TIlbage til forsiden

Målrettet indsats til veteraner med behov for støtte

Forsorgshjem efter Servicelovens §110, efterforsorg efter §110, midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 og individuel bostøtte efter Servicelovens §85

SUF Veteran er et tilbud til PTSD-ramte veteraner, som lever med så svære psykosociale problemstillinger, at de ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og derfor har behov for botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Godkendt forsorgshjem for veteraner

Ved Nr. Broby på Fyn, på en otte hektar stor naturgrund, har vi etableret et af Danmarks første forsorgshjem for veteraner, som er godkendt af Det Sociale Tilsyn.

Forsorgshjemmet består af 10 selvstændige boliger. Ønsker en veteran at blive en del af SUF Veteran, er han eller hun velkommen til selv at henvende sig eller blive henvist via offentlige myndigheder.

SUF Veteran drives af faguddannet personale. Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang til den enkelte veteran og i tæt samarbejde med kommune, jobcenter, psykiatri, Forsvaret og andre relevante aktører.

Målet for et ophold på SUF Veteran er, at veteranen får opøvet kompetencer til igen at mestre så mange livsfærdigheder som muligt.

Du kan læse mere om tilbuddet på SUF Veterans hjemmeside: 

Få her et indblik i SUF Veteran, som du møder gennem Jesper Maigaard, der er forstander og Jimmi, som er veteran.

“Jeg ved, at jeg har ødelagt meget for mig selv. Men jeg ved også, at der er en fremtid med en masse muligheder. Og vigtigst af alt har jeg fundet viljen og motivationen til at gå efter dem.”

 

Brian, krigsveteran,
indskrevet, SUF Veteran

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Tre forskellige tilbud

Vi tilbyder individuel bostøtte efter §85. Derudover har vi to former for botilbud til veteraner:

 • Midlertidigt botilbud efter §110
 • Længerevarende botilbud efter §107

Botilbud efter §110

SUF Veteran tilbyder midlertidigt ophold efter §110 til veteraner som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

§110-tilbuddet indeholder:

 • Et helhedsorienteret forløb til veteraner, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte, udredning og behandling
 • En fast tilknyttet socialkonsulent, som er tilgængelig efter behov 24 timer i døgnet
 • Vejledning og hjælp til at håndtere almindelig daglig livsførelse
 • Afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse
 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Desuden er der mulighed for efterforsorg efter Servicelovens §110 i op til et år efter endt ophold.

 

Tilbud efter §107

For de veteraner, som ikke umiddelbart ser sig i stand til at vende tilbage til en selvstændig tilværelse efter ophold på forsorgshjemmet i relation til §110, er der mulighed for – i samarbejde med hjemkommunen – at forlænge opholdet på en af vores §107-pladser, der indeholder mere omfattende hjælp og/eller særlig behandlingsmæssig støtte.

Målet for opholdet udarbejdes i samarbejde med den enkelte veteran og hjemkommunen.

Individuel støtte efter §85

SUF Veteran tilbyder individuelt tilpasset bostøtte efter §85, der understøtter den indsats, som hjemkommunen i forvejen yder til sine veteraner. 

§85-tilbuddet indeholder:

 • Individuelt tilpasset støtte – fra få timer ugentligt til samvær med en støtteperson dagligt samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt
 • En fast tilknyttet socialkonsulent som støtteperson og eventuelt co-terapeut
 • En helhedsorienteret indsats med mulighed for understøttelse af behandling, herunder fx psykolog- og misbrugsbehandling
 • Vejledning og hjælp til at håndtere almindelige daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden
 • Støtte til fysisk og mental sundhed
  Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Vi udarbejder det enkelte tilbud i samarbejde med kommunen og veteranen.

§85-tilbuddet kræver ikke nødvendigvis forudgående ophold hos SUF Veteran, men kan rekvireres af hjemkommunen.

Læs mere på Tilbudsportalen.

Tag med på en kort rundvisning i en af vores boliger og se de smukke, fredfyldte omgivelser.

  Til unge og pårørende

  Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

  Brians genvundne motivation

  Gennem mange år kæmpede krigsveteranen Brian med en skjult PTSD, som han dulmede med et massivt alkoholmisbrug, som nær havde kostet ham livet. I dag forstår han sin PTSD og har fundet troen på en ædru fremtid og en plads på arbejdsmarkedet.

  Medarbejdere

  Jesper Maigaard

  Forstander


  Efteruddannelse:
  Certificeret systemisk coach EMCC, efteruddannelse i chok- og traumeterapi, Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv, følger diplomuddannelse i ledelse i SUF.

  Tidligere erfaringer
  Uddannet i Forsvaret og socialpædagog. Tidligere udsendt soldat i Bosnien.

  Send sikker Mail

  Tina Gammelgaard

  Socialkonsulent

  Socialrådgiver

  Efteruddannelse
  Uddannelse i blandt andet Systemisk Coaching og Samtaleteknik

  Tidligere erfaringer
  Har blandt andet arbejdet med beskæftigelsesområdet.

  Jens Jørgen Dall

  Socialkonsulent

  Lærer og voksenunderviser

  Efteruddannelse
  Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv, fitnessinstruktør og diverse træneruddannelser

  Tidligere erfaringer
  Uddannet i Forsvaret, tidligere udsendt soldat i Irak.

  Kirsten Egeberg Olsen

  Socialkonsulent

  Uddannet socialformidler

  Efteruddannelse
  Diplomuddannelse i ledelse - herunder coachingmodulet, diplomuddannelse inden for det sociale område, Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv

  Helle Iversen

  Faglig koordinator og socialkonsulent

  Socialrådgiver.

  Efteruddannelse:
  Systemisk narrativ efteruddannelse ved DISPUK, efteruddannelse i chok- og traumeterapi, Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv, følger diplomuddannelse i ledelse i SUF. 

  Tidligere erfaringer
  Har blandt andet arbejdet med familiebehandling.

  Mette Hollmann

  Aktivitetsmedarbejder

  Ansat siden 2020.

  Frank Eric Orsero

  Social vicevært

  Efteruddannelse
  Diverse kurser i pædagogik og psykiatri. Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv.

  Michael Paw Hansen

  Social vicevært

  Uddannet håndværker

  Efteruddannelse
  Diverse kurser i pædagogik og psykiatri, Den Sociale Udviklingsfonds psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv.  

  Materialer

  SUF Veteran

  Download folder om SUF Veteran her.

  Hjertelyd

  Lyt til SUF Veterans podcast “Hjertelyd” her.

  Visitation og Priser

  Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

  Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

  Kontakt

  SUF Veteran

  Mosevej 2
  5672 Nr. Broby

  Kontak:

  Forstander Jesper Maigaard

  Tlf: 30 84 47 02 / 30 84 47 47
  Mail: jm@suf.dk

  Faglig koordinator Helle Iversen

  Tlf.: 30 84 47 09 / 30 84 47 47
  Mail: hi@suf.dk

  Find os på Google maps linkbillede
  Mennesker taler sammen i køkken