Ydelser

I Den Sociale Udviklingsfond er ydelserne tilrettelagt, så de skaber grobund for det enkelte menneskes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Vi har stort fokus på at give den enkelte de bedste forudsætninger for at fungere i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer.

Socialkonsulenterne i SUF’s 27 afdelinger har fokus på at understøtte den enkelte borger, så vedkommende på kort og længere sigt får lært nye personlige færdigheder. Målet er at skabe udvikling, som flytter borgeren hen mod et mindre indgribende tilbud.

Et særligt kendetegn ved SUF’s indsatser er vores 24-7-ordning, hvor hver borger har adgang til personlig tilknyttet socialkonsulent 24 timer i døgnet. Derudover er SUF’s relationspædagogiske tilgang en vægtig årsag til vores resultater. 

Hvis du ikke finder det, du søger, eller du har brug for faglig og praktisk sparring, så ring til udviklingsdirektør Margrethe Langer på tlf. 30 84 45 05 eller 70 19 28 00.

SUF tilbyder ydelser efter

 • Servicelovens § 52, 66, 76 og 107 under Socialtilsyn. Find dem på Tilbudsportalen.

 • Servicelovens § 85 samt undersøgelser jf. § 50 under kommunalt tilsyn.

 • LAB - §68A, 42, 32 og 31B bekendtgørelse om ungdomsuddannelser.

Ydelser under Serviceloven

 • Akut placering §52, §66 , §107

 • Anbringelse i egen bolig §85, §107

 • Botilbud §107

 • Efterværn §76

 • Støtte i egen bolig §85

 • Støtte til familien/praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet §52, §66

 • Anbringelse udenfor hjemmet af børn § 52

 • Kontaktperson § 52, §66

 • Undersøgelser §50

 • Ungdomssanktion

Ydelser under LAB-loven

 • Ressourceforløb efter §68A

 • Virksomhedspraktik efter §42

 • Vejledning og opkvalificering efter §32

 • Mentorstøtte efter §31B