TIlbage til forsiden

Special Minds Midt (Aarhus og Silkeborg)

Socialøkonomisk virksomhed med flere spor

Special Minds beskæftiger, udvikler og uddanner mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

I dag har vi 23 IT-konsulenter med autismeprofil ansat i vores fire afdelinger. Derudover har vi  omkring 200 elever og kandidater i uddannelse og beskæftigelsesrettede forløb i vores afdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding og Silkeborg.

Ung kvinde og mand i køkken

Uddannelse og forløb

Vi hjælper med at finde den bedste vej videre i arbejde eller uddannelse med fokus på den enkeltes forudsætninger og med afsæt i de barrierer, der står i vejen for at lykkes. Vi kalder det barrierefokuseret kompetenceudvikling.

Vores fokus er på arbejdsmarkedet. Vi afklarer og udvikler den enkelte kandidat, så han/hun kan fuldføre en uddannelse eller varetage et arbejde på så almindelige vilkår som muligt. Hermed får den enkelte med autisme mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv med minimal støtte og øget livskvalitet.

Vi tilbyder bl.a.

  • Screening-forløb
  • Arbejdsevneafklaring
  • Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb (ITU)
  • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Besøg os på:

Vil du arbejde med os?

Vi løser opgaver indenfor

  • Datahåndtering
  • Webtilgængelighed
  • IT-genanvendelse

Vores  specialiserede IT-konsulenter er mennesker med en autismeprofil. De besidder særlige kompetencer indenfor IT og kan løse opgaver som kræver en høj grad af fokus, præcision, vedholdenhed, analytisk blik og sans for kompleksitet.

Læs mere om vores IT-tilbud på både https://specialmindsit.dk og https://specialminds.dk

Erhverv

Som IT-virksomhed løser Special Minds opgaver og projekter for erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor i Danmark og internationalt.

Find os i Aarhus 

Special Minds Aarhus
Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J

Find os i Silkeborg 

Special Minds Silkeborg
Højbovej 1F, st. og 1.
8600 Silkeborg

Special Minds logo