TIlbage til forsiden

Godkendt tilbud om støtte i egen bolig samt anbringelse

Tilbud efter Barnets lov §§ 43 og 114 samt Serviceloven §§ 85 og 107. Vi arbejder med en sammensat gruppe af unge og voksne i sårbare livspositioner

SUF Sydsjælland tilbyder støtte i egen bolig efter Serviceloven § 85 samt anbringelse efter Barnets lov §§ 43 og 114 samt Serviceloven § 107.

Vi arbejder med en sammensat gruppe af unge og voksne i sårbare livspositioner.
Det er mennesker, som:

 • af forskellige grunde ikke kan bo sammen med andre
 • er involveret i bandeproblematikker
 • har en dysfunktionel eller svag familiebaggrund
 • er misbrugere, kriminelle, udadreagerende, har de forkerte venner eller en ødelagt skolegang
 • er uledsagede mindreårige flygtningebørn

I SUF Sydsjælland tror vi på, at målrettede og nytænkende løsninger skaber resultater. Vores tilbud retter sig mod at finde nye løsninger dér, hvor det ellers ser umuligt ud. Vi har udtalte kompetencer i at støtte unge i situationer, hvor de er allermest sårbare.

SUF Sydsjælland – tre tilbud under ét

I SUF Sydsjælland opererer vi med tre overordnede tilbud:

Få på få minutter et indtryk af os gennem levende billeder

“Der gik kun tre uger, så følte jeg, jeg var faldet til.”

Tidligere indskrevet ung i SUF Sydsjælland

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Tilbuddet hos SUF Sydsjælland omfatter:

 • akutprojekter i de tilfælde, hvor den unge hurtigt skal væk fra sit daglige miljø eller efterspørger akut hjælp.
 • anbringelse i projektfamilier – udvalgt, oplært og superviseret af SUF Sydsjælland. En helt særlig SUF Sydsjælland-model.
 • etablering i egen bolig med den nødvendige oplæring, rådgivning og vejledning.
 • etablering i løst bofællesskab med rådgivning og vejledning til hele fællesskabet.
 • egen basisbolig og skolegang på kost-, søfarts- eller fagskole med massiv støtte og vejledning fra socialkonsulent.
 • Et specialiseret tilbud, hvor vi indgår i et tæt samarbejde med den unge, dennes biologiske familie, en tilknyttet aflastningsfamilie og uddannelsessted eller arbejdsplads. Vi støtter den unge og superviserer indsatsen undervejs.
 • motivationsture, hvor den unge kommer ud af sit vante miljø og får ro og mulighed for at finde en ny retning.
 • Samarbejde med eksterne eksperter. SUF Sydsjælland arbejder tæt sammen med fagfolk inden for psykologi, psykiatri, kunstterapi og andre former for terapi.

 

Sådan arbejder vi

Relationspædagogik og brugerinddragelse er vores nøgleord. På det indledende møde får vi sammen med den unge overblik over dennes livssituation. Med en empatisk og lydhør indgang afdækker vi såvel de psykiske som sociale problemstillinger, og vi sætter fokus på den unges ressourcer.

Vores indstilling er, at den unge er vejviser. Som udgangspunkt er det den unge, som udpeger de områder, som han eller hun vil arbejde med. De unge er eksperter i deres eget liv og formulerer selv, hvad de har brug for at lære for at kunne nærme sig deres mål. Uden ejerskab til opgaven er det umuligt for den enkelte at yde den indsats og bringe de ofre, som er nødvendige for at skabe udvikling og forandring. I takt med, at vi lærer den unge at kende, supplerer vi med vores vurdering og bud på udviklingsområder.

Vi er samtidig en læreplads. Det betyder, at vi går forrest, er handlingsanvisende, opmuntrende, samtidig med vi forventer lærelyst og interesse fra den unge. Den unge skal have noget at stå op til om morgenen. Enten går man i skole, er i job eller praktik, eller på vej til en af delene. Vi arbejder med den unge gennem praktisk samvær som madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb. I mange forskellige sammenhænge inviterer vi til samtaler – i det formelle og uformelle rum – om den unges problemstillinger. 

Over tid skabes der en tillidsfuld relation, hvor den unge får lyst til og mod på at dele de vanskelige tanker. Vi tager den unges ord for pålydende. Selv om vi kender de unges baggrund, som den er beskrevet i undersøgelser og udredninger, gør vi meget ud af at fortælle dem, at samarbejdet med os er en chance for at vise, hvem de virkelig er, og hvad de gerne vil kendes for.

Den unge får én kontaktperson. I fællesskab arbejder de to sammen om, at den unge udvikler sig og når sine mål.

Altid tilgængelige. Hos SUF har den unge altid adgang til en samtale. Vores telefoner er åbne 24 timer i døgnet året rundt.

Samtale mellem personer ved bord udendørs
Mand og ung kvinde går en tur

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Cases

Hus set fra have, med græsplæne.

