Trine lærer at deale med sin virkelighed

BOAS VALBY: 22-årige Trine Thunberg klarer sig med stadig mindre støtte. Hele tiden bliver hun bedre til at forstå, hvad et liv med Aspergers indebærer

Hvad er det, der skal til, for at et ungt menneske med Aspergers syndrom, angst, OCD og en masse selvdestruktiv adfærd får greb om sit liv?

22-årige Trine Thunberg har ikke noget enkelt svar. Men hun kan konstatere, at hun efter to års ophold hos BOAS Valby har fundet en ro med sig selv og sit livslod. Raserianfald, selvskade og gemmen sig væk på værelset er erstattet af tiltro til fremtiden.

“Under hele mit forløb med Boas Valby har jeg ikke været i tvivl om, at de kan noget særligt. Oplevelsen af at finde modet, blive taget alvorligt og at være den vigtigste brik i mit eget liv har givet mig troen på, at der også er en plads til mig i den virkelige verden. Hvis ikke jeg var blevet indskrevet i Boas Valby, så ved jeg ikke, hvor jeg havde været i dag. At bo her er noget af det bedste, der er sket for mig,” siger Trine Thunberg.

Det individuelle blik

BOAS Valby er et §107-tilbud til unge mellem 18 og 35 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Et botilbud, hvor de unge voksne får vejledning og støtte, så de med tiden kan blive så selvstændige som muligt. 

Da Trine Thunberg kom til BOAS Valby, befandt hendes tillid til systemet sig på nulpunktet. Hun havde været gennem psykiatrisk indlæggelse i syv måneder, var blevet udredt og havde fået stillet diagnosen Aspergers syndrom og OCD og var i medicinering. To mislykkede botilbud gjorde, at hun havde svært ved at tro på, at der var plads til hende i verden.

Hos BOAS Valby mødte hun et individuelt blik.

“Ingen med Aspergers er ens. Selvfølgelig er der altid nogle fællesnævnere, som går igen, men hele etableringsfasen går ud på at afdække den enkeltes behov og ressourcer. På den måde har vi de bedste forudsætninger for at tilrettelægge den pædagogiske indsats,” siger Signe Ask, socialkonsulent hos BOAS Valby og Trine Thunbergs fast tilknyttede konsulent. 

Overens med verden

Sen diagnosticering betød, at Trine Thunberg havde haft sin skolegang på en almindelig folkeskole. Hun havde levet en parallelverden med normaliteten. 

“Trine havde oplevet mange nederlag, da det for de fleste mennesker med autisme er svært at navigere i de normale rammer. Hendes identitet var derfor bundet op omkring følelsen af ikke at høre til eller passe ind. Mødet med virkeligheden kan virke overvældende, når man ikke er i stand til at dechifrere sine omgivelser,” forklarer Signe Ask. 

BOAS Valby har derfor en vigtig opgave over for de unge, som mangler følelsen af at passe ind i normaliteten.

“Vi præsenterer og repræsenterer virkeligheden. Vi befinder os på mange niveauer med den unge, da indsatsen er helhedsorienteret. Vores opgave er at vejlede den unge igennem processen, så de langsomt får øje på, hvad der giver mening for dem, samtidig med at de erkender, at virkeligheden ikke er så farlig,” siger Signe Ask.

Under hele mit forløb med Boas Valby, har jeg ikke været i tvivl om, at de kan noget særligt. Oplevelsen af at finde modet, blive taget alvorligt og at være den vigtigste brik i mit eget liv har givet mig troen på, at der også er en plads til mig i den virkelige verden.

Trine Thunberg

Billede af Trine Thunberg

Emotionel åbning

Da Trine Thunberg mødte ind i BOAS Valby, var hun i gang med gymnasieuddannelse på asperger-linjen i Høje Taastrup. Hun forsøgte, det bedste hun kunne, at leve et aktivt socialt liv som andre unge.

BOAS Valby mødte Trine Thunberg med en relationspædagogisk tilgang. Langsomt fik hun opbygget tillid til, at der var professionelle omkring hende, som så og accepterede hende, for den hun er.

“Det relationelle er adgangsbillet til det emotionelle rum. Det emotionelle rum er i spil, når vi anvender den kognitive tilgang, som er beskrevet nedenfor. Og da vi først fik skabt åbning til det emotionelle, kunne Trine for alvor begynde sit arbejde. Trine blev mere og mere klar over, at det handlede om, at hun selv skulle ville udvikling – det var ikke for andres skyld,” siger Signe Ask.

Etablering af ligeværdighed

Som socialkonsulent i BOAS Valby arbejder Signe Ask ud fra et ligeværdighedsprincip. Socialkonsulenterne går helst ved siden af de unge. Fra det ligeværdige ståsted forsøger Signe Ask gennem nære samtaler at hjælpe Trine Thunberg med at realitetskorrigere sin opfattelse af virkeligheden. At lære hende at forstå, hvad hun evner, og hvor hendes grænser går. 

I det arbejde anvender BOAS Valby blandt andet en kognitiv tilgang. Signe Ask stiller spørgsmål til Trine Thunbergs tanker og følelser. 

“Den kognitive tilgang er et fantastisk metoderedskab, som vægter at se på sammenhænge og forbindelser mellem tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelser. Man går ‘på opdagelse’ i samtalerne med de unge, og de nye opdagelser giver mulighed for refleksion og selv- eller realitetserkendelse,” siger Signe Ask og fortsætter:

“Vi bruger det i dagligdagen ved at byde op til selvrefleksion, og vi bruger det ved angst og OCD-problematikker. I Trines tilfælde er omdrejningspunktet troen på sig selv. Ukontrollerbare og nedbrydende tanker kan hurtigt tage over. Metoden er effektiv, da den giver resultat næsten med det samme. Det kan være omstrukturering af tanker eller adfærds-eksperimenter.”

Samtidig er det helt afgørende, at de unge i BOAS Valby ved, at de altid kan få fat i en socialkonsulent, som er parat med støtte.

“Vi er til at få fat på døgnet rundt, hvis den unge bliver ramt af større udfordringer, som han eller hun ikke selv kan håndtere. Det er vigtigt for dem at mærke, at vi følger dem tæt,” fremhæver Signe Ask.

På vej mod job og egen lejlighed

Trine Thunberg fik i sommers sin studenterhue, som tilmed er prydet med flotte karakterer. Om få dage starter hun i virksomhedspraktik i Super Brugsen. Hun tager selv med offentlig transport. Drømmen om normalitet har ikke længere så kraftigt et tag i hende.

“Jeg har været misundelig på, at jeg ikke kunne det samme som alle andre. Sådan har jeg det ikke længere. Jeg bliver mere og mere glad for den, jeg er, og det jeg kan,” siger Trine Thunberg, der nu kan se et fremtidigt liv for sig i egen lejlighed – eventuelt med få timers støtte.

Signe Ask lægger ikke skjul på, at Trine Thunberg har formået at skabe en bemærkelsesværdig udvikling.

“Trine er blevet langt bedre til at sortere i, hvad der må fylde, og hvad der er overflødigt. Dermed formår hun selv at tage styringen i sit liv. Hendes selverkend-elsesproces er gået hurtigt. Når hun i dag havner i et hul, så har hun redskaber til hurtigt at komme op igen. For redskaberne har vi trænet og trænet sammen med hende.”

SUF Eremitterne

SUF Eremitterne er et bo-selv-tilbud for unge fra 16-35 år efter §§ 66 og 107 og med efterværn efter §76.

Bliv klogere på SUF Eremitterne