BOAS-afdelinger lægger endnu et lag på fagligheden

21 medarbejdere fra BOAS Valby og Teglholmen er netop nu i gang med en uddannelse, der skal gøre dem klogere på den kognitive tilgang til unge med autisme spektrum forstyrrelser  

 

Hvordan kan man gennem målrettet træning bringe den naturlige produktion af signalstoffet dopamin i bedre balance hos mennesker med autisme spektrum forstyrrelser? Og hvordan sætter man sig bedst muligt ind i disse menneskers kognitive og biologiske forudsætninger?

Det er blot to af de spørgsmål, som 21 medarbejdere fra BOAS Valby og Teglholmen i København – begge botilbud til unge mellem 18 og 35 år med autisme spektrum forstyrrelser, herunder Asperger – netop nu er i færd med at blive meget klogere på. De er alle i fuld gang med at gennemføre en VITA-uddannelse hos Psykologisk Ressource Center, hvor fokus blandt andet er på hjernens funktioner hos mennesker med autisme. 

– Dét, som vi synes er interessant, er, hvordan vi hele tiden kan lægge flere lag på vores faglighed og derved styrke indsatsen for de mennesker, vi arbejder med, siger Christina Hartmeyer, afdelingsleder for både BOAS Valby og BOAS Teglholmen i København. Hun tilføjer:

– VITA-uddannelsen giver os en forståelse for, hvorfor vi ind imellem ser de adfærdsmønstre, vi ser, og vi bliver derudover bevidste om, hvordan vi kan træne den unges hjerne på nogle helt specifikke niveauer.   

 

Det skal virke i praksis

 

Forud for opstarten af VITA-uddannelsen er gået et stort forarbejde i de to BOAS-afdelinger. Medarbejderne er blevet grundigt indført i, hvorfor uddannelsen overhovedet skydes i gang, og de er samtidig blevet bedt om selv at beskrive, hvad de mener, at uddannelsen skal bidrage med.  Derudover har der løbende været opfølgende MUS-samtaler.

– Vi kaster os ikke bare hovedkulds ud i en uddannelse. Vores afsæt er, at de nye teoretiske kompetencer omgående skal kunne omsættes til praksis, siger Christina Hartmeyer, for hvem det har været magtpåliggende, at samtlige medarbejdere gennemfører uddannelsen.  

– VITA-uddannelsen giver os en fælles forståelsesramme om nogle særlige problemstillinger, og derfor er det selvfølgelig også afgørende, at alle får den samme uddannelse.

 

Scorer højt hos tilsynet

 

Christina Hartmeyer fastslår i samme ombæring, at når BOAS-afdelingerne går ind i en uddannelse som VITA, er det også af respekt for samarbejdet med kommunen.

– Når vi vælger at uddanne os, er det selvfølgelig primært med den unge for øje. Men vi har faktisk også den kommunale sagsbehandler i tankerne, fordi vi gerne vil kunne beskrive og dokumentere kompleksiteten i en sag så godt som muligt, og hvis vi samtidig kan forkorte den unges forløb hos os ved at få tilført nye faglige kompetencer, så er det til gavn for alle parter.

Christina Hartmeyer lægger i den sammenhæng ikke skjul på, at hun er stolt af de offentligt tilgængelige tilsynsrapporter, hvor BOAS i dag får topkarakteren 5 for netop kompetencer i henhold til målgruppen.

– Når vi siger, at vi hele tiden ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med komplekse problemstillinger, så er det fordi, vi mener det, slutter Christina Hartmeyer.

Planen er, at de øvrige BOAS-afdelinger i hovedstaden skal gennemføre VITA-uddannelsen til efteråret.

 

Fakta: En VITA-uddannelse er en forkortelse for Vejleder, Instruktør, Terapeut, Autisme.

Nyheder