulenterne i SUF Nordsjælland, der føler sig beriget. Det samme gør  Kasper Østergaard Linde.

– Relationsarbejdet i SUF er vanvittig vigtigt, fordi det giver sårbare unge nye samspilserfaringer om selve det at blive mødt som menneske. Jeg har den største respekt for, at man som socialkonsulent påtager sig den opgave, hvor man både skal kunne rumme udsatte unge og samtidig havde forventninger til dem, slutter han.

Nyheder