Ydelser

I Den Sociale Udviklingsfond er ydelserne tilrettelagt med   fokus på at understøtte den enkelte borger, så vedkommende på kort og længere sigt får lært nye personlige færdigheder. Målet er at skabe udvikling, af selvstændighed og sociale kompetencer som flytter borgeren hen mod et mindre indgribende tilbud.samt at give den enkelte de bedste forudsætninger for at fungere i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer.

Et særligt kendetegn ved SUF’s indsatser er vores 24-7-365 ordning, hvor hver borger har adgang til personlig tilknyttet socialkonsulent 24 timer i døgnet. Derudover er SUF’s relationspædagogiske tilgang en vægtig årsag til vores resultater. 

Hvis du ikke finder det, du søger, eller du har brug for faglig og praktisk sparring, så ring til Margrethe Langer – regionsdirektør, tlf. 30 84 45 05 eller til vores hovednummer tlf. 70 19 28 00.

SUF tilbyder

Ydelser under Serviceloven

 • Botilbud §§ 66, 107, 108 og 110

 • Støtte i egen bolig efter §§ 52 og 85

 • Efterværn §76

 • Støtte til familien/praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet §52

 • Kontaktperson §§ 52 og 76

 • Individuelt tilrettelagte solistprojekter – med et klart defineret udviklingsperspektiv

Ydelser under LAB-loven

 • Ressourceforløb efter §112

 • Virksomhedspraktik efter §57

 • Vejledning og opkvalificering efter §91

 • Mentorstøtte efter §167

 

Ydelser, der udbydes hos Special Minds

Special Minds tilbyder følgende forløb til borgere med autisme eller lignende udfordringer med henblik på at styrke den enkeltes muligheder for at få et arbejde eller komme i uddannelse:

 • Screeningsforløb

 • Tilbage til skolen, et tilbud til udskolingsbørn med skolevægring

 • Individuelt tilrettelagt udviklingsforløb (ITU)

 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 • Brobygningsforløb

 • Arbejds- / Uddannelsesevne afklaring

 • Få skoleglæden tilbage, et alternativ til 10. eller 11. klasse.

 

For nærmere beskrivelse henvises til Special Minds ydelseskatalog på hjemmesiden

 

Ydelser, der udbydes hos Café Frida

Café Frida er en socialøkonomisk café. Der er tilbydes afklaringsforløb til kvinder i alderen 18-30 år, der har brug for støtte til at komme i gang med uddannelse eller job. De unge kvinder har forskellige psykiske og sociale problemstillinger. Det kan være alt lige fra depression til angst, OCD, personlighedsforstyrrelse og ADHD. Der tilbydes:

 • Konkrete og nødvendige opgaver på en arbejdsplads

 • Socialpædagogisk relations arbejde gennem praktisk arbejdsfællesskab

 • En kombination af personlig støtte og afklaring

 • Et varmt og givende fællesskab

 

For nærmere beskrivelse henvises til Café Fridas hjemmeside