”Det gav mig en utrolig stor tryghed, som fortsatte efter min tiltrædelse”
 

Som nyansat socialkonsulent i SUF nyder Rebecca Sølvsteen godt af sparringen med sin mentor Michael Gramether, som har hjulpet hende hurtigt på plads i hendes helt nye arbejdsliv

 

Et par uger før, at Rebecca Sølvsteen havde første arbejdsdag som socialkonsulent hos BOAS Valby, tikkede der en mail ind i hendes indbakke. Den var fra hendes kommende kollega, socialkonsulenten Michael Gramether, der præsenterede sig som hendes mentor.  

I mailen lagde han op til en række møder og samtaler, hvis formål var at give Rebecca Sølvsteen en nærværende og behagelig indføring til hendes nye arbejdsliv. 

– Det gav mig en utrolig stor tryghed, som fortsatte efter min tiltrædelse, og det gjorde, at jeg hurtigt kom ind i de forskellige arbejdsgange samt de fagbegreber, som vi anvender i BOAS Valby. Michael fulgte mig tæt, og han har været utrolig opmærksom på mig hele tiden, siger Rebecca Sølvsteen, der den 1. august 2023 begyndte som socialkonsulent hos BOAS Valby, der er et opgangsfællesskab for unge med autisme og forskellige følgetilstande.  

 

Ung kvinde drikker en kop kaffe

Vi ved af erfaring, at det har rigtig meget at sige, at vores nye kolleger kommer godt fra start. Så når jeg siger ja til at påtage mig opgaven som mentor, så ser jeg det som en investering i en ny, god kollega.

Michael Gramether, Socialkonsulent og mentor i BOAS Valby

Selve indgangen 

Hun er en af de nye medarbejdere, som har haft gavn af SUF’s mentorordning målrettet nye medarbejdere. I ordningen påtager en erfaren medarbejder sig opgaven som mentor for en nyansat, så det bliver nemmere at forstå, hvad der for eksempel menes, når der i SUF tales om ”arbejdet som en livsstil” og ”rådighed 24/7”. 

– Vi ved, at der indimellem er nye medarbejdere, som bliver overrasket over, hvad det er for en virkelighed, der møder dem, når de starter hos SUF. De kan have svært ved at forholde sig til de værdier og den kultur, som de nu er en del af. Det vil vi gerne gøre noget ved, og i det lys har vi etableret vores mentorordning, hvor det er én mentor, som påtager sig opgaven at få den nye kollega guidet ordentligt på plads i sit nye arbejdsliv, fortæller Nick Brøste, socialkonsulent, SUF Djurs samt tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant, Region Vest. 

Sammen med tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant for Region Øst – Arash Skelberg, socialkonsulent, BOAS Mentor – og ledelsen i SUF har han stået for at rulle mentorordningen ud som et tilbud i samtlige SUF’s 30 afdelinger. 

– Frem for at den nye medarbejder går til én kollega for at spørge om dokumentation og en anden for at spørge til selvledelse og rådighed, så er mentoren selve indgangen til det nye arbejdsliv, siger Nick Brøste, som i samme åndedrag betoner, at mentorforløbet altid tilrettelægges individuelt. 

– Nogle har brug for en måned med en mentor, og andre har brug for et halvt år, siger han.       

 

 

Reagér ved tvivl  

Og dét er en indstilling, som Rebecca Sølvsteen har sat pris på. 

– At arbejde i SUF er meget specielt, og er man helt ny, skal man eksempelvis lære at håndtere selvledelse og rådighedsforpligtelsen bedst muligt. Hvornår er det, at man rykker fysisk ud til en ung, som har det svært, og hvornår er det, man tager snakken over telefonen? Det var bare to af den type spørgsmål, som jeg især i begyndelsen flere gange vendte med min mentor, siger Rebecca Sølvsteen og fremhæver et råd, som Michael Gramether tidligt kom med. 

– Under en af vores første samtaler sagde Michael, at hvis jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle reagere i en bestemt situation, ’så reagér’, og så kunne vi bagefter tale om, hvorvidt jeg kunne have gjort noget anderledes i den pågældende episode. 

Hurtigt på plads 

I det hele taget er Rebecca Sølvsteen ikke i tvivl om, at mentorordningen har gjort, at hun hurtigt er kommet på plads i sin nye stilling. 

– Hver gang, der har været noget, som har fremkaldt tvivl – det være sig af socialfaglig eller rent praktisk karakter – så har jeg kunne spare med Michael, der samtidig selv har været opsøgende i kontakten, fortæller Rebecca Sølvsteen, der kommer med en mangefacetteret baggrund som uddannet ergoterapeut, en bachelor i fransk og flere år som skuespiller indenfor især musical og børneteater.         

 

Investering i godt kollegaskab 

Også for Michael Gramether giver mentorordningen stor mening. 

– Vi ved af erfaring, at det har rigtig meget at sige, at vores nye kolleger kommer godt fra start. Så når jeg siger ja til at påtage mig opgaven som mentor, så ser jeg det som en investering i en ny, god kollega. I bund og grund handler det om at stille sig til rådighed og have en ekstra opmærksomhed på det nye ansigt i kollegagruppen, siger Michael Gramether, der betragter det som en vigtig opgave at få tydeliggjort for Rebecca Sølvsteen, hvad det er for forventninger og værdier, der findes i SUF som organisation og lokalt i BOAS Valby. 

Hvad angår det sidste, har Michael Gramether taget afsæt i BOAS Valbys egen mentorplan, som udførligt beskriver, hvad nye medarbejdere skal introduceres til. Planen kommer omkring alt lige fra den praktiske ”opsætning af telefon og mail” til indføring i dokumentationssystemet ”Bosted” samt introduktioner til begreber som selvledelse og selve rollen og funktionen som socialkonsulent.   

– Nogle af punkterne er skemalagte, mens andre foregår som løbende samtaler, der opstår på baggrund af spørgsmål, der opstår i den socialfaglige praksis, siger Michael Gramether. 

Ildsjæle risikerer at brænde ud 

Netop praksisfeltet er noget af det, som mentoren har søgt at åbne for. 

– Hvad vil det i praksis sige at arbejde med relationsarbejde? Hvad vil det i praksis sige, at arbejdet som socialkonsulent er en livsstil? Det er spørgsmål, jeg som mentor søger at give nærværende svar på, fordi jeg ved, at det at arbejde med sårbare mennesker, også handler om at lære at passe på sig selv, siger Michael Gramether og tilføjer: 

– Selvom man som ny kommer som en ildsjæl, der synes at have overskud til alle, så risikerer man at brænde ud, hvis ikke man har en, som man hele tiden kan gå til og sparre med. Her byder mentoren sig til som sparringspartner. 

Nattevagt i SUF

 ”Jeg kan virkelig godt lide at være nattevagt. Både fordi jeg hygger mig i mit eget selskab, og fordi det giver rigtig god mening at være den nære kontaktperson for en ung, som trænger til omsorg i de timer, der nogle gange kan være svære at komme igennem”

Rikke Aabenhus, nattevagt i SUF Nord

Leder i SUF

For vores ledere er muligheden for at handle en stærk drivkraft.

” Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os.”

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord