SUF Nyheder

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

sep 27, 2022

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Der kan hæftes mange flotte ord på svulstige begreber som ’innovation’ og ’udvikling’, men spørger man Margrethe Langer, regionsdirektør i Den Sociale Udviklingsfond (SUF), så er hun ikke i tvivl om, hvor snittet skal lægges.  

– Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, fastslår regionsdirektøren. 

Brugerdrevet innovation 

Derfor var hun også med det samme klar over, at der måtte en ganske bestemt vinkel i spil, da hun for nylig blev spurgt af Selveje Danmark, om hun kunne tænke sig at holde et oplæg om, hvordan man i SUF arbejder med ’medarbejderdrevet innovation’.  

– Jeg vil hellere tale om ’brugerdrevet innovation’, fordi det til syvende og sidst er de mennesker, som befinder sig i sårbare og vanskelige livssituationer, når de bliver indskrevet hos os, der driver udviklingen, siger Margrethe Langer forud for oplægget, som hun holder den 28. september i forbindelse med Selveje Danmarks årsdag i Vejle, og som skal virke som en inspiration for de selvejende medlemmer, der gæster i årsdagen.  

Kodeordet er invitationer  

Margrethe Langer vil blandt andet komme ind på, hvordan man i SUF arbejder med løbende dataindsamling fra de indskrevne med henblik på kontinuerligt at justere og udvikle indsatserne. Men dét, som i særlig grad har hendes opmærksomhed, er, hvordan der også skabes udvikling i  den daglige socialfaglige praksis, hvor for eksempel den sårbare unge er sammen med sin socialkonsulent.    

–  Kodeordet er invitationer. I det ligger, at vores socialkonsulenter skal være i stand til at invitere den unge til at dele ud af sin livsindsigt og sine erfaringer, så vi får et billede af, hvad der rent faktisk virker for den unge inde bag alt det svære. Herfra er det socialkonsulentens opgave at kanalisere denne viden over i de metoder, vi i forvejen arbejder med i SUF, siger Margrethe Langer.       

Særlig organisationskultur 

Hun lægger ikke skjul på, at det er en svær øvelse, som stiller krav om, at socialkonsulenten evner at skabe en relation til den unge, som er båret af lige dele autenticitet, tillid og professionalisme. Det kræver en ganske særlig organisationskultur, påpeger Margrethe Langer.  

– Når man som os har en ambition om at få frisat de idéer og kompetencer, som vores indskrevne kommer med, men som de ofte gemmer på, så er vores socialkonsulenter nødt til at have et fagligt rum at kunne handle i. Derfor er selvledelse og rådighed to af de organisatoriske nøglebegreber i SUF, siger Margrethe Langer og uddyber:   

– Hvor selvledelse giver socialkonsulenten vide rammer for at kunne handle på en idé, som den unge har, så gør rådigheden – hvor socialkonsulenten er tilgængelig 24/7 – det muligt at gribe idéen, når den er der.

{

– Hvor selvledelse giver socialkonsulenten vide rammer for at kunne handle på en idé, som den unge har, så gør rådigheden – hvor socialkonsulenten er tilgængelig 24/7 – det muligt at gribe idéen, når den er der.

Margrethe Langer
Regionsdirektør i SUF

Margrethe Langer

Mere SUF nyt

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det

BOAS går solo i Brønshøj

BOAS går solo i Brønshøj

Stigende efterspørgsel på de såkaldte solistprojekter får nu SUF til at oprette ny afdeling i Brønshøj med plads til tre soloprojekter på samme matrikel