Den Sociale Udviklingsfond fik givet og taget på årets Folkemøde

SUF var bidragyder i Selveje Danmarks store debattelt på Bornholm. Men responsen var mindst lige så vigtig som bidraget, fremhæver Margrethe Langer, regionsdirektør, SUF

 

Tidligere anbragte unge med lange og ofte vanskelige erfaringer fra de sociale systemer. Selvejende aktører, der tilsammen udgør et bredt udsnit af de sociale tilbud målrettet mennesker i særlige vanskelige livssituationer. Og endelig politikere, sagsbehandler og andre med interesse for tidens vigtige spørgsmål på det sociale område.

Tilsammen skabte de rammen om det debattelt, som Selveje Danmark i år havde slået op til Folkemødet på Bornholm, og hvor også Den Sociale Udviklingsfond (SUF) havde hjemme. Et telt, som ifølge Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, skabte et helt nyt debatrum.

– Det var et spændende debattelt at være i, fordi vi både var der sammen med tidligere anbragte unge og organisationer som os selv. Vi var inviteret med for at bidrage, men jeg følte i lige så høj grad, at jeg selv tog noget med hjem, som kan kvalificere vores daglige praksis, siger Margrethe Langer dagen efter hjemkomsten fra Folkemødet.

 

Fuldt hus i teltet

 

Hun var blandt andet med i det panel, som foreningen De Anbragtes Vilkår havde sat sammen lørdag morgen for at debattere emnet ”Hvorfor bruges tidligere anbragte ikke som en kilde til viden?”

– Der var næsten fuldt hus til debatten, og det interessante var, at godt og vel halvdelen af tilhørerne var tidligere anbragte unge. Det skabte en særlig atmosfære, og samtidig understregede det, at inddragelsen af unge i udviklingen af det sociale arbejde har stor opmærksomhed i disse år, siger Margrethe Langer, der på vegne af SUF var inviteret med for at fortælle om de erfaringer, som SUF gennem flere år har gjort sig med netop involvering af såvel tidligere som nuværende indskrevne unge.       

– Vi bidrog med vores positive erfaringer med inddragelse af unge i de sociale indsatser. Men selv om vi står med et erfaringsgrundlag, så ser vi stadig os selv i en udviklingsfase, hvor vi skal blive ved med at gøre os erfaringer. Derfor var det også så interessant at mærke responsen og blive udfordret af tilhørerne, siger Margrethe Langer.  

 

Sunde relationer

 

Det samme gjorde sig gældende, da SUF senere på lørdagen skød gang i debatten ”Sundhed i et socialfagligt perspektiv”, hvor en forsker og eksperter tog temperaturen på sundhedsfremmen på udsatte-området.

– Sundhedstemaet fyldte rigtig meget på Folkemødet i år, og her ramte vores debat ned i en presserende problematik, som er specielt udtalt, når vi taler udsatte mennesker, siger Margrethe Langer og henviser til, at udsatte mennesker statistisk lever 17 år kortere end andre.   

– Det er en yderst alvorlig problematik, som vi er nødt til at gøre noget ved, og hvor en af udfordringerne drejer sig om, hvordan vi tilskynder de unge til at skabe sunde livsvaner, siger Margrethe Langer, der under debatten oplevede, at den også kom til at dreje sig om de professionelle socialarbejderes eget forhold til sundhed. En helt afgørende vinkel på debatten, pointerer Margrethe Langer.

– Hvis vi skal lykkes med at skabe sundhedsfremme for udsatte unge, så kræver det, at den professionelle socialarbejder og den unge kan mødes om meningsfulde og sundhedsfremmende aktiviteter, slutter hun.       

 

 

 

 

 

  

Nyheder