SUF Sydsjælland udvider med nyt botilbud

En renoveret landejendom med selvstændige boliger og socialfaglige nøglepersoner bliver ny social træningsbane for fire sårbare unge

På en nedlagt landejendom lidt uden for Vordingborg har der de seneste måneder været travlhed. Det er nemlig her, SUF Sydsjælland har skabt et helt nyt botilbud – kaldet ”Gården” – som består af fire selvstændige boliger og socialfaglige nøglepersoner på samme matrikel.   

– Det er et tilbud, hvor vi gennem kombinationen af fællesskab, egen bolig og socialfaglig støtte helt tæt på skaber en social træningsbane for unge, som har brug for intensiv støtte for at kunne bo selv. Det kan være unge, som af forskellige grunde ikke kan bo sammen med andre, unge som kommer med en dysfunktionel eller svag familiebaggrund, eller unge som måske er havnet i misbrug eller kriminalitet, siger Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder, SUF Sydsjælland, der med både støtte i egen bolig og anbringelser arbejder med en sammensat gruppe af unge og voksne i særligt vanskelige livssituationer.

Miljøskifte

”Gården” kommer i særlig grad til at henvende sig til unge med behov for et miljøskifte for at komme i retning mod en tilværelse med øget livskvalitet.

– Det er et sted med unikke muligheder for aktiviteter og fællesskaber, som er fremmende for beboernes udvikling. De fysiske faciliteter kommer blandt andet til at byde på fitnessrum, fritidsværksted, bålplads med shelter og orangeri, hvor de unge får mulighed for at mødes i dagligdags fællesskaber, siger Morten Bruun Pedersen og uddyber:

– Beboerne har mulighed for at stemple ind og ud af den sociale kontakt alt efter behov, og samtidig har vi en forventning om, at der kommer til at foregå en social træning i al ubemærkethed, når de mødes rundtomkring på “Gården”.   

Nyt kollegateam

Sideløbende med at der er blevet arbejdet med de fysiske rammer på Gården, har der også været gang i en større rekruttering af medarbejdere, som tæller socialkonsulenter, vicevært, køkkenansvarlig, nattevagter og aktivitetsmedarbejdere.

– Fælles for de folk, vi har hentet ind, er, at de brænder for at være med til at skabe et helt nyt socialtilbud fra dag ét, og så køber de ind på en socialfaglig praksis, der blandt andet indebærer, at beboerne har mulighed for støtte døgnet rundt, slutter Morten Bruun Pedersen. 

“Gården” åbner den 1. juni 2024, og de første to unge er allerede flyttet ind.

Det er et sted med unikke muligheder for aktiviteter og fællesskaber, som er fremmende for beboernes udvikling. 

Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder, SUF Sydsjælland

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

SUF Sydsjælland

SUF Sydsjælland tilbyder støtte i egen bolig efter §85 samt anbringelse efter §§ 66 og 107.

Bliv klogere på SUF Sydsjælland