TIlbage til forsiden

Tilbud til unge og voksne med psykiske og sociale problematikker

SUF Aarhus er et botilbud til unge og voksne med psykiske og sociale problematikker

Målgruppen er normaltbegavede unge og voksne mellem 18-40 år med for eksempel Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiske udfordringer som depression, angst, spiseforstyrrelse, selvskade, ADHD og stress.

Målgruppen indbefatter bl.a. unge, der ikke kan fungere i et døgntilbud.

Vi er et godkendt botilbud efter Serviceloven § 107. Indsatsen kan eventuelt ske i kombination med et beskæftigelsesrettet tilbud.

Se mere om SUF Aarhus og Café Frida her

Vores mål

Er at den unge eller voksne gennem en individuelt tilrettelagt indsats arbejder hen mod et liv med størst mulig selvstændighed og livskvalitet – og støttes til en tilværelse med retning mod uddannelse og/eller beskæftigelse. Det er således muligt at sammensætte et botilbud, så det også indeholder et beskæftigelsesforløb i Café Frida, der er en socialøkonomisk virksomhed under SUF og nabo til botilbuddet.

Vores tilbud

Vi tilbyder støtte, som omfatter:

  • kontakt til en eller flere socialkonsulenter hele døgnet
  • individuel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job
  • mulighed for individuelt tilrettelagt beskæftigelsesforløb i Café Frida
  • hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen
  • koordinering i forhold til eventuel misbrugsbehandling
  • samarbejde med fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution og pårørende
  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Her bor vi

SUF Aarhus er et lille botilbud, der med sin beliggenhed i rolige omgivelser i Aarhus midtby gør det fordelagtigt både at arbejde nænsomt med den unge og samtidig støtte op om et hverdagsliv, der er tæt på uddannelse og job. Vi holder til i Mejlgade bag domkirken i det charmerende latinerkvarter. Et roligt område, hvor man samtidig fornemmer byens stemning. Vores nabo er Café Frida, der fungerer som et socialt samlingssted for botilbuddet, og hvor den unge kan møde andre unge samt et personale med stærke socialfaglige kompetencer. Botilbuddet har til huse i en lys og velindrettet lejlighed med adgang til fællesrum.   

Medarbejdere

Else Langer Schmidt

Afdelingsleder


Ansat siden 2014

Send sikker mail

Line

Socialkonsulent

Pædagog

Tidligere erfaringer
Har arbejdet indenfor det pædagogiske område siden 2003. Diverse kurser og uddannelser indenfor ledelse, mindfulness, coaching, relationsarbejde, kommunikation,  samt intern psykiatriuddannelse i SUF.

Ansat siden 2015

Send sikker mail

Kristine

Socialkonsulent


Ansat siden 2021

Send sikker mail

Jørgen

Socialkonsulent

Sanger og musikpædagog fra Jysk Musikkonservatorium

Efteruddannelse
ID Lifecoach, Master Certificeret Hypnoterapeut, Positiv Psykologi, DPU, mindfulnessinstruktør, SUF’s interne uddannelse i dobbelt diagnose samt under uddannelse til ID psykoterapeut.

Tidligere erfaringer
Arbejde som musiklærer, musiker, efterskolelærer, coach, mentor og med bostøtte


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Aarhus

Mejlgade 14
8000 Aarhus C

Kontak os på:

Tlf.: 70 23 30 02

Send en mail til afdelingsleder
Else Langer Schmidt

Mail: els@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken