Vision

Den Sociale Udviklingsfond vil være et fyrtårn for socialt udviklingsarbejde. Vi vil bidrage til, at der hele tiden sættes nye høje faglige standarder, som medvirker til at udvikle indsatserne for udsatte mennesker.

Mission

Den Sociale Udviklingsfonds formål er ”at medvirke til at skabe en bedre tilværelse for mennesker med særlige behov, indenfor de i serviceloven fastsatte rammer”.

I den praktiske udførelse betyder det, at Den Sociale Udviklingsfond også arbejder indenfor LAB-lovens område, dels fordi beskæftigelsesmål og -indsatser prioriteres meget højt i de sociale sager, dels fordi mange sociale opgaver bedst løses med udgangspunkt i beskæftigelsesafklarende og -forberedende aktiviteter.

Værdierne

Arbejdet i Den Sociale Udviklingsfond hviler på fire grundlæggende værdier, der afspejler sig i vores handlinger på alle niveauer i organisationen og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Rummelighed overfor forskellighed giver styrke og udfordrer vores nysgerrighed på både os selv og andre. Samtidig har rummelighed en helt særlig dimension overfor de unge, som ofte ikke har fået fodfæste i inkluderende fællesskaber.

Nærhed betyder, at vi er nærværende og til stede i relationen til hinanden, til de unge og til samarbejdsparter, og at vi fysisk flytter os derhen, hvor den unge og opgaven er.

Faglighed tager afsæt i, at vi alle skal være særligt troværdige og dygtige til vores arbejde, og denne dygtighed bygger på faglig relevant uddannelse og efteruddannelse samt supervision.

Udvikling handler om, at vi altid er nysgerrige på, om tingene kan gøres bedre eller på en helt anden måde for at skabe større værdi for først og fremmest de unge – sekundært for samfundet og for os selv.

Værdierne bliver levende, når vi løbende evner at udfordre, udvikle og samskabe

  • Hinanden som kolleger og fagpersoner.

  • De unge som selvstændige individer.

  • De kommunale sagsbehandlere og de unges netværk som strategiske partnere.

Læs mere om De arbejdende værdier