Enkeltmandsprojekter

SUF Sydsjælland tilbyder enkeltmandsprojekter til sårbare unge, som aktuelt befinder sig i en livssituation med så massive psykiske og sociale problemer, at et bosted eller et andet anbringelsessted ikke er en mulighed, og hvor den unges hjemkommune ikke har de nødvendige støtteforanstaltninger.

Det kan være unge, som

  • kæmper med angst, selvskade eller svær depression, at det er tvingende nødvendigt at fritage vedkommende fra at skulle fungere i en social sammenhæng
  • aktuelt ikke kan klare sig selv eller bo sammen med andre unge
  • kræver intensiv støtte 24 timer i døgnet

Når vi SUF Sydsjælland går ind i et enkeltmandsprojekt, hviler det altid på en individuel vurdering og en ligeledes individuel handlingsplan, som tager vare på den enkelte borger og hjælper vedkommende på rette vej.

Mand og ung kvinde går en tur
Mand og ung kvinde spiller billard

Kontakt

SUF Sydsjælland

Algade 53B, stuen
4760 Vordingborg

Kontakt os på:

Tlf.: 55 37 48 60

Send en mail til afdelingsleder
Morten Bruun Pedersen

Mail: mbp@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken