SUF Opgangen sætter ind med nye faglige kompetencer for at hjælpe selvskadende unge

Samtlige medarbejdere i botilbuddet SUF Opgangen i Odense styrker indsatsen overfor unge med borderline gennem kursus i dialektisk adfærdsterapi

 

I botilbuddet SUF Opgangen i Odense er tendensen klar. Flere og flere af de unge, der bliver indskrevet, har diagnosen borderline – ofte kaldet personlighedsforstyrrelse – der udmønter sig i selvskade som eksempelvis cutting.

Derfor sættes der nu ind med flere faglige værktøjer, som lægger sig ovenpå de kompetencer, der i forvejen findes i SUF Opgangen.     

– Vi har en gruppe medarbejdere, som alle besidder en meget stærk faglighed. Men vi står med flere og flere unge med borderline og andre problematikker. Den kompleksitet giver et behov for nye og styrkede kompetencer, siger Thomas Haastrup, afdelingsleder, SUF Opgangen. 

Voldsomt for alle

Kompetencerne hedder dialektisk adfærdsterapi, som er en anerkendt metode, der er målrettet mennesker med personlighedsforstyrrelse. Fra sit tidligere arbejde har Thomas Haastrup solidt kendskab til metoden, og han er ikke i tvivl om dens potentiale.

– Jeg ved, at dialektisk adfærdsterapi kan noget særligt i forhold til den målgruppe, vi arbejder med, fordi det overordnet handler om at få nogle værktøjer til at få den unge til at regulere de følelser, som kan udarte sig til selvskade, siger Thomas Haastrup.

Og netop selvskadende adfærd kræver en særlig forståelse:

– Man skal huske på, at selvskadende adfærd dybest set handler om at overdøve en indre smerte ved at påføre en ydre. Det er meget voldsomt for den unge, men det er det også for eksempelvis nattevagten, som en sen lørdag aften står med en ung, som er blevet svigtet af kæresten eller veninden, og hvor den unge derfor begynder at skære i sig selv. Her handler det om som medarbejder at være tryg ved at kunne tage vare på såvel den unge som sig selv og efterfølgende kunne dokumentere det skete i et fagligt sprog.

Fælles forståelse     

Når SUF Opgangen netop nu afholder kurset i dialektisk adfærdsterapi ved psykolog Mads Kjær Pedersen – i form af en blanding af oplæg, cases og rollespil – er det derfor en pointe i sig selv, at samtlige medarbejdere deltager.

– Uanset om man er socialkonsulent, nattevagt eller aktivitetsmedarbejder, er det vigtigt, at vi er sammen om tilegnelsen af metoden som personalegruppe. Dels fordi det giver os et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad der kan tricke den unge, dels fordi det gør, at vi har øje for, hvordan vi hver især reagerer og kan tale åbent om det, når vi står med en ung, som tyr til selvskade, slutter Thomas Haastrup.

Nyheder