TIlbage til forsiden

Botilbud til unge med behov for særlig støtte

Tilbud efter Barnets lov §§ 43 og 114 samt Serviceloven §§ 85 og 107.

Målgruppen er unge og voksne mellem 16 – 40 år, som ønsker at bo for sig selv, men som har brug for omfattende støtte.

Det kan være unge, som:

 • har boet på døgninstitution eller i plejefamilie, og som nu skal videre i egen lejlighed
 • ikke passer ind på traditionelle døgninstitutioner
 • ikke kan bo hjemme
 • har psykiske og/eller sociale vanskeligheder
 • har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet
 • har behov for bo-træning og generel støtte i hverdagen

Vi støtter den unge i at opnå en forståelse for egne styrker, ressourcer og begrænsninger. Målet er, at den unge lærer at mestre sin egen tilværelse og får et meningsfuldt liv efter udskrivning.

Vi samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted eller job samt sagsbehandler.

Ung kvinde og mand i køkken
Ung mand og ung kvinde taler i sofa

Vores tilbud omfatter typisk

 • en 1 eller 2-værelses lejlighed i København/omegn
 • fast tilknyttet socialkonsulent, som kan kontaktes døgnet rundt
 • hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger
 • støtte og hjælp i forhold til behandlingsmæssige tiltag
 • støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse,
 • erhvervstræning eller arbejde
 • mulighed for samvær med andre unge igennem fælles aktiviteter
 • kontinuerlig skriftlig status og evaluering samt møder efter behov

Hybridmodel som alternativ

SUF Albertslund tilbyder desuden en såkaldt hybridmodel, der er et alternativt døgntilbud med tilknyttet mesterlærefamilie. I stedet for egen bolig tilbydes den unge en hybridbolig – typisk en selvstændig pavillon – i forlængelse af en mesterlærefamilies bolig. Mesterlærefamilien bidrager med tryghed og omsorg i familiære rammer, mens vi som socialkonsulenter varetager den socialpædagogiske opgave.

Mand og kvinde ved pavillion i have.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende, har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Læs med her:

Medarbejdere

Billede af Marianne Albinus Søndergaard

Marianne Albinus Søndergaard

Afdelingsleder

Efteruddannelse
Diplom i ledelse ved Professionshøjskolen UCC, uddannet familieterapeut ved Kempler, intern psykiatriuddannelse i SUF, Relations- og ressourceorienteret pædagogik, UC Nordjylland, Konfliktmægling Dansk Konfliktrådgivning og Ledelse i perspektiv, Københavns Amt. Tidligere erfaringer
Pædagogisk erfaring fra bl.a. børne- og ungdomspension, skole- og behandlingshjem og som afdelingsleder på skolehjem for normaltbegavede børn og unge. Leder af ungetilbud og botilbud for psykisk syge unge.

Ansat siden 2015

Send sikker mail
Billede af Jonna Petersen

Jonna

Socialkonsulent / misbrugsvejleder

Socialrådgiver.

Tidligere erfaringer
Basisår i kognitiv misbrugsbehandling. Basisår i familierådgivning fra Kemplerinstituttet.

Ansat siden 2007

Send sikker mail
Billede af Christa Kaad Dockens

Christa

Socialkonsulent

Efteruddannelse
Oprindeligt uddannet ernæringsøkonom. Løsningsfokuseret coaching (Solution) og NADA-uddannelse.

Tidligere erfaringer
Oprindeligt uddannet ernæringsøkonom. Løsningsfokuseret coaching (Solution) og NADA-uddannelse. Mange års erfaring indenfor socialpsykiatrien og har tidligere arbejdet som jobkonsulent for psykisk sårbare.

Ansat siden 2015

Send sikker mail
Billede af Mahsum Arabaci

Mahsum

Socialkonsulent

Ansat siden 2017

Send sikker mail
Billede af Nicholas Romagnoli

Nicholas

Socialkonsulent

Socialrådgiver, cand.scient.soc.

Efteruddannelse
Efteruddannelse i neuropædagogik og psykiatri.

Send sikker mail
Billede af Jeanett Hemdorff

Jeanett

Socialkonsulent

Socialpædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannelse i neuropædagogik og psykiatri.

Send sikker mail
Billede af Frank Nielsen

Frank

Socialkonsulent

Socialpædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannelse i neuropædagogik og psykiatri.

Send sikker mail

Martha

Socialkonsulent

Ansat hos SUF Eremitterne fra 2018.
Ansat hos SUF Albertslund fra 2020.
Tegnet mand

Christian

Socialkonsulent

Socialpædagog

Tidligere erfaringer
Fem år i aktivitets- og dagtilbud for borgere med betydeligt nedsat kognitivt funktionsniveau.

Ansat siden 2023
Tegnet kvinde

Ania

Socialkonsulent

Hasannah

Socialkonsulent

Tegnet kvinde

Gitte

Socialkonsulent

Tegnet mand

Christian

Aktivitetsmedarbejder

Tegnet mand

Hasse

Aktivitetsmedarbejder, pædagogisk

Tegnet mand

Fillip

Aktivitetsmedarbejder, pædagogisk

Billede af Tine Ramstrup

Tine

Værestedmedarbejder

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Albertslund

Taastrup Hovedgade 9
2630 Tåstrup

Kontakt:
Afdelingsleder Marianne Albinus Søndergaard

Tlf.: 30 84 47 74
Mail: maa@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mand sidder ved bålfad i have