SUF Eremitterne er med i ambitiøst projekt, der skal sikre, at unges stemmer bliver hørt

Pilotprojektet HØRT gør udsatte unge til eksperter, og deres viden er nu bragt videre til socialministeren, øvrige politikere og forskere      

 

Intentionen om, at udsatte unge skal høres og have størst mulig indflydelse på deres egen livssituation har i årevis været en mærkesag blandt politikere, sagsbehandlere og andre med ansvar for udsatteområdet.

Men de gode intentioner står ikke altid mål med virkeligheden, og det har længe været en udbredt opfattelse, at afstanden mellem unge i udsatte livssituationer, og dem, der træffer beslutninger på udsatteområdet, er for stor.

Det har pilotprojektet HØRT været med til at ændre på.

Gennem projektet, der er skabt af den sociale konsulentvirksomhed SPUK, er de unges erfaringer, viden og holdninger systematisk blevet indsamlet så ufiltreret som muligt med det formål at give blandt andet forskere og politikere ny og konkret viden om de unges egne erfaringer.

Blandt deltagerne i HØRT er SUF Eremitterne fra København, der er et bo-selv-tilbud for unge fra 16 år.        

– Dét, som jeg synes, er så interessant ved HØRT-projektet, er, at det ændrer selve diskursen for, hvordan vi typisk har opfattet udsatte unges stemmer, nemlig som de svages stemmer. I HØRT ser man på de unge som nogle, der er eksperter på et område, og som derfor har noget vigtigt at give videre til dem, der har indflydelse, siger Martha Freja Andreassen, der som ung har været indskrevet hos SUF Eremitterne, og som har været aktør for projekt HØRT.       

 

The Missing Link

 

For et skabe størst mulig fremdrift i indsamlingen af de unges viden har HØRT-projektet opereret med en række værktøjer:

  • Ved hjælp af en app og en responsiv hjemmeside har de unge fortalt deres historier, når de selv har følt for det. Informationerne er blevet indsamlet og systematiseret, så det efterfølgende har været muligt at søge de input, der eksempelvis relaterer sig til ’kommune’, ’sagsbehandler’ eller ’opholdssted’.

  • Gennem workshops har de unge sammen med blandt andre deres socialpædagoger afprøvet forskellige gruppemetoder, der har fået de unges synspunkter og holdninger frem.

  • I lokale gruppeinterviews hos de medvirkende aktører har de unge sammen med eksempelvis deres socialpædagog gået i dybden med forskellige problemstillinger.      

Martha Freja Andreassen er ikke i tvivl om, at tankegangen bag HØRT er den helt rigtige. Hun taler om udfyldelsen af et missing link.

– Lidt groft sagt så kan man sige, at der i mange år har været et stort skel i samfundet mellem dem, som tror, at de ved en masse om, hvad det vil sige at være ung og udsat, og så dem der står midt i det. Det har desværre haft som konsekvens, at der kan være meget lang vej til ændringer. Hvis der eksempelvis konstateres generelle problemer med plejefamilier eller opholdssteder, så kan det tage en evighed at få skrevet en rapport, og endnu længere tid inden der bliver ændret i lovgivningen. HØRT kan bidrage til en mere direkte kommunikation mellem unge og beslutningstagerne, siger Martha Freja Andreassen.  

 

På besøg hos ministeren

 

18-årige Rikke nikker genkendende til Martha Freja Andreassens ord, hun har været indskrevet hos Eremitterne i halvandet år og er i dag godt i gang med gymnasiet. Rikke, der har været i 11 forskellige plejefamilier, har tidligere haft en oplevelse ikke at blive hørt.  

– I min seneste plejefamilie blev der gjort tydelig forskel på mig og familiens datter. Det var ubehageligt, men det var samtidig svært at gøre noget ved, for når jeg gik til min sagsbehandler, så oplevede jeg, at der ikke var tid til at lytte. Men jeg havde ikke andre muligheder, fordi jeg kun havde sagsbehandleren og plejefamilien, siger Rikke, som i HØRT har haft lejlighed til at lufte sin holdning til, hvad en god plejefamilie er, og hvad man som ung har brug for, når det ikke fungerer i plejefamilien. 

– Jeg tror faktisk, at HØRT kan bidrage til at ændre nogle ting, fordi det vi siger, bliver samlet op og bragt frem for dem, der har indflydelse på området, siger hun.

Rikke fremhæver i den sammenhæng, at deltagere i HØRT har haft lejlighed til at møde socialminister Mai Mercado (K) personligt på Christiansborg og overdrage erfaringerne. 

– Vi havde forberedt os grundigt til mødet med ministeren. Vi havde skrevet ned, hvad vi gerne ville tale om, og hvilke budskaber der var vigtige at få frem. Jeg følte, at ministeren virkelig lyttede, hvilket var en positiv oplevelse, siger Rikke.   

 

Kræver opfølgning

 

Ifølge Martha Freja Andreassen er det afgørende, at HØRT, der har kørt fra 2015 til 2017, ikke kommer til at stå alene.  

– Det kræver organisering, og det kræver tid, hvis et projekt som HØRT for alvor skal flytte noget. Derfor er det også vigtigt, at der følges op, og tiltagene implementeres yderligere, siger hun.   

 

Fakta

Foruden SUF Eremitterne medvirker følgende aktører i pilotprojektet HØRT: Værestedet Garagen og Joker på Amager, Pigegruppen og Vilde Liv i København samt Morgencafeen for hjemløse. Projektet er støttet af Velux Fonden.

Navnet Rikke er opdigtet af personlige hensyn. Hendes rigtige navn er redaktionen bekendt.

Nyheder