SUF Sydsjælland udvider med nyt botilbud

En renoveret landejendom med selvstændige boliger og socialfaglige nøglepersoner bliver ny social træningsbane for fire sårbare unge.

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

"Er I her også, hvis jeg fucker op?"

SUF SYDSJÆLLAND: 20-årige Maria er adopteret fra Indien og har en lang historie med svigt. Hun er i gang med at lade sin forhistorie med stofmisbrug, prostitution, selvskade og kraftig medicinering omskrive med det gennemgående ord ’tillid’

Nærbillede af ung mand

I dag er der også en ven til Freja

SUF SYDSJÆLLAND: Det meste af sit liv har Freja levet alene med sig selv og ikke troet på, at nogen vil hende. Tillidens dør er mere end svær at åbne, men langsomt får hun korrigeret sit selvbillede

Den stadige søgen efter det magiske øjeblik

Få sekunders åbenhed og intenst nærvær mellem den unge og socialkonsulenten kan få betydning for resten af den unges liv. – Du skal låne dig selv ud for at skabe disse sjældne øjeblikke, siger Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder, SUF Sydsjælland.

Medarbejdere

Morten Bruun Pedersen

Afdelingsleder og socialkonsulent

Pædagog

Tidligere erfaringer
Tidligere institutionsleder, områdeleder for børneområdet i mindre kommune, teamleder ved døgninstitution for svært belastede unge samt erfaring som familieplejer.

Ansat siden 2008

Send sikker mail

Henrik

Socialkonsulent, faglig koordinator og stedfortræder

Pædagog

Efteruddannelse
1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen. SUF's Interne psykiatriuddannelse. KRAP-uddannelsen (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) samt uddannelse som Naturterapeut. Derudover diverse kurser inden for Autsime Spektrum Forstyrrelser.

Tidligere erfaringer
Arbejde på sikret afdeling for unge samt erfaring med sanktionsdømte. Derudover mere end 20 års erfaring med ungearbejde på forskellige opholdssteder, bl.a. døgninstitution for svært belastede unge.

Ansat siden 2012

Send sikker mail

Jan

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Uddannet seksualvejleder inden for handicap & psykiatri, NADA-behandler.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra psykiatrien siden 2005, ansættelser ved bl.a. socialpsykiatrien, bosteder og opholdssteder samt døgninstitutioner for børn og unge med selvskadende adfærd. Tidligere frivillig inden for OMBOLD (fodbold for hjemløse), frivillig i styregruppen under DAI ved arrangering af idrætsfestival for sindslidende.

Ansat siden 2018

Rikke

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Efteruddannelse
Den sociale diplomuddannelse, Børn og Unge, Københavns Professionshøjskole. Kurser inden for den Løsningsfokuserede tilgang/terapi, SOS (Signs of Safety), Børne- Ungesamtaler, ICS (Integrated Children System), samt Certificering i Joint Action Analytics.

Tidligere erfaringer
Kontaktperson. Cyperhus/Åben anonym rådgivning Borgerkonsulent med fokus på tværfagligt samarbejde.

Ansat i SUF siden 2023

Martin

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
1 årig uddannelse i systemisk løsningsfokuseret samtale.
Sundhedsstyrelsens alkoholbehandler uddannelse.
NADA-behandler.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra døgninstitution for unge med psykosociale udfordringer, kontaktpædagog på gadeplan, misbrugsbehandler, specialskole for elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser og angst.

Ansat i SUF siden 2024

Thomas

Nattevagt

Pædagog

Efteruddannelse
1-årig autismepilot uddannelse.
Derudover diverse kurser indenfor relationskompetence og special pædagogik.

Tidligere erfaringer
Omsorgsmedhjælper på miljø terapeutisk døgninstitution i 7 år.
Støtte/kontaktperson for unge i 3 år.
Skolepædagog de sidste 15 år, med opgaver indenfor det specialpædagogiske.

Ansat i 2024

Camilla

Nattevagt

Pædagog

Efteruddannelse
“Arbejdet med personer med autismespektertilstande”, Zealand Business College, Roskilde.
“Medvirkende ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet”, Fakultetet.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra ansættelser ved bl.a. socialpsykiatrien for voksne med sindslidelse og på opholdssteder for børn og unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger, misbrug og selvskadende adfærd. Tidligere frivillig for DGI, København (“Træningsven” for psykisk sårbare). Frivillig for Team Rynkeby, et velgørenhedsprojekt til fordel for kritisk syge bøn.

Ansat i SUF siden 2024

Materialer

SUF Sydsjælland

Download folder om vores motivationsture her.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

Visitationen foregår ved at kontakte:

Morten Bruun Pedersen
Mobil: 60 40 48 60 eller på
Mail: mbp@suf.dk

Kontakt

SUF Sydsjælland

Algade 53B, stuen
4760 Vordingborg

Kontakt os på:

Tlf.: 55 37 48 60

Send en mail til afdelingsleder
Morten Bruun Pedersen

Mail: mbp@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